Tværfaglighed gavner patienterne

 I

Der er behov for både psykiatere og specialpsykologer i psykiatrien, mener Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, i et modsvar til et indlæg fra Dansk Psykiatrisk selskab.

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab skrev 22. august i Altinget, at det er lægefaglig ekspertise, der mangler i psykiatrien og ikke flere specialpsykologer – og at hun er i tvivl om, hvilken funktion de nye specialpsykologer skal have.

Nedenfor er Eva Secher Mathiasen modsvar til indlægget – ligeledes bragt i Altinget 22. august.

Patienterne har ikke brug for fagkampe mellem læger og psykologer. De har brug for en garanti for udredning og behandling – og for at kompetente fagpersoner samarbejder.

Som formand for psykologerne er jeg enig med formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Jeanett Bauer, der i sit debatindlæg skriver, at psykiatrien mangler ressourcer. Og jeg anfægter ikke, at psykiatrien også har behov for flere læger. Tværtimod. Jeg er også helt enig i, at specialpsykologuddannelsen i psykiatri ikke gør psykologerne til psykiatere. Heldigvis. For pointen er, at der er behov for både psykiatere og specialpsykologer i psykiatrien.

Forskellige kompetencer

Psykologer og psykiatere bidrager med forskellige kompetencer. Speciallæger i psykiatri er ganske rigtigt en overbygning på en lægefaglig uddannelse, som psykologerne ikke har. Derfor har psykologerne heller ikke den medicinfaglige ekspertise, som er så nødvendig for psykiatrien og en forudsætning for behandlingen af mange lidelser.

Helt tilsvarende har specialpsykologerne en overbygning på en psykologfaglig uddannelse, som lægerne ikke har. Derfor har lægerne heller ikke den psykologfaglige ekspertise, som er en lige så nødvendig forudsætning for, at patienten kan modtage et tilbud, som tager hånd om en større bredde i patientens behandlingsbehov.

Patientens behov er langt mere nuanceret end behovet for at få ordineret medicin. Faktisk kan man kan gå skridtet videre og sige, at der med hensyn til de ikke-psykotiske lidelser er et godt videnskabeligt fundament for at påstå, at de psykologfaglige metoder i mange tilfælde har en bedre og mere langtidsvirkende effekt end den medicin, lægen kan udskrive.

Samarbejde gavner patienterne

Patienterne har ikke brug for fagkampe mellem læger og psykologer. De har brug for en garanti for udredning og behandling – og for at kompetente fagpersoner samarbejder. Psykiatrien har behov for tværfaglighed, og for at vi nuancerer sygdomsopfattelsen, når det kommer til psykiatriske lidelser. Ligesom lægen og psykologen begge er vigtige og uundværlige, så er social- og sundhedsassistenten, ergoterapeuten, sygeplejersken, musikpædagogen og alle de andre medarbejdere, som dagligt tager hjertet med på arbejde, også forudsætninger for et godt behandlingsforløb.

Jeanett Bauer ønsker, at Danske Regioner skal invitere Dansk Psykiatrisk Selskab til at komme med deres bud på, hvordan behandlingspsykiatrien fremover skal organiseres, og hvilke funktioner psykologerne skal have. Dansk Psykiatrisk Selskab er blevet hørt ved etableringen af specialpsykologuddannelsen, og funktionerne ligger allerede fast i bekendtgørelsen. Vi indgår i Dansk Psykolog Forening dog fortsat gerne i dialog og samarbejde om kvalitet i psykiatrien.

Altinget, 22. august 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge