Tid Programpunkt Indlæg og oplægsholder
9.30-10.00 Uformel opstart Kaffe og croissant
10.00-10.20 Velkomst Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening: Formandens velkomst Bille Sterll, freelancejournalist og dagens konferencier: Præsentation af dagens program
10.20-10.50 Fremtidens psykologidentitet Lene Tanggaard, psykolog og professor på Aalborg Universitet: Hvordan kan psykologerne på det offentlige arbejdsmarked bidrage til at understøtte en inkluderende og opfindsom praksis?
10.50-11.05 Hvad har psykologkampagnen lært os? Line Fleckenstein Andersen, psykolog og projektleder for Psykologkampagnen: Hvilke trends viser sig i det offentlige psykologarbejdsmarked og hvilke nye behov, ønsker og krav stiller psykologer?
11.05-11.30 PAUSE Mulighed for at drøfte den nye indsigt
11.30-12.15 Aftagernes stemme – hvor er der brug for psykologer – og til hvad? Fire beslutningstagere fra det offentlige arbejdsmarked giver deres perspektiv på velfærdsudviklingen og brugen af psykologers kompetencer

  • Manu Sareen, Minister for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale forhold
  • Thomas Adelskov, Borgmester i Odsherred og formand for KL’s social- og sundhedsudvalg
  • Helle Linnet, Socialdirektør i Vordingborg, formand for Socialchefforeningen
  • Anette Kureer, Tværfaglig chef i Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns kommune
12.15-12.45 Nye veje på universitetet Ann-Louise Holten, psykolog, associate professor på KU og Nikolaj Harmon, økonom og adjunkt på KU: Hvorfor har Københavns Universitet i dette semester udbudt et interdisciplinært kursus om tværfaglighed og opgaveløsning i samarbejde mellem psykologi, økonomi og statskundskab – og hvad kom der ud af det?
12.45-13.45 FROKOST
13.45-15.30 Psykologrollen i fremtiden Fem parallelle workshops med fokus på forskellige roller, der bliver (mere) relevante for psykologer i fremtiden: Psykologen som “lonely wolf” Psykologen som leder Psykologen som akademiker Psykologen som multikunstner Psykologen som innovator
15.30-16.15 Mød dine politikere Social- og Sundhedspolitisk Udvalg i Dansk Psykologforening: Hvad handler social- og sundhedspolitik om i DPDialog med udvalgets ekspertmedlemmer om dagens temaer
16.15-16.45 Velfærdsstaten 2050 – Udfordringer og løsninger Jonas Kroustrup, Chief Resilience Officer i Vejle: Et blik på hvordan verden ændrer sig eksponentielt og i ufattelige spring. Hvilke nye livs- og organisationsformer vokser ud af dette? Hvilke nye ledelsestilgange vil vi se? Og hvad betyder det for psykologer?
16.45 –> Socialt samvær Tapas og hygge i de tilstødende lokaler

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge