Klogere på det fremtidige arbejdsmarked for psykologer

Mandag den 1. juni holdt vi årsmøde i Dansk Psykolog Forening med deltagelse af over 150 psykologer fra hele landet.

Mødets fokus var de største strategiske udfordringer på velfærdsområdet i de kommende 10 år – og hvordan psykologer kan bidrage til at løse disse udfordringer.

Du kan se alle dagens præsentationer på Dansk Psykolog Forenings SlideShare

Ud over de spændende oplæg deltog psykologerne i fem parallelle workshops om de nye roller, der bliver mere og mere relevante for psykologer:

 • Psykologen som “lonely wolf”
 • Psykologen som leder
 • Psykologen som akademiker
 • Psykologen som multikunstner
 • Psykologen som innovator

Drøftelserne mundede ud i formulering af nogle ønsker til, hvordan foreningen skal udvikle sig for at understøtte den udvikling i arbejdsmarked og professionsidentitet, som tegner sig.

DET SAGDE PSYKOLOGERNE

“Det er vigtigt med disse årsmøder, hvor psykologer fra helt forskellige arbejdspladser, opgaver og vilkår mødes…”

“Fremtiden kalder på, at vi bliver mere tydelige i vores fag med alle de ting, vi kan bidrage med – også inden for områder, hvor vi normalt ikke ser os selv”

Ønsker til foreningen

Psykologerne ønsker at ændre deres tangegang i mere innovativ retning. Og de ønsker støtte fra deres fagforening til at ændre tankegangen omkring deres fagligheds udviklingspotentiale.

På dagens workshops nævnte psykologerne tiltag, hvormed foreningen kan understøtte psykologerne i at udvikle deres faglighed – evt. i nye retninger:

 • Kurser, fyraftensmøder og workshops
 • Mentorordninger med inspirationsveje
 • Netværk
 • Støtte til at formulere kompetencer
 • Let adgang til formulerede kompetencer
 • Inspiration til nye opgaver eller karriereveje
 • Fortsat positionering af psykologer ift. til nye arbejdsopgaver/-pladser
 • Indsats ift. at få flere psykologer på ledelsesposter
 • Foreningen som bindeled mellem universiteterne og arbejdsmarkedets krav
 • Udvikling af autorisationsforløbet

Ønsker til temaer for kurser/workshops:

 • Opstart af selvstændig virksomhed
 • Økonomi
 • Forhandling
 • Psykoedukation
 • Systemkendskab
 • Innovation
DET SAGDE PSYKOLOGERNE

“Psykologfagligheden skal endnu mere i højsædet og meldes mere ud i medierne”

“Det er vigtigt, at vi som psykologer bliver dygtige til at forklare, hvad det er, psykologer kan, som de andre ikke kan i samme grad”

“Som studerende var det meget inspirerende for mig at møde folk, som varetager alle mulige forskellige slags job”

“Det har givet mig et nuanceret blik på min faglighed at møde andre psykologer. Det kan betale sig at netværke”

“Fremtidens psykologer skal agere i mange forskellige roller og i forskellige tværfaglige samarbejder”

“Årsmødet gav mig en følelse af optimisme. Psykologfagligheden er værdsat og efterspurgt”

“Viden om, hvor vores professionsfelt bevæger sig hen, kan skabe grobund for tænkning om udvikling af kompetencer”

Hvad sker der nu?

De erfaringer, vi fik med os fra Årsmødet, vil naturligvis indgå i det videre arbejde med at udvikle Dansk Psykolog Forening.

En ny medlemsundersøgelse i i foreningen viser, at flere medlemmer har mange af de samme ønsker til indsatsområder, som blev nævnt blandt deltagere på Årsmødet.

Den kvalitative medlemsundersøgelse er gennemført i forbindelse med “Projekt Medlemsservice” – et toårigt innovationsprojekt, der løber frem til marts 2016.

Projektet skal bl.a. være med til at sikre, at udviklingen af foreningen sker i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov.

PROJEKT MEDLEMSSERVICE

Medlemsundersøgelsen i første fase af “Projekt Medlemsservice” er mundet ud i rapporten ”Profession på spil – en kvalitativ undersøgelse af medlemsservice og medlems – skabelse i Dansk Psykolog Forening”.

Læs mere om undersøgelsen i artiklen fra Psykolog Nyt nr. 9 | 2015:
Fra medlemskab til medlemsskabelse

De var med på Årsmødet

Aftagernes stemme

Helle Linnet, socialdirektør i Vordingborg Kommune, formand for Socialchefforeningen

Anette Kureer, tværfaglig chef i Københavns Kommune i Børn&Unge Forvaltningen

Rafai Atia, konsulent i KL’s Social- og Sundhedsudvalg

helle_linnet
anette_kureer
rafai_atia

Spændende oplægsholdere

Lene Tanggaard psykolog og professor på AAU

Jonas Kroustrup Chief Resilience Officer i Vejle

Ann-Louise Holten psykolog, associate professor på KU

& Nikolaj Harmon økonom og adjunkt på KU

lene_tanggaard
jonas_kroustrup
ann_louise_holten
nicolai_harmon

Hvordan kan psykologerne på det offentlige arbejdsmarked bidrage til at understøtte en inkluderende og opfindsom praksis?

Verden ændrer sig eksponentielt og i ufattelige spring. Hvilke nye livs- og organisationsformer vokser ud af dette? Hvilke nye ledelsestilgange vil vi se? Og hvad betyder det for psykologer?

Hvorfor har Københavns Universitet i dette semester udbudt et interdisciplinært kursus om tværfaglighed

og opgaveløsning i samarbejde mellem psykologi, økonomi og statskundskab – og hvad kom der ud af det?

VIS MIG PROGRAMMET FOR ÅRSMØDET
– der også bød på en uddybning af temaet Psykologrollen i fremtiden med 5 workshops.

VIS MIG DAGENS WORKSHOPS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge