Årsmøde 21. september 2019 på Syddansk Universitet i Odense

Kom til Årsmøde 2019

Her bliver du klogere på nyere forskning inden for psykologi og opdaterer din viden på udvalgte fagområder, som kan understøtte din akademiske praksis

Hør Professor Geoffrey M. Reed som keynote speaker præsentere det nye indhold og de største ændringer i ICD-11.

Vælg mellem 13 parallelsessioner om ny forskning indenfor børne- og ungeområdet, personlighedsforstyrrelser i ICD-11, e-health, somatik og bæredygtighedspsykologi.

Vær med til at hylde modtagerne af junior- og seniorforskerpriserne og netværke med psykologfaglige kollegaer fra hele landet.

“Det er en forudsætning for psykologien som akademisk profession, at psykologer udvikler og opdaterer deres viden om ny forskning af relevans for deres arbejdsfelt”.

Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

TID
Lørdag den 21. september kl. 10-18
Der vil være kaffe/the og morgenbrød fra kl. 9

STED
Syddansk Universitet i Odense
Campusvej 55
5230 Odense

PRIS
550 kr. for psykologer i beskæftigelse
200 kr. for studerende og ledige

TILMELDING – JA TAK!
Gå til den elektroniske tilmelding her.

Programmet er udarbejdet i joint venture mellem Dansk Psykolog Forening og Syddansk Universitet.

Keynote speaker om ICD-11

Innovations and changes in the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders: Implications for psychological practice

Årsmødets Keynote speaker er Professor Geoffrey M. Reed, psykolog og Senior Project Officer i WHO. Professor Reed har siden 2008 været med i arbejdet med en revision af WHO’s diagnosemanual ICD-10 Mental and Behavioral Disorders. Derudover er han professor og videnskabelig Co-Director på Global Mental Health Program, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York.

Den endelige version af ICD-11 præsenteres på WHO’s Generalforsamling i maj 2019, hvor medlemslandene forventes at godkende den. Der vil efterfølgende være en proces i de enkelte lande med plan for implementering fra 2022.

Professor Reed har siden 2008 været med i arbejdet med en revision af ICD-10 Mental and Behavioral Disorders som Senior Project Officer i WHO.

Oplægget er på engelsk.

Læs mere om Professor Reed og keynote præsentationen her.

VIS MIG DET FULDE PROGRAM

– der byder på nyere forskning indenfor ICD-11, børne- og ungeområdet, personlighedsforstyrrelser i ICD-11, e-health, somatik og bæredygtighedspsykologi.

Og hvor junior- og seniorforskerpriserne uddeles og du har mulighed for at netværke med dine psykologfaglige kollegaer fra hele landet.

VIS MIG OVERSIGTEN OVER DAGENS 5 SPOR og 13 PARALLELSESSIONER

Parallelsessioner

Parallelsessionerne besår af 5 spor og i alt 13 forskellige sessioner. Du har mulighed for at deltage i 3 parallelsessioner. Du kan vælge dine 3 parallelsessioner enten fra samme eller forskellige spor.

Du vil senere modtage en mail, hvor du skal vælge parallelsessioner. Læs mere om de enkelte parallelsessioner og forskerne bag nedenfor.

1. runde

kl. 12:00 – 13:00

Spor 1: Børn og unge

Tidlig indsats: Hvad, hvorfor og hvordan?

v/Mette Skovgaard Væver, cand.psych., ph.d., lektor i klinisk børnepsykologi Københavns Universitet

Oplægget fokuserer på betydningen af den tidlige tilknytning for barnets psykiske udvikling og på hvordan en utryg, og især en desorganiseret tilknytning, udgør en risikofaktor. Der stilles skarpt på, hvorfor en tidlig indsats skal være tidlig og hvordan vi kan blive bedre til at fremme psykisk sundhed i de første leveår. Der gives eksempler på, hvordan vi kan opkvalificere de fagprofessionelle til at opdage ”risikobørnene” så tidligt som muligt og hvad vi kan tilbyde af interventioner.

Formen på sessionen vil være 45 minutters oplæg og efterfølgende spørgsmål og dialog.

Speaker: Mette Skovgaard Væver er cand.psych, PhD, lektor i klinisk børnepsykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Mette Skovgaard Væver har gennem mange år forsket i spæd- og småbørns tilknytning og udvikling og leder i øjeblikket flere store forskningsprojekter, der har til formål at fremme forældreressourcer og psykisk sundhed hos de 0-5 årige. Mette Skovgaard Væver er desuden autoriseret og specialist i psykoterapi.

Spor 2: e-health

eMental health solutions: Evidence and perspectives: State-of-the-art

v/Per Carlbring, licensed psychologist, psychotherapist, specialist in clinical psychology, head of the clinical division at Stockholm University and adjunct professor, University of Southern Denmark

Foto: Anna-Karin Landin/ Stockholms universitet

Internet-delivered psychotherapy has a relatively short history, with the first trials being conducted in the late 1990s. Since then well above 200 randomized controlled trials suggest that it can be effective. So, the evidence is there but how is it done? In this talk a pioneer in the field will present recent research finding, including the use of virtual reality to treat phobias as well as fear of public speaking.

The talk will use slides and video clips and ends with the possibility of asking questions and try psychotherapeutic virtual reality applications.

Speaker: Professor Per Carlbring is a licensed psychologist, psychotherapist, a specialist in clinical psychology as well as head of the clinical division at Stockholm University. He is also an adjunct professor in eMental Health at the Department of Psychology, University of Southern Denmark. His main research focus is effectiveness and efficacy of Internet interventions including virtual reality. He has published over 250 peer-reviewed papers and serves as the editor-in-chief of Cognitive Behaviour Therapy.

Spor 3: ICD-11 og personlighedsforstyrrelser

De fundamentale ændringer i ICD-11 om klassifikation for Personlighedsforstyrrelser

v/Geoffrey M. Reed, Professor and Senior Project Officer, WHO, Co-Director, Global Mental Health Program, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York

Mere information kommer …

Spor 4: Somatik

Psychological care for Danes with diabetes: What are the next steps?

v/Frans Pouwer, Professor Syddansk Universitet

Mere information kommer …

Kroniske smerter – et komplekst og biopsykosocialt fænomen

v/Sophie Lykkegaard Ravn, cand.psych., ph.d., Syddansk Universitet og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Rødovre.

Rigtig mange mennesker lider af kroniske smerter, som kan have svære konsekvenser for blandt andet deres funktionsevne og livskvalitet. Vores forståelse af hvad (kronisk) smerte egentlig er, har udviklet sig massivt gennem de sidste årtier – nemlig at smerte er et komplekst og biopsykosocialt fænomen. Desværre hersker den forældede biomekaniske forståelse dog stadig hos mange, og det er derfor vigtigt at stille skarpt på, hvad smerte egentligt er. Netop dette forsøger vi i oplægget her, som vil være med udgangspunkt i nyeste smerteforskning. Fokus vil særligt være på de mere psykologiske mekanismer, og herunder også hvordan denne viden åbner nogle oplagte muligheder for, hvor vi som psykologer aktivt kan byde ind i kronisk smertebehandling.

25 minutters oplæg med 5 minutters tid til at stille spørgsmål.

Speaker: Sophie Lykkegaard Ravn er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og forsvarede i 2018 sin ph.d. om posttraumatisk stress hos mennesker med kroniske smerter efter piskesmæld. Hun er nu ansat i et delt adjunktur hos Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre og Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Her arbejder hun primært med psykologisk smerteforskning inden for en række patientgrupper, der lider af forskellige kroniske smerteproblematikker, ligesom hun underviser i smertepsykologi.

Spor 5 ‘a la car-te’

Bæredygtighed i organisationer og arbejdsliv

v/Simon Elsborg Nygaard, cand.psych., ph.d., Aarhus Universitet.

Bæredygtighed er på manges læber. Ikke mindst i organisationer og arbejdsliv, hvor bæredygtighed betragtes som en af nutidens største udfordringer og muligheder. Derfor er det et vigtigt arbejds- og udviklingsområde for psykologer. Præsentationen vil, så vidt det er muligt på én time, klæde deltagerne på til at forholde sig til og arbejde med bæredygtighed i organisationer og arbejdsliv. I præsentationen ser vi på hvad bæredygtighed betyder og handler om. Vi ser på, hvilke muligheder og udfordringer det rummer. Og sidst men ikke mindst ser vi på konkrete måder, hvorpå man som psykolog kan arbejde med bæredygtighed i organisationer og arbejdsliv.

Præsentationen er en forelæsning med en vis inddragelse af deltagerne igennem spørgsmål og mindst én øvelse.

Speaker: Simon Elsborg Nygaard har netop indleveret en ph.d. i bæredygtighedspsykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hans speciale er menneskelige og psykologiske aspekter af miljømæssig og social bæredygtighed, ofte i organisatoriske kontekster. Han har skrevet en række artikler og holdt hundredvis af forelæsninger og præsentationer nationalt og internationalt om psykologiske aspekter af bæredygtighed. Han arbejder på Aarhus Universitet på Afdeling for arbejds- og organisationspsykologi og på lederuddannelsen FMOL. Og som selvstændig konsulent i Nygaard Bæredygtighedspsykologi.

Frokost

kl. 13:00 – 14:00

2. runde

kl. 14:00 – 15:00

Spor 1: Børn og unge

Bekymrende skolefravær hos børn og unge. Forståelse og behandling

v/Mikael Thastum, cand. psych., ph.d., professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af CEBU, Center for Psykologisk Behandling af Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

I oplægget diskuteres, hvad der karakteriserer børn med bekymrende skolefravær, hvad vi ved om risikofaktorer for, at børn udvikler bekymrende skolefravær, og om det giver mening at differentiere mellem forskellige typer af og funktioner ved skolefravær hos børn og unge. Herudover præsenteres principperne for og de foreløbige resultater af Back2School, en ny intervention for børn med bekymrende fravær der afprøves i Aarhus Kommune.

Formen er 45 minutter oplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion.

Speaker: Mikael Thastum er cand. psych., ph.d., professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af CEBU, Center for Psykologisk Behandling af Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Spor 2: e-health

Øget adgang til psykoterapi i Danmark – Brug af teknologi som en af løsningerne

v/Kim Mathiassen, autoriseret psykolog, ph.d., Psykiatrien i Skejby

I denne parallelsession vil Kim præsentere sit arbejde med Internetbaseret terapi fra pionér arbejdet tilbage fra midt-nullerne til national udbredelse i dag. I løbet af præsentationen vil han fortælle om nogle af de uventede problemer og overraskende opdagelser såsom hvorfor det er bedre at bruge skuespillere end psykologer på video, men også om de positive opdagelser og sejre. Undervejs vil han præsentere både international forskning på området samt forskning fra de danske projekter, han har været involveret i. ”

Oplæg med efterfølgende diskussion.

Speaker: Kim Mathiasen er autoriseret psykolog og PhD ved Psykiatrien i Skejby, hvor han er ansat som forskningspsykolog. Siden 2006 har han været pionér indenfor internet baseret psykoterapi i Danmark. Fra 2012 – 2015 har han ledt etableringen af den første danske klinik med internetbaseret psykoterapi i større skala: Internetpsykiatrien i Telepsykiatrisk Center. Han har været involveret både som leder og koordinator på flere EU-projekter indenfor området internetbaseret psykoterapi. Endvidere har Kim været medlem af Online Panelet og af Arbejdsgruppen til Udarbejdelse af Retningslinjer for Teknologiunderstøttede Psykologydelser i regi af Dansk Psykolog Forening.

eMindYourHeart: Behandling af depression og angst hos hjertepatienter

v/Susanne S. Pedersen, Professor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Præsentationen vil fokusere på baggrunden for projektet, herunder hvilket dilemma som patienter med hjertesygdom og komorbid depression og angst står i, projektets kliniske relevans for patienter og samfund, studiets 3-fase design med detaljeret fokus på det bruger-orienteret design, hvor patienter med hjertesygdom og depression og angst har været involveret i udviklingen af behandlingsmodulerne.

Oplæg på ca. 20-25 min efterfulgt af mulighed for at stille spørgsmål.

Speaker: Susanne S. Pedersen er Institutleder på Institut for Psykologi og Professor i Kardiovaskulær Psykologi (grænsefladen mellem psykologi og kardiologi) og ansat på Syddansk Universitet og Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital. Før hun kom til SDU, har hun i 12 år været ansat ved Erasmus Medical Center, Rotterdam og Tilburg Universitet i Holland. Hun har siden 1999 forsket i patienter med hjertesygdom, herunder forekomsten og indflydelsen af depression og angst på disse patienters livskvalitet og prognose, samt lavet interventionsstudier som har været internet-baseret.

Spor 3: ICD-11 og personlighedsforstyrrelser

Klinisk anvendelse af ICD-11 Klassifikation for Personlighedsforstyrrelser

v/Bo Bach, cand.psych., ph.d., specialist i psykopatologi, Psykiatrihospitalet i Slagelse og Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser under Psykiatrisk Forskningsenhed.

Denne parallelsession har fokus på den kliniske anvendelse af ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelser. Dette indbefatter 1) den diagnostiske procedure i daglig klinisk praksis inklusiv almen forståelse og anvendelse af guidelines og 2) overvejelser ift. hvordan den diagnostiske beskrivelse kan omsættes til klinisk styring, målgruppeafgrænsning, prognose, behandlingsplanlægning og kontakt/alliance med patienten. Der vil indgå eksempler på, hvordan sværhedsgrad og personlighedstræk kan være vejledende for psykoterapi.

Oplæg med fokus på cases og mulighed for spørgsmål til sidst.

Speaker: Bo Bach, ph.d., specialist i psykopatologi. Er til daglig klinisk psykolog på Psykiatrihospitalet i Slagelse og seniorforsker ved Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser under Psykiatrisk Forskningsenhed. Er herudover rådgiver/konsulent for ICD-11 og DSM-5.1 arbejdsgrupper for klassifikation af personlighedsforstyrrelser. Har i løbet af de seneste 7 år lavet klinisk forskning i Den Alternative DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser og senest ICD-11 Klassifikation af Personlighedsforstyrrelser med særlig interesse for klinisk anvendelighed ved behandlingsplanlægning og psykoterapi.

Spor 4: Somatik

Dyadisk coping ved kronisk sygdom

v/Nina Rottmann, cand.psych., ph.d., Syddansk Universitet og Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Kronisk eller livstruende sygdom berører ikke kun patienten men i høj grad også partneren. Et dyadisk perspektiv anerkender, at begge i parret (eller: dyaden) er involveret i en gensidig coping proces, hvor begge kan være afsender og modtager af støtte. Dette oplæg giver en indføring i dyadisk coping ved kronisk eller livstruende sygdom. Derefter gennemgås forskning om betydningen af dyadisk coping for parrets tilpasning, herunder psykisk velbefindende og parforholdskvalitet, samt ny viden om dyadiske interventioner.

Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og dialog.

Speaker: Nina Rottmann er psykolog, ph.d. og ansat som adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, og som klinisk psykolog ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Hun arbejder primært med kræftrehabilitering. Nina forsker i psykosociale aspekter ved livstruende sygdom og er særligt interesseret i parforholdets betydning i tilpasningen til livet med eller efter livstruende sygdom.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod vedvarende smerter efter brystkræft

v/Maja Johannsen, cand.psych., ph.d., Aarhus Universitet

Brystkræft er den mest hyppige kræftform blandt kvinder. Mange overlever sygdommen, men oplever, at senfølger efter endt behandling, som påvirker deres livskvalitet negativt. En af de mest hyppige senfølger er vedvarende smerter. Denne præsentation omhandler netop vedvarende smerter efter brystkræftsygdom og hvordan Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) kan anvendes som behandling herfor. Oplægget vil indeholde en beskrivelse af baggrunden for udførslen og hovedresultaterne af et randomiseret kontrolleret effektstudie foretaget i samarbejde med Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I oplægget drages desuden perspektiver til klinisk praksis, hvor erfaringer med implementering af forskningsprojektet til praksis præsenteres.

Præsentationen vil bestå af ca. 20-25 minutters oplæg og 5-10 minutters til spørgsmål/drøftelse af projektet samt implikationerne ift. klinisk praksis.

Speaker: Maja Johannsen er psykolog, PhD og ansat som adjunkt ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Maja har forsket i vedvarende smerter efter brystkræftbehandling ved Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, hvor hun har undersøgt risikofaktorer for at udvikle vedvarende smerter, samt hvordan vedvarende smerter kan afhjælpes med psykologisk behandling. Maja har desuden været ansat ved Smerte- og Hovedpineklinikken ved Aarhus Universitetshospital, hvor hun har lavet psykologisk behandling med kroniske smertepatienter. Maja forsker desuden i tabsreaktioner i voksenlivet som følge af dødsfald af en nærtstående, herunder hvordan komplicerede sorgreaktioner kan behandles. Endelig er Majas forskning fokuseret på identifikation af ’de aktive ingredienser’ i psykologisk behandling. Maja har publiceret i internationale såvel som nationale peer-reviewed tidsskrifter.

Spor 5 ‘a la carte’

Oplæg v/ modtageren af Juniorforskerprisen

Mere information kommer …

Pause

kl. 15:00 – 15:30

3. runde

kl. 15:30 – 16:30

Spor 1: Børn og unge

Børn/unge og trivsel

Tema og forsker på vej.

Mere information kommer …

Spor 2: e-health

e-health interventions for functional disorders

v/Lisbeth Frostholm, Associate professor, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital.

Functional Disorders at Aarhus University Hospital treats patients with bodily distress syndromes (persistent symptom disorders), chronic pain and health anxiety. Within the past 6 years, the department has developed its own platform to host various internet-delivered treatment programs. A number of treatment programs for functional disorders, both assisted and non-assisted, has been developed or is under development. At the core of most programs, is psycho-education on the experience of symptoms using a holistic framework. Both second and third-wave cognitive methods are integrated into the interventions. In the session, the area will briefly be conceptualized, the task of being an internet-therapist is introduced with concrete examples from patient work.

Presentation with dialogue/questions.

Speaker: Lisbeth Frostholm, lead psychologist, associate professor and Clinician-Researcher working with psychological treatment for functional and related disorders. Her major interests are functional disorders, health anxiety, the impact of patients’ own perceptions of their illness, brief behavioural and cognitive interventions and psychotherapeutic intervention research. In the past five years she has become involved in several projects in the area of internet-delivered psychological interventions.

Implementation of eHealth solutions in practice

v/Robin Kok, assistant professor of eHealth, Department of Psychology, University of Southern Denmark and senior researcher at the Centre for Innovative Medical Technology at Odense University Hospital.

eHealth solutions are being implemented in ever greater numbers around the world. But how should researchers and clinicians approach this “wild west” of websites, apps and other solutions? Should institutions and clinics implement eHealth for fear of missing out, or “just because we can”? In this talk we will examine some of the great (and not so great) reasons for implementing eHealth. Implementation goes beyond clinical effectiveness and into organisational change, cost-effectiveness and sustainable financing solutions. We will also discuss some practical considerations and tips for (not) implementing eHealth.

Speaker: Robin Kok has a dual position as assistant professor of eHealth at the department of psychology, University of Southern Denmark, and as a senior researcher at the Centre for Innovative Medical Technology (www.cimt.dk) at Odense University Hospital. His primary research interest is eHealth, and particularly where IT and the Internet interact with the human psyche. His research interests are mostly in common mental disorders such as anxiety and depression (eMental Health); with a special focus on evidence-based practice, multidisciplinary research, research methodology, epidemiology and meta-analyses. His current research includes, but is not limited to, RCTs and implementation studies of internet-based interventions, Virtual Reality, and several meta-analyses in the field of clinical psychology.

Spor 5 ‘a la carte’

Oplæg v/ modtageren af Seniorforskerprisen

Mere information kommer …

Junior- og Seniorforskerpriserne uddeles på Årsmødet

Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris blev uddelt for første gang på Årsmødet 2017. I år udvider vi med en pris til en seniorforsker. Sidste frist for indstilling af kandidater var den 20. maj 2019.

Formålet med priserne er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt.

Psykologforeningen ønsker med priserne at anerkende og opfordre både yngre og erfarne forskere til at bidrage til udviklingen af psykologfaget og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau.

  • Juniorforskerprisen skal gå til en psykolog, der er blevet kandidat inden for de seneste 10 år
  • Seniorforskerprisen skal gå til en psykolog, der har været kandidat i minimum 10 år
  • Begge forskeres forskning skal have ført til en eller flere artikler i et anerkendt tidsskrift.

Herudover skal forskerens forskning leve op til et eller flere af følgende kriterier:

  • Har bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • Har bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • Har bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • Har anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Prisvinderne vil, udover æren, modtage 25.000 kr. samt et diplom. Modtagerne forpligter sig desuden til at holde en forelæsning i foreningen om sit forskningsområde efter nærmere aftale.

Maja Johannsen fik Juniorforskerprisen på Årsmøde 2017

I 2017 gik Juniorforskerprisen til Maja Johannsen for hendes forskning inden for klinisk sundhedspsykologi.

Her undersøgte hun bl.a. effekten af psykologbehandling af smerter blandt kvinder behandlet for brystkræft.

Hør podcast om Maja Johannsens forskning her.

VIS MIG PROGRAMMET FOR ÅRSMØDET
Om nyere forskning, uddeling af Junior- og Seniorforskerpriserne og muligheden for netværk med psykologfaglige kollegaer fra hele landet.

VIS MIG ÅRSMØDETS KEYNOTE SPEAKER
Professor Geoffrey M. Reed, psykolog og Senior Project Officer i WHO om ICD-11.

VIS MIG DAGENS 13 PARALLELSESSIONER
Om børn og unge, personlighedsforstyrrelser i  ICD-11,  e-health, somatik og bæredygtighedspsykologi.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge