kathrine-egelund-christensen

Kathrine Egelund Christensen

Aut.cand.psych.

Psykolog og teamleder i Ungecentret, Incita

“På beskæftigelsesområdet er der mulighed for at følge borgere over lang tid og også (indtil videre) en del metodefrihed – hvilket er meget tilfredsstillende for en psykolog.”

Hvad laver en psykolog som autoriseret psykolog i Incita?

– Jeg varetager individuelle samtaleforløb med borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, og som har andre problemer end ledighed, som der skal tages højde for i en proces, der hjælper dem i beskæftigelse eller uddannelse. Det kan også ske, at arbejdspladser/virksomheder ønsker, at vi skal undervise medarbejdere om trivsel på arbejdspladser, psykisk arbejdsmiljø og om at værne om og fastholde medarbejdere, der en overgang er psykisk sårbare.

De senere år har det særligt været unge voksne (18-30 årige), som har været målgruppen for mit arbejde. For dem drejer det sig om at komme i uddannelse. Jeg har individuelle samtaler, udredning og psykoedukation som mine arbejdsopgaver. Herudover er jeg teamleder for vores Ungecenter, hvorfor ledelsesopgaver fylder en del i min hverdag

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Jobbet er meget alsidigt, og på den måde har vi mange lærings- og udviklingsmuligheder som psykologer. Området kalder på brede kliniske kompetencer – vi møder mange forskellige typer problemstillinger.

På beskæftigelsesområdet er der mulighed for at følge borgere over lang tid og også (indtil videre) en del metodefrihed – hvilket er meget tilfredsstillende for en psykolog. Udover at arbejde på individniveau får vi også opgaver som supervision og undervisning ude på arbejdspladser eller i forhold til sagsbehandlere, så vi prøver meget. Vi er en ”skattet” og respekteret faggruppe på området, hos ledelse og kollegaer fra andre faggrupper.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jobbet hos Incita (som tidligere hed Revacentret) søgte jeg efter at have afsluttet en tidsbegrænset ansættelse i en kandidatstilling i Universitetsklinikken på Københavns Universitet. Jeg søgte det på baggrund af et almindeligt stillingsopslag i Psykolog Nyt. På det tidspunkt var Revacentret i København en stor psykologarbejdsplads i København og på den måde et meget inspirerende fagligt miljø at komme ind i. Måske fik jeg jobbet, fordi jeg var vant ved at arbejde med beskæftigelse som et på forhånd fastlagt udviklingsmål, og fordi jeg kunne se mening med det. Jeg tror også, jeg fik jobbet, fordi jeg havde erfaring med at arbejde med målgrupperne.

Hvis du skal give tre gode råd til en jobsøgende psykolog…

  1. Brug dit netværk!
  2. Gør dig bemærket – fx ved at sende uopfordrede ansøgninger.
  3. Gør et grundigt forarbejde – prøv at opnå en mere indgående fornemmelse af, hvad pågældende arbejdssted/virksomhed står med af udfordringer eller problemstillinger aktuelt, og forhold dig til, hvad du vil kunne byde ind med i forhold til dette.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i pjecen Karriereveje for psykologer

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge