Kursusoversigten for 2019 dækker både 2019, 2020 og 2021.

Kurserne er afstemt med foreningens specialistuddannelser.

Samtlige kurser inden for det tværgående modul og modulerne i børne-,voksen- og arbejds- og organisationspsykologi vil blive opslået mindst én gang i løbet af en treårig periode.

De enkelte kurser finder du i kursuskalenderen.

Skal du være specialist, så vær opmærksom på hvilke kurser du kan vælge mellem på det tværgående modul (60 timer). Enkelte specialistuddannelser har obligatoriske kurser, mens der på andre frit kan vælges mellem en række kurser.

Ud over de kurser, der opslås inden for disse moduler, udbydes et antal kurser under specialiseringsmodulerne samt to supervisorkurser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge