Det er den registrerede EuroPsy psykologs eget ansvar at holde sig orienteret om den seneste psykologfaglige videnskabelige udvikling, herunder, men ikke udelukkende, i det anvendte praksisområde.

Det følgende er en sammenfatning af de retningslinjer, som du finder i regelsættet i App.VI .

Certifikatet skal fornys hvert 7 år.

Du vil modtage en orientering fra sekretariatet i god tid, inden dit certifikat udløber.

Hvis du ikke dokumenterer vedligeholdelse, vil dit navn automatisk blive slettet fra EuroPsy registret, og du kan ikke længere benytte titlen.

Praksis

Professionelt psykologarbejde svarende til mindst 400 timer om året i gennemsnit over en periode på ikke mindre end 4 år i løbet af de seneste syv år. Dokumentation kan f.eks. være: Ansættelseskontrakter og medfølgende stillingsbeskrivelse, projektkontrakter eller driftsregnskaber. (1600 timer)

Personlig faglig udvikling

Der anbefales mindst 80 timer om året, og ansøgere skal kunne fremvise dokumentation for 40 timers kontinuerlig faglig udvikling om året.

Der er et varieret udbud af forskellige typer professionelle udviklingsaktiviteter, og den følgende liste er ikke udtømmende. For hver type af aktivitet er indikeret en anslået maksimalprocentdel af tid, der kan akkrediteres for at sikre, at psykologer benytter sig af en række forskellige aktiviteter som en del af deres vedligeholdelse (mellem 280-560 timer).

 • Bekræftet fremmøde og deltagelse i godkendte kurser og/eller workshops med henblik på videre faglig udvikling (60%).
 • Udvikling af specifikke nye færdigheder gennem praksis på arbejdsstedet (20%)
 • Bekræftet deltagelse i møder med gensidig supervision (20%)
 • Bekræftet deltagelse som supervisor, forudsat at dette er formelt godkendt (20%)
 • Bekræftet deltagelse i en faglig eller videnskabelig konference (20%)
 • (Med) forfatter til og/eller redigering af publikationer om forskning og/eller faglige spørgsmål (30%).
 • Præsentationer til professionelle målgrupper (20%).
 • Redaktionelt arbejde på tidsskrifter og bøger om psykologi (20%)
 • Med henblik på fornyelse må summen af de tre sidstnævnte kategorier ikke overstige 60%.
 • Hvis for eksempel den samlede sum er 100 timers vedligeholdelse, kan dette bestå af deltagelse i en videnskabelig konference (10 timer, højst 20), redigeringsarbejde (10 timer, højst 20),
 • Deltagelse i møder med gensidig supervision (20 timer, højst 20), bekræftet deltagelse i godkendte kurser (60 timer, højst 60). Dette sikrer en blanding af forskellige vedligeholdelsesaktiviteter.

Registrering

EuroPsycertificerede Psykologer er forpligtet til at føre optegnelser over deres vedligeholdelse. Disse optegnelser med understøttende dokumentation, danner grundlaget for den registrerede EuroPsy certificerede psykologs profil, som indgår i registret, når EuroPsy certifikat efter syv år ønskes fornyet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge