kim-mathiasen

Kim Mathiasen

Cand.psych., Ph.d.

Forskningspsykolog på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Afdeling for Depression og Angst

“Jobbet er spændende, fordi jeg kan være med til at udvikle noget nyt. Jeg har altid haft teknologisk interesse og har bl.a også beskæftiget mig med kunstig intelligens og menneskelig interaktion med computere.”

Hvad laver en psykolog som forsker og projektleder?

– Jeg planlægger og gennemfører afprøvningen af en nye behandlingsformer. Som projektleder har jeg eksempelvis demonstreret, hvordan internetbaseret, psykologstøttet selvhjælp kan implementeres i psykiatrien i Region Syddanmark. Her koordinererede jeg arbejdsgruppen som samarbejdede om at udvikle computerprogrammet, organiserede en klinik med psykologer til at udrede og støtte patienterne, administrerede budget og tidsplan.

Som forsker er jeg med på den sidst nye udvikling af teknologiunderstøttede interventioner samt måling af psykopatologi og meget andet. Desuden er arbejdet internationalt og har medført, at jeg har rejst og set meget samt har et stort internationalt netværk af fantastisk spændende kolleger!

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Jobbet er spændende, fordi jeg kan være med til at udvikle noget nyt. Jeg har altid haft teknologisk interesse og har bl.a også i min studietid beskæftiget mig med kunstig intelligens og menneskelig interaktion med computere.

Det er også interessant for mig at opleve administrationen indefra, hvilket har udvidet min forståelse af organisation. Dette gælder både generelt og specifikt i forhold til psykiatriens organisation. Endelig er det da også fedt at få lov til at præge udviklingen og det er en kæmpe gave at få lov at arbejde sammen med nogle af de største hjerner i vores felt.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg er havnet i mit job, fordi jeg selv begyndte at designe selvhjælpsprogrammer tilbage i 2006 på www.godstart.nu sammen med en kammerat, Karsten Flindt, som er computergrafiker.

Herefter fik jeg mulighed for at oversætte og efterprøve det engelske program FearFighter sammen med chefpsykolog Nicole Rosenberg på Klinik for OCD og Angstlidelser i Aarhus. På baggrund heraf blev jeg kontaktet af Region Syddanmark, da de var blevet projektejere af et demonstrationsprojekt, hvor de skulle afprøve internetbaseret selvhjælp til deprimerede på vegne af Danske Regioner. Efter at have etableret Internetpsykiatrien gik jeg over til at forske på fuldt tid. Jeg tog min Ph.d. på Syddansk Universitet og i Psykiatrien i Syddanmark. Og nu sidder jeg som forsker i Psykiatrien i Midt og udvikler på eMental sundhedsområdet.

Hvis du skal give tre gode råd til en jobsøgende psykolog…

  1. Følg drømmen! Hvis der er noget, du brænder for, så find en måde at beskæftige dig med det på. Jeg begyndte bare med det, der interesserede mig, og lod derefter tingene udvikle sig.
  2. Fordyb dig! Brug hellere noget tid på at fordybe dig i det, som interesserer dig frem for at sprede dig over for mange ting på en gang. Ved fordybelse oplever man sejre og kan få sin egen lille niche med noget man er god til.
  3. Samarbejd! Find fællesskaber og relationer til andre med samme eller lignende interesser som dig. Også selv om de er “konkurrenter”. Vi er alle sammen psykologer og skal huske på, at vi alle er en del af det fællesskab. Det er derfor vores alles opgave, at vi har et godt og udviklende psykologmiljø i Danmark.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i Dansk Psykolog Forenings pjece Karriereveje for psykologer

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge