TR- HVERVEKAMPAGNE: Tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser

 I

71 af landets offentlige psykologarbejdspladser med i alt 600 ansatte psykologer mangler en TR. Det skal ny hvervekampagne ændre på. Nytårsforsættet er, at alle arbejdspladser har en tillidsrepræsentant (og suppleant) inden årets udgang

Kampagnen kommer til at køre i to spor.

Dansk Psykolog Forening tilbyder alle arbejdspladser uden tillidsrepræsentant besøg af en konsulent fra sekretariatet. Konsulenten kan deltage på et møde på arbejdspladsen og fortælle om de mange fordele, der er forbundet med at have en tillidsrepræsentant og i øvrigt fortælle om valgregler og procedurer.

I løbet af januar og februar, vil der gå en mail med mere info om møderne direkte ud til de arbejdspladser, der har fem eller flere psykologer ansat og som ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant.

Sideløbende udgiver DP en række inspirationsportrætter af tillidsrepræsentanter og andre aktører, der fortæller, hvorfor de synes, at TR-arbejdet er vigtigt samt af andre aktører, der taler for tillidsrepræsentanternes betydning for arbejdspladsen, fagforeningen og samfundet.

Kampagnen lægger ud med et web-portræt af tidligere næstformand Rie Rasmussen, der har været TR i Hørsholm i 11 år, samt et interview med chefkonsulent i DP, Niels Kjeldsen, der taler om tillidsrepræsentanternes betydning for arbejdspladsen og for Dansk Psykolog Forening.

Mangler I en TR på din arbejdsplads? Få besøg af DP.

Dansk Psykolog Forening tilbyder alle offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant besøg af en konsulent fra sekretariatet.

Konsulenten vil deltage på et møde på arbejdspladsen og fortælle om de mange fordele, der er forbundet med at have en tillidsrepræsentant og i øvrigt fortælle om valgregler og procedurer.

Send en mail eller ring til os på 35 26 99 55.

Det går ud over lønnen, når TR mangler

Mød Niels Kjeldsen, der mener, at det går ud over lønnen, når TR mangler.

– Rigtig mange beslutninger om lønkroner, arbejdsvilkår, fordeling af uddannelsesmidler og tilrettelæggelse af arbejdet tages på arbejdspladserne, siger chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening, Niels Kjeldsen.

Og 178 psykologer valgt som tillidsmænd gør allerede deres for at skaffe fordelagtige aftaler for deres medlemmer. Men 71 af landets offentlige psykologarbejdspladser mangler en tillidsrepræsentant.

Derfor iværksætter Dansk Psykolog Forening nu en hvervekampagne med det formål at få valgt en TR på alle psykologarbejdspladser.

– Målet er et stærkt tillidsmandskorps med tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser, fordi vi skal gøre vores påvirkning gældende alle de steder, hvor der træffes beslutninger om psykologers løn og ansættelsesvilkår.

Læs hele interviewet med Niels her.

TR-rollen er som skabt til psykologer

Mød Rie Rasmussen, der mener, at TR-rollen er som skabt til psykologer.

– Det kom lidt bag på mig, at det er så sjovt at lønforhandle. Der er et psykologisk spil i det, hvor man skal læse arbejdsgivernes overvejelser om, hvad de vil give, og hvem de vil give til, mens jeg kan have nogle helt andre.

– Som tillidsrepræsentant tager man en rolle på sig, når man går ind og slås med alle de argumenter, man har for nogle bestemte kollegaer. Måske er det spil særligt sjovt for psykologer.

– Man skal stille op som tillidsrepræsentant, fordi det er motiverende at skabe så gode vilkår for alle som muligt.

– I hvert fald interesserer jeg mig, som så mange psykologer, for betydningen af de organisatoriske, strategiske og politiske forhold på arbejdspladsen og for arbejdsmiljø, trivsel og resultater. I det lys passer TR-kasketten rigtig godt til en psykolog.

Læs hele interviewet med Rie her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge