portraet_arendse-diana

Diana N. S. Andersen

Cand.psych.

Psykolog i jobcenteret Rute 42, Aalborg Kommune

“Det er tilfredsstillende at være med til at give unge troen på sig selv tilbage.”

Diana N. S. Andersen er ansat som psykolog i et jobcenter i Aalborg Kommune. Hendes primære opgaver er afklarende, støttende og psykoedukerende samtaler med unge med henblik på at få dem i uddannelse og eller ind på arbejdsmarkedet samt sparring med rådgiverne. Hun arbejder i en specialindsats for en målgruppe af unge mennesker, der, grundet en psykisk sårbarhed, er længst væk fra arbejdsmarkedet, dog uden at være kvalificerede til en pension. Det vil sige unge mennesker med komplekse psykologiske (ofte psykiatriske) og sociale problemstillinger. Kendetegnende for dem alle er, at de ikke passer ind i det “normale” jobcenter og ikke profiterer af de tilbud, der gives der.

Hun tilbyder derudover også supervision til virksomheder, der har den unge i praktik, samt sparring på den kognitive metode og sokratiske dialog til rådgivere.

Hvorfor er vigtigt at arbejde indenfor dette område?

– Det er vigtigt, fordi der her er tale om en gruppe unge mennesker, som ofte tabes imellem systemer. De er tit i kontakt med flere forskellige systemer og har mistet overblikket og givet op. Det er derfor tilfredsstillende at være med til at give dem troen på sig selv tilbage og på at de kan lykkes med noget.

Derudover er det et spændende og sjovt arbejde, fordi jeg får flere sider af min faglighed i spil. Jeg får brugt mine arbejdspsykologiske kompetencer i arbejdet med at facilitere fællesmøder og rundbordssamtaler samt undervisningsforløb. Jeg får brugt mine kliniske kompetencer i arbejdet med de unge, da de ofte har en eller flere psykiatriske diagnoser. Jeg får brugt min viden indenfor pædagogisk psykologi i sparringen med rådgiverne om at finde den mest hensigtsmæssige pædagogiske tilgang til den enkelte unges problemer og udvikling. Og jeg får brugt min testpsykologiske viden i forhold til screeninger. Derudover sidder jeg i en stilling, hvor jeg er med til at udvikle psykologrollen og har stor bestemmelse over min egen dagligdag og opgaver.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Mine kollegaer giver udtryk for, at det tværfaglige samarbejde er et positivt element i arbejdsdagen. De lægger især vægt på tilgængeligheden ved, at jeg sidder lige inde ved siden af, så det er nemt at komme og spørge mig. Derudover er det en kvalitet, at jeg gennem mit arbejde har opbygget en viden omkring love og procedurer og det sprog, der tales i jobcenterregi.

I forhold til de unge, tror jeg, de mærker det på forskellige måder. Der er nogle, der har meget dårlige erfaringer med psykologer og behandlingssystemet generelt. Det at tale med en psykolog, der ikke må behandle, har nogle gange medvirket til at mindske modstanden og åbne op for et mod til at prøve behandling endnu en gang. Andre unge, jeg har talt med, har givet udtryk for, at det har været godt at få mere viden om deres situation, og hvad det betyder for dem i et tempo, hvor de kan følge med. Andre igen har fortalt, at det har været positivt, at der har været stort samarbejde mellem mig og deres rådgiver, da det har været med til at sikre kontinuitet forløbet.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg er et par gange blevet mødt med myten om, at jobcenter-psykologer ikke laver rigtigt psykologarbejde. I den forstand at vi ikke er en behandlende instans, er det jo i og for sig rigtigt nok, men det er en meget snæver måde at anskue psykologarbejdet på. Jeg mener, at jeg som psykolog har faglige kompetencer der rækker meget bredere end blot behandlingsarbejdet, og at jeg får en bred vifte af disse kompetencer i spil gennem mit arbejde i jobcentret.

Fra andre faggrupper i det kommunale system har jeg nogle gange hørt, at det er svært at få ansøgninger fra kvalificerede psykologer til stillinger i jobcenterregi. Det er en debat, jeg gerne tager, da det jo i høj grad også handler om, hvad man som arbejdsplads tilbyder af vilkår. Der er selvfølgelig noget om snakken, da psykologer i den kommunale beskæftigelsesindsats er relativt nyt, hvorfor der ikke er mange med erfaring fra området. Det er dog min erfaring, at man relativt hurtigt lærer systemet at kende, og så har man jo oftest mange gode kollegaer af anden faglig baggrund, der er skarpe på det systemmæssige. Mit indtryk er desuden, at der hurtigt kan ske en udvidelse af antallet af psykologer, når først de første skridt er taget.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Min oplevelse er, at der er meget forskellige forhold og måder at bruge psykologerne på rundt omkring i de forskellige kommuner. Jeg vil derfor anbefale, at man tager kontakt til den enkelte arbejdsplads og forhører sig om arbejdsopgaver, metoder, rammer for det tværfaglige samarbejde, menneskesyn og så videre, for derudfra at kunne tage stilling til, om det er en arbejdsplads, man synes lyder spændende. Derudover er det nok en god idé at være villig til at tage nogle kampe om vigtigheden af efteruddannelse og supervision, da der ikke er lige stort fokus på det alle steder.

Jeg vil også råde til, at man er nysgerrig og ydmyg i forhold til de andres fagligheder. Mine kollegaer har rigtig meget erfaring med systemet og målgruppen, og kvaliteten af mit arbejde afhænger i allerhøjeste grad af deres viden. I det hele taget er det vigtigt at ville og se kvalitet i det tværfaglige samarbejde – også selvom det ikke altid fungerer.

Og mit vigtigste råd – spring ud i det. Jeg har fået meget mere ud af mit arbejde i beskæftigelsesindsatsen, end jeg troede, jeg ville, da jeg først startede. Jeg arbejder bredt med min psykologiske faglighed, og det er tydeligt for mig i min hverdag, hvorfor mit job er meningsfyldt.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i forbindelse med Psykologkampagnen II

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge