anne-sophie-bauer

Anne Sophie Bauer

Aut.cand.psych.

Psykolog i Pædagogik & Undervisning, Esbjerg Kommune

“På trods af at det faktisk til tider er utrolig hårdt at være i det job, jeg varetager, så elsker jeg det. Det er et helt utroligt berigende og spændende job at have – af mange årsager, ikke kun fagligt, men også personligt.”

Anne Sophie Bauer er ansat som psykolog i Pædagogik & Undervisning i Esbjerg Kommune.

Hvad laver en psykolog, der hvor du er?

– Der er flere forskellige ”slags” psykologer i Pædagogik & Undervisning. Her bliver faglighed vægtet højt, og jeg har både en masse skønne tværfaglige kollegaer, og 17 helt fantastiske psykologkollegaer. Bl.a. er en af vores teamledere psykolog, en stor gruppe er PPR-psykologer, og så er der mig, der laver forældrekompetenceundersøgelser – og lige så snart vi finder en mere som mig, så er vi to, der laver disse undersøgelser. Dette er meget omfattende psykologiske undersøgelser, der ofte strækker sig over tre måneder. De bliver bestilt af en rådgiver fra Familieafdelingen, når der er behov for at få belyst, om en forælder er i stand til at skabe en god nok trivsel og sikre en sund nok udvikling for sit barn.

Derudover deltager jeg på forskellige møder og kurser i huset, yder supervision til ikke-autoriserede psykologer, og er også i gang med et større efteruddannelsesforløb for at kunne yde den absolut største kvalitet i mine undersøgelser.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– På trods af at det faktisk til tider er utrolig hårdt at være i det job, jeg varetager, så elsker jeg det. Det er et helt utroligt berigende og spændende job at have som psykolog – af mange årsager, ikke kun fagligt, men også personligt. Bl.a. får man mulighed for at komme helt tæt på et menneske, når man undersøger det i den grad, som man gør her. Man får mulighed for at være med til at facilitere en form for udviklingsproces, udføre en masse tests, foretage interviews, hvor man virkelig går i dybden, og meget mere. Men man lærer også sig selv rigtig godt at kende, fordi man ind imellem bliver ret udfordret af dels selve undersøgelsesarbejdet, præmissen for undersøgelsen, men også fra forældrene, da disse ofte er påvirket på flere planer af at skulle igennem et så stressende forløb, som en forældrekompetenceundersøgelse er.

Udover det har det været helt enormt berigende fagligt, fordi jeg kontinuerligt har været i gang med massiv efteruddannelse, siden jeg startede i mit job for lidt over et år siden.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det har en kæmpe værdi, at jeg er psykolog. Dels fordi det er krævet, at det er psykologer, der udfører disse omfattende undersøgelser, men også for det mere menneskelige i det. De mennesker, jeg undersøger, udbryder ofte spontant: ”Det er første gang, jeg føler, jeg bliver set som et menneske”, ”Det er dejligt, at der endelig er en, der sætter sig for at finde ud af, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør”, eller ”Nu hvor du kan beskrive, hvem jeg er, og hvilke problemer jeg har, kan mig og mine børn måske endelig få den helt rigtige hjælp.”

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg blev faktisk opfordret til at søge mit job, da lederen for disse undersøgelser vidste, at jeg gerne ville tilbage til Esbjerg og arbejde igen. Hun vurderede, at jeg, trods manglende testerfaring, ville egne mig godt til jobbet. Bl.a. fordi jeg har stor erfaring med den målgruppe, som disse forældre ofte tilhører, hvilket gør, at jeg dels er god til at få skabt en god arbejdsrelation med dem og dels har stor viden om og erfaring med de problemstillinger, der ofte er på spil for dem.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– Jeg kan simpelthen ikke understrege det nok: Søg ud! (Arbejds-)livet findes ikke kun i og omkring storbyerne. Så søg ud efter arbejde, det kan give SÅ meget. Et råd er dog at gøre det helt – ikke kun som pendler mens man stadig søger andet arbejde i den by, som man bor i. For vi kan altså tilbyde noget til både psykologer OG mennesker her ude i Vandkants Danmark (også de nyuddannede). Tager man fx til Esbjerg, som jeg gjorde, kan man også opdage, at Danmark er mere end København og Aarhus – at der findes andre steder med dejlige mennesker, smuk natur – og fx et andet tempo i livet.

Jeg ved, at det kan være svært at skulle rykke sig selv – og måske en familie – op med rode, men på den lange bane kan det vise sig at være et rigtig godt ryk at foretage. Både karrieremæssigt og familiemæssigt. Så smid skyklapperne og kør en tur ud i landet og få en fornemmelse af, hvor du kunne se dig selv udvikles og trives. I Esbjerg er der fx også mange muligheder for ægtefæller for at finde arbejde.

KARRIEREPORTRÆTTER

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge