Til TR klubmøder refunderer DP op til 400,- kr. årligt pr. medlem af klubben. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december og ubrugte midler kan ikke øverføres til følgende regnskabsår. Du får refunderet klubudgifter ved at benytte skemaet, som du finder i Tillidsrepræsentantens ABC nedenfor.

Dansk Psykolog Forening vil igen i en forsøgsperiode støtte arrangementer i jeres lokale klub og indbyder hermed til, at I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder.

Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc.

Ordningen fungerer på forsøgsbasis efter først til mølle princippet. Vi har hævet støttebeløbet til omkring 10.000 kr. årligt og kun efter forudgående aftale.

Hvis I har et forslag til et arrangement, som I gerne vil afholde på jeres arbejdsplads, skal I skrive en kort ansøgning til mbi@dp.dk, hvorefter vi tager stilling til jeres ansøgning.

RESSOURCER

Vedtægter for klubber

Vedtægterne kan rekvireres i Word-format hos Mette Binding (mbi@dp.dk).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge