Regelsæt

Reglerne beskriver kriterierne for tildeling og fornyelse af EuroPsy, reglerne for søgeprocedure samt for den europæiske og de nationale tildelingskomiteer. Tillæggene beskriver mindstestandarder for uddannelse og oplæring af psykologer, kompetenceprofilering, superviseret praksis og plan for videre- og efteruddannelse.

Regelsættet har gennemgået en række ændringer fra den første version i 2006. Den komplette danske oversættelse er baseret på den seneste revision af december 2009.

EuroPsy regelsæt dansk oversættelse (pdf)

Gebyrer

Det er ansøger der skal dække udgifterne til sagsbehandling og driften af EuroPsy-registeret. Når ansøgningen er modtaget, vil du få tilsendt en faktura. Nedenstående gebyr er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening og ikke medlemmer.

Gebyrstørrelse

EuroPsy
Medlem: 2.300,- kr.
Ikke-medlem: 3.000,- kr.

Certificate of Specialist expertise
Medlem: 200,- kr.
Ikke medlem: 2.000,- kr.

Klagevejledning og procedure

En ansøger som har fået afslag fra den Nationale tildelingskomité på sin ansøgning om EuroPsy Certifikat, kan indgive en klage over denne afgørelse, vedlagt en begrundelse for klagen, til Dansk Psykolog Forening, NAC europsy@dp.dk.

Hvis ansøgerens klage bliver afvist, kan ansøgeren klage videre til den europæiske tildelingskomité (EAC). Denne klage skal være på engelsk og der skal fremgå en begrundelse for klagen, som sendes til europsy@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge