Psykologrollen i fremtiden

Du skal vælge én af nedenstående workshops:

1. Psykologen som “lonely wolf”

 • Hvordan skaber man faglig gennemslagskraft, hvis man til daglig arbejder i et tværfagligt team uden psykologkolleger?
 • Hvordan holder man sin faglighed ajour, når alle har ensartede funktioner?
 • Hvilke muligheder for faglig sparring og støtte kan man skabe sig?
 • Hvilke særlig fordele giver det at være én af en slags?

 

2. Psykologen som leder

 • Hvorfor er det spændende at bruge sin psykologfaglighed i en lederposition?
 • Hvordan balancerer man psykologfagligheden og ledelsesfagligheden?
 • Hvilke psykologkompetencer kvalificerer én til at være leder?
 • Hvilke fortrin giver dét, at lederen er psykolog – for lederen og for medarbejderne?

 

3. Psykologen som akademiker

 • Hvordan positionerer man sig som en akademisk sparringspartner i den kommunale opgaveløsning?
 • Hvordan bruger man sin psykologfaglighed i departementer, styrelser og sekretariater?
 • Hvordan kan man være med til at løfte samfundsopgaver uden at slippe sin faglighed?
 • Hvad kan en psykolog som embedsmand bidrage med i forhold til andre akademikere?

 

4. Psykologen som multikunstner

 • Hvordan håndterer psykologen i praksis den store bredde i arbejdsopgaver ved mange kommunale stillinger?
 • Hvordan holder man sig ajour med både ny forskning, aktuelle projekter, diagnostiske færdigheder og metodeudvikling?
 • Hvordan balancerer psykologen selv, når genstanden er borgere i komplekse sammenhænge, og konteksten er et komplekst sundhedsfagligt og socialfagligt system?
 • Hvordan reklamerer man bedst for den psykologfaglige helhedstænkning?

 

5. Psykologen som innovator

 • Hvad kan psykologer bidrage med, når der skal skabes bedre offentlig service med færre midler?
 • Hvordan kan psykologfaglighed anvendes til at skabe kreative samarbejdsmiljøer?
 • Hvilke teoretiske elementer understøtter innovative arbejdsformer?
 • Hvordan kan diskurser som bæredygtighed og værdighed bruges til at skabe retning og strategi på arbejdspladsen?

Med forbehold for ændringer.

Se hele programmet for Årsmøde 2015

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

Mandag 1. juni 2015 kl. 10-18 i Tivoli Congress Center, København.

PRIS
550 kr. for psykologer i beskæftigelse
300 kr. for studerende og ledige

TILMELDNING – JA TAK!
På www.mitdp.dk

VIS MIG PROGRAMMET
– der også byder på en uddybning af temaet Psykologrollen i fremtiden med 5 workshops, som du kan vælge imellem.

TILBAGE TIL FORSIDEN

KONTAKT

Har du spørgsmål, så kontakt Susanne Schmidt Hansen ssh@dp.dk eller Gitte Jensen gj@dp.dk. Tlf: 35 26 99 55.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge