Portrætfoto Emilie Qvant

Emilie Qvant

Cand.psych.

Senior Consultant hos PwC

“Mit råd er, at man som nyuddannet psykolog ikke skal lade ”psykologkasketten” sidde for stramt, hvis man fx søger et konsulentjob som mit. Vi skal stole på, at vi bidrager med noget unikt – og hvile i det faktum.”

Redigeret af Ditte Hillebrand Mortensen, cand.ling.merc

Emilie Qvant arbejder som Senior Consultant hos PwC i Executive Education, som er en del af PwC’s konsulentvirksomhed. PwC’s kunder er primært større virksomheder i og uden for Danmark.

Hvad laver en psykolog der hvor du er?

– Mit job går ud på at designe, udvikle og levere ledelsesudviklingsprogrammer, som er skræddersyet til den enkelte virksomhed og ledergruppe. Hos PwC er vi alle ansat som konsulenter, og vi har mange forskellige faglige baggrunde, så det er ikke specifikt for mig med en baggrund som cand.psych.

Vi er generelt ikke mange cand.psych.’er ansat hos PwC – da jeg startede, var jeg den eneste – men det er noget, som jeg oplever er i forandring. Der bliver i stigende grad ansat konsulenter med mere utraditionelle akademiske baggrunde (psykologer, antropologer etc.), hvilket jeg synes er en interessant udvikling.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Mit job går dybest set ud på, at skabe et læringsforløb for en gruppe mennesker. Dette læringsforløb skal medføre en forandring i adfærd og mindset, der skal gøre virksomheden mere succesfuld.

For at skabe mest mulig værdi, skræddersyr vi hvert enkelt program til den pågældende virksomhed og ledergruppe. Det betyder, at der altid ligger en meget grundig analysefase til grund for designet af programmet. Jeg synes, det er utroligt spændende at skulle ’komme ind under huden’ på en virksomhed og en ledergruppe; at forstå dens udfordringer og særegne kultur, historik og selvforståelse, og de dynamikker, som den fungerer igennem.

Vi lykkes kun, når vi formår at tale ind i disse strukturer, sådan at programmets format, indhold og læringsmetoder rammer gruppens forståelse af, hvad der er vigtigt og relevant. Det hele handler jo om, at forløbet skal være meningsfuldt for lederne. Er det ikke det, er det blot endnu et kursus, de er på, og det skaber ikke den dybe forandring, som kan ses i hverdagen. Den dybe forandring får man kun gennem et tæt samarbejde med virksomheden, og med en grundig udforskningsfase, hvor vi taler med lederne – og ofte også en del af medarbejderne.

Fordi vi skræddersy hvert enkelt program, er ingen projekter ens, og derfor går man altid til en ny kunde med en blank notesbog. Det får jeg enormt meget energi af.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– I samarbejdet med kunden – især i den indledende, udforskende fase – oplever jeg, at det at kunne lytte, se og høre ’imellem linjerne’, er enormt vigtigt for at få en god forståelse af virksomheden og gruppen. Fordi mange af de dynamikker og strukturer, som vi skal tale ind i, er implicitte, er det netop ikke noget, som kunden blot kan fortælle, ’som det er’.

Dertil kommer, at vi arbejder med processer og forløb, der skal integreres og leve i en organisatorisk kontekst. Her er det afgørende at have en forståelse for de menneskelige processer og dynamikker, der typisk vil gøre sig gældende, når den øverste ledelse ønsker at drive forandringsprocesser i organisationen. For at den skal blive en succes, skal vi have øje for, og imødekomme de processer, så vi får skabt ejerskab, commitment og mening omkring den ønskede forandring – i hele organisationen. I den forbindelse arbejder vi meget med engagement af specifikke medarbejdere og ledere som ambassadører, opfølgningsaktiviteter, kommunikation og ’branding’ af forløbet.

Disse ting er jo bestemt ikke noget, man kun kan, når man er psykolog. Men det er nogle af de ting, jeg synes, jeg har fået en særlig opmærksomhed på, og nogle værktøjer til at arbejde med, qua min psykologfaglige baggrund.

Hvordan havnede du i dit job?

– Da jeg havde afleveret mit speciale, og for alvor gik i gang med jobsøgningen, var jeg helt overbevist om, at jeg kun ville få et job igennem netværk, og at få et job ved at sende en helt almindelig ansøgning på et jobopslag var noget nær umuligt. På trods af flere uopfordrede e-mails og kaffeaftaler, var det dog det der skete.

Jeg sendte en ansøgning til mit drømmejob, var til to samtaler, og fik jobbet. Jeg var et halvt år forinden kommet hjem fra et år i Hong Kong, hvor min kæreste og jeg havde boet og arbejdet. Jeg havde været så heldig at få et internship hos Mannaz, hvor jeg fik en masse erfaring med design og levering af ledelsesudviklingsprogrammer, jobbet som konsulent, og arbejdet med kunder. Jeg oplevede derfor, at det for første gang var nemt at skrive ansøgningen, og fortælle hvad jeg kunne bidrage med.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– Mit umiddelbare råd er nok, at man som nyuddannet psykolog ikke skal lade ’psykologkasketten’ sidde alt for stramt. I hvert fald ikke, hvis man vil ind et sted, som ikke er en traditionel psykologarbejdsplads, og hvor man ikke bliver ansat som psykolog. Det tror jeg, at mange nyuddannede kommer til, fordi man er bange for, at ens psykologfaglighed forsvinder, hvis ikke den ekspliciteres – det var jeg i hvert fald selv.

Min erfaring er dog, at man kommer til at ramme lidt ved siden af, hvis kasketten sidder for stramt. Hvis man fx søger et konsulentjob som mit, hvor det ikke et krav, at man er psykolog, er det enormt vigtigt først og fremmest at vise, at man forstår, hvad det vil sige at være konsulent, og at arbejdet med kunderne er noget, man brænder for. Vi skal stole på, at vi bidrager med noget unikt – men også hvile i det faktum.

I min optik er det allervigtigste dog som nyuddannet (psykolog), at man er åben, nysgerrig, og har lyst til at lære. Også når det, man lærer, ikke nødvendigvis er psykologfagligt i klassisk forstand. For mig, i mit nuværende job, handler det om at blive en god konsulent, og så gøre psykologfagligheden til et aspekt af min måde at være konsulent på.

KARRIEREPORTRÆTTER

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge