I Norge behandles OCD på 4 dage

I Bergen står Gerd Kvale og Bjarne Hansen bag et succesfuldt og komprimeret behandlingsforløb på bare 4 dages ambulant behandling for OCD.

Angstlidelser kan med rette kaldes ‘De unges lidelse’. Mere end 3/4 bliver ramt, før de fylder 25 år, og uden behandling er der stor risiko for, at lidelsen bliver kronisk. Typisk bliver både familie og netværk også berørt, når en person rammes af alvorlig angst. De menneskelige lidelser og samfundsøkonomiske konsekvenser er betragtelige. Og det har stor betydning for hver eneste, der kan hjælpes tilbage til en normal hverdag.

Behandlingsformen tager udgangspunkt i at kurere tvangstanker gennem intensiv eksponering af klienten i tæt samarbejde med psykologen. Efter tre måneder er næsten 70 % af klienterne ude af diagnosen og andelen, som er helt raske, er betydelig højere end med traditionel terapi.

Gerd Kvale og Bjarne Hansen har formået at bygge bro mellem forskning og praksis. I deres arbejde har de krav om, at metoderne skal være forskningsbaserede og kvalitetsikrede.

Deres erfaringer med 4-dages metoden udbredes til fagmiljøer både i Norge, men også til flere andre lande. Og udvides også i forhold til at rumme både børn og unge samt voksne, såvel som til andre angstlidelser end OCD.

På Dansk Psykolog Forenings Årsmøde vil Gerd Kvale og Bjarne Hansen præsentere metoden, forskningen bag og de videre muligheder for også at behandle andre angstlidelser på nye og mere effektive måder.

Om Gerd Kvale og Bjarne Hansen

Professor og psykologspecialist Gerd Kvale, leder af OCD-teamet i Helse Bergen og Instituttet for Klinisk Psykologi, Universitetet i Bergen.

Gerd Kvale, som er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, tog i 2010 initiativ til at etablere OCD-teamet i Helse Bergen. Det, som begyndte som et beskedent projekt, har på rekordtid udviklet sig til et stærkt videns- og forskningsmiljø.

Siden etableringen er det lykkes Kvale at tiltrække mere end 40 millioner NOK i forskningsmidler, og hun er leder for nationale projekter, som breder sig fra grundforskning til klinisk praksis – bl.a. et nordisk projekt med fokus på OCD og genetik, et nationalt studie, som fokuserer på de patienter, som enten har haft tilbagefald eller ingen nytte af behandlingen og et andet projekt, som fokuserer på ændring af basal emotionel processering før og efter behandling.

Kvale er også leder af et projekt, som har som mål at sprede 4-dages formatet til børn og unge. Hun har omfattende klinisk, forskningsmæssig og administrativ erfaring, som bl.a. dekan/forskningsdekan ved det Psykologiske Fakultet i knap 10 år, leder af Bergen Forskningsstiftelse og tilknyttet Norges Forskningsråd.

Hun har arbejdet med angstlidelser i mere end 30 år og har i dette arbejde altid været optaget af at finde frem til måder, som optimerer behandlingen. Bl.a. har hun stået i spidsen for flere kontrollerede studier med fokus på én-sessions behandling af specifik fobi.

Kvale har publiceret mere end 70 videnskabelige artikler og er citeret mere end 2000 gange. Kvale har sammen med Bjarne Hansen udviklet 4-dages formatet, som vil blive præsenteret.

Førsteamanuensis og psykologspecialist Bjarne Hansen, OCD-teamet i Helse Bergen og Institut for Klinisk Psykologi, Universitetet i Bergen.

Bjarne Hansen var tidligere leder ved OCD-teamet ved Østmarka, St. Olavs Sykehus. Han har de senere år ledet den nationale opbygning af vidensbaseret behandling af patienter med OCD.

Dette arbejde har bl.a. resulteret i etablering af 15 teams på voksenområdet og 15 teams på børneområdet, som alle leverer kvalitetssikret behandling. Hansen har også været en vigtig aktør i opbygningen af OCD-teamet i Helse Bergen og deler sin tid mellem dette og sin stilling ved Institut for Klinisk Psykologi ved Universitetet i Bergen.

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

Fredag den 25. august kl. 10-20 på Aalborg Universitet

STED
Aalborgs Universitet – Create
Rendsburggade 14
9100 Aalborg

PRIS
550 kr. for psykologer i beskæftigelse
330 kr. for studerende og ledige

TILMELDNING – JA TAK!

Se mere

VIS MIG PROGRAMMET FOR ÅRSMØDET
Om nyere forskning om og behandling af OCD på 4 dage, uddeling af juniorforskerprisen og markering af 70-års jubilæum.

VIS MIG DAGENS FEM PARALLELSESSIONER
Om hjerneskaderehabilitering, flygtningebørn, sundhedspsykologi, ældreomsorg og arbejdsrelaterede psykiske lidelser.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge