Tillidsrepræsentanter er ikke totalt beskyttet mod afskedigelse, men der gælder særlige regler, som er sikret ved central aftale.

Der skal meget tungtvejende grunde til at afskedige en tillidsrepræsentant, og arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at de har været til stede.

”En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager”.

Aftalen skal sikre, at TR frit kan handle og ytre sig. Som TR har man tavshedspligt om enkeltpersoners forhold, som man får kendskab til, men man kan ikke pålægges tavshed om arbejdspladsens generelle forhold, fx om lønforhold, fordi det netop er hensigten, at der skal være en fri og åben informationsudveksling.

Aftalen om tillidsrepræsentantbeskyttelse omfatter:

  • Tillidsrepræsentanter
  • Suppleanter for tillidsrepræsentanter
  • Samarbejdsudvalgs-/ MED-udvalgsmedlemmer
  • Suppleanter for SU-/MED-udvalgsmedlemmer
  • Koordinationsudvalgsmedlemmer
  • Arbejdsmiljørepræsentanter

BLIV TILLIDSREPRÆSENTANT

Og få større indflydelse på beslutninger

Som tillidsrepræsentant kan du få indblik i arbejdspladsens økonomi og strategi.

Med din viden kan du medvirke til, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger for dig og dine kolleger.

Få hjælp fra Dansk Psykolog Forening

Med direkte kontakt til en konsulent i foreningens sekretariat kan du få sparring i forhold til alle aspekter af dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Få kurser og netværk

Dansk Psykolog Forening og Akademikernes Centralorganisation giver dig mulighed for at komme på kurser, hvor du møder andre tillidsrepræsentanter og får kompetencer til bedst muligt at løfte hvervet.

Nogle kurser er godkendt til specialistuddannelsens fællesmodul.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge