line-engel-clasen_

Line Engel Clasen

Cand.psych.

Ansat på Center for Seksuelle Overgrebs Videnscenter på Rigshospitalet

“At arbejde med seksuelle overgreb er rigtig spændende, fordi det er et område, hvor det for mig virkelig giver mening med samtaleterapi – der er virkelig noget at rykke på..”

Line Engel Clasen er ansat på Center for Seksuelle Overgrebs Videnscenter på Rigshospitalet, hvor hun arbejder som klinisk psykolog i centrets Børneteam og koordinator i centrets Videnscenter.

Hvad laver en psykolog, der hvor du er?

– Psykologerne i Center for Seksuelle Overgreb har samtaleterapi med både børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb. Centret har også tilbud om støttende samtaler til pårørende.

Derudover har centret et Videnscenter, der udfører forskning inden for klinikkens område, fx ved at undersøge langtidskonsekvenserne af seksuelle overgreb, effekten af gruppeterapi til børn udsat for overgreb samt de sociale konsekvenser af seksuelle overgreb.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Jeg synes det er enormt givende at arbejde med børn, de er umiddelbare og sjove og giver dig ofte hurtig respons i forhold til, om de synes de kan bruge din hjælp til noget. Og så er der ikke to klientforløb, der er ens.

– At arbejde med seksuelle overgreb er rigtig spændende, fordi det er et område, hvor det for mig virkelig giver mening med samtaleterapi – der er virkelig noget at rykke på. Ingen psykologbehandling kan omgøre det skete, men via behandlingen kan der sikres en integration af det, der er sket på en måde, der er mindst ødelæggende for personlighedsudviklingen.

– Det er spændende at kunne kombinere klinisk arbejde med forskning og på den måde bidrage til at forbedre praksis – fx ved at indsamle systematiseret viden om ofre for seksuelle overgreb. Det gør vi bl.a. igennem et survey med informationer om klienternes overgreb, bl.a. deres relation til overgrebsmanden, hvad overgrebet bestod i samt følgevirkningerne af overgrebet.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det er enormt vigtigt, at børn, der er udsat for seksuelle overgreb, tilbydes psykologhjælp, så de kan få bearbejdet overgrebet, og det ikke skal blive et livslangt traume, som de identificerer sig med.

– Et af behandlingsmålene i mit arbejde er, at barnet efterhånden skal kunne tænke tilbage på det seksuelle overgreb, som den voksnes ansvar og ikke barnets skyld, med en god fast fornemmelse af egne følelser i forhold til overgrebet samt med en overbevisning om, at overgrebet ikke længere har magt til at forhindre barnet i at få et godt liv. Derfor har det stor værdi som psykolog at kunne bruge samtaleterapi til at hjælpe barnet med denne bearbejdning.

– I jobbet har jeg mulighed for at kombinere klinisk psykologarbejde med forskning. På den måde bidrager jeg fra flere vinkler både i forhold til enkelte patienter, som jeg møder, men også på et mere overordnet plan i forhold til at sprede viden om seksuelle overgreb. Forskning i og viden om det kliniske arbejde, fx i virkningen af behandlingsmetoder og konsekvenser af overgreb, kan hjælpe børn på et bredere/mere langsigtet plan.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg søgte jobbet, netop som jeg var ved at aflevere min Ph.d.-afhandling. Jeg havde lavet en jobagent i Region Hovedstaden og blev derigennem løbende gjort opmærksom på nye stillinger.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– Orienter dig i god tid om nye stillinger, og overvej hvilke ting der er vigtige og interessante for netop dig. Tænk over, at dit første job/jobs måske skal fungere som en “stepping stone” til drømmejobbet.

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge