portraet_bodil

Bodil Garne

Cand.pæd.psych.

Psykolog i PPR og Forebyggelse for børn og unge i Furesø Kommune

“Vigtigheden af den gode skoledag for barnet og muligheden for at træde ind med råd og vejledning til de voksne omkring det er en motivationsfaktor i mit arbejde.”

Bodil Garne er ansat som psykolog i Furesø Kommune, hvor hun arbejder med børn og unge. En del af hendes arbejde foregår på to forskellige skoler, hvor hun både varetager en generel forebyggende indsats for alle børn og opgaver rettet mod konkrete børns særlige behov. Derudover arbejder hun med børn med handicap samt uledsagede flygtningebørn.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Som børnepsykolog i PPR arbejder man direkte i og på kanten af barnets hverdagsmiljø. Man kan gå ind og ud af barnets sociale fællesskaber i skoler og institutioner og på den måde opnå vigtig viden om barnet, herunder barnets evne til at indgå i relationer. Desuden er der den direkte fokusering på det enkelte barn gennem samtaler, testning med videre. Den ene interessante del af arbejdet er at se og forstå barnet og det fællesskab, som det er en del af. Arbejdsudfordringen ligger bl.a. i at bringe indsigten om barnet over i brugbare forståelser, der fx kan fremme barnets trivsel i skolen.

Som PPR-psykolog risikerer man at se et anderledes barn end det, man fik beskrevet af fx forældre eller lærere. Hvordan kan det mon være? Hvad har dannet de voksnes forståelse af barnet? Og hvad skal der til for at forståelsen af barnet bliver mere konstruktiv? Det er spændende at arbejde i et uforudsigeligt felt, og det vil jeg tillade mig at kalde det, når børnenes vanskeligheder bliver beskrevet med udgangspunkt i de voksnes opfattelse.

Vigtigheden af den gode skoledag for barnet, og muligheden for at træde ind med råd og vejledning til de voksne omkring det, er også en motivationsfaktor i mit arbejde. Sociale fællesskaber har stor betydning for mennesker, og de bør derfor udvikles og vedligeholdes fremfor at overgå til virtuelle fællesskaber. Alle børn har brug for social deltagelse, tryghed og venskaber i løbet af skoledagen. Skoledagen er blevet længere, så det skal være godt for barnet i skolen, både socialt og fagligt. Hvis man kommer ind tidligt omkring et barn med særlige behov, kan det betyde, at institutionen og/eller skolen bliver bedre rustet til at imødekomme barnet, sådan at barnet møder anerkendelse og respekt på trods af dets egenart.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Generelt håber jeg igennem min faglige forståelse at have opbygget et værdifundament, der skinner igennem i forhold til diverse faglige drøftelser og input på møder. I kraft af uddannelse og erfaring er det klart, at vi psykologer har erhvervet os en brugbar viden og nogle anvendelige redskaber. Jeg ser samtidig ligeværd, altså at se den anden som lige meget værd, som en forudsætning for, at det jeg siger, gør og vil er brugbart.

Men inden for PPR lægger vi stor vægt på tværfaglighed og på at samarbejde med andre faggrupper. På den ene skole, som jeg betjener, har vi lige fået et nyt sundhedscenter, hvor der udover to psykologer bl.a. også er ansat en talepædagog, en skole-socialrådgiver og to sundhedsplejersker.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg har hørt forældre søge privat psykologhjælp med den begrundelse, at det er umuligt at få hjælp igennem skolepsykologen, men sådan ser jeg det nu ikke hos os. Der eksisterer altså vel en myte om, at psykologen ikke er til at få fat på, men vi arbejder jo en del af tiden ude på skolerne og i miljøerne omkring børnene.

En anden myte kommer fra andre psykologer, der ser PPR-arbejdet som noget af det mest stressende psykologarbejde, der findes. Personligt oplever jeg, at der også er stor frihed i forhold til at administrere tiden og kalenderen, så for mig handler det om evnen til at skabe en holdbar balance imellem arbejdsliv og fritid.

Har du gode råd til andre psykologer?

– En psykologkollega sagde tidligt i min psykologkarriere til mig: Sørg for max tre aftaler om dagen. Rådet har jeg ikke altid fulgt, men tit tænkt på. Nogle dage kan man godt klare flere aftaler, men så kommer der let et hængeparti på grund af det skriftlige og det uventede, der tit vil opstå.

Ellers vil jeg mene, at interessen for barnet i skolen er et vigtigt element i arbejdet, såvel som interessen for sociale relationer, fællesskaber, klasser og familier. Uanset barn, ung eller voksen er det en god idé at møde et menneske præcis lige der, hvor det er – og selv være veloplagt, nysgerrig og åben.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i forbindelse med Psykologkampagnen II

KARRIEREPORTRÆTTER

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge