Portrætfoto_line stampe_2

Line Stampe

Aut. cand.psych.

Organisationspsykolog hos Mannaz

“Mit arbejde handler om at understøtte forandringer på arbejdspladser, og det er min oplevelse, at min psykologfaglighed giver mig et godt blik for, hvad der sker i og mellem mennesker – og at det er den viden, der skal til for, at skabe nogle meningsfulde rammer for forandringen.”

Redigeret af Ditte Hillebrand Mortensen, cand.ling.merc.

Line Stampe arbejder som seniorkonsulent og organisationspsykolog hos konsulenthuset Mannaz.

Hvad går dit arbejde ud på?

– Mit arbejde har to hovedområder: undervisning og konsulentarbejde.

Jeg underviser i coaching, professionelle samtaler, konflikthåndtering og grafisk facilitering. Min metodiske og teoretiske tilgang til undervisningen kan se ud på mange forskellige måder, men oftest arbejder jeg ud fra et systemisk og narrativt grundlag.

Mit konsulentarbejde varierer, afhængigt af den pågældende kunde og af projektet. Det kan være alt fra en enkelt dag med et specifikt fokus, til et udviklingsforløb, der kører over flere år. Et konkret eksempel på en arbejdsopgave, er individuelle coachingsamtaler med ledere og medarbejdere om fx faglig udvikling, trivsel, ledelse og stress. Det kan også være procesfacilitering af workshops, og andre former for udvikling i teams, der handler om at styrke samarbejdet eller kommunikationen på arbejdspladsen.

De store projekter har oftest et sigte mod kulturforandring eller reformimplementering. På sådanne projekter, arbejder jeg med en spændende blanding af kompetenceudvikling, facilitering, supervision og rådgivning.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Mit arbejde handler om at understøtte en form for forandring. Det kræver både, at de involverede kan se meningen med forandringen, og at der er tillid nok til stede, til at det kan ske.

Min oplevelse er at min psykologfaglighed har givet mig et godt blik for netop dette – for hvad der sker i og mellem mennesker – samt hvad der skal til for, at få skabt nogle meningsfulde rammer for forandringen.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– At kunne sætte sig ind i en kultur på en arbejdsplads, et specifikt team eller en enkelt leder, handler for mig at se i høj grad om psykologi. Det kan handle om at forstå, hvad det er for samarbejdsmønstre der er mellem medarbejderne og lederne, og hvilke logikker der gør sig gældende på den specifikke arbejdsplads, som påvirker de ansattes handlerum og forståelse. Og den forståelse er nødvendig, for at kunne skabe nogle gode rammer for dialog og udvikling.

Mine kolleger har en meget varieret uddannelsesmæssig baggrund, og det sætter jeg stor pris på i mit arbejde. Det betyder både, at jeg kan lade mig inspirere af deres viden og tilgang, men også at jeg kan træde til med min psykologfaglige viden. Jeg oplever, at den variation gør vores arbejde langt mere nuanceret.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg var i praktik på min nuværende arbejdsplads i slutningen af studiet; dengang hed vi Attractor, og var en del af Rambøll Management – vi er efterfølgende blevet opkøbt af Mannaz. Efter studiet var jeg et lille år som HR konsulent i en kommune, inden jeg blev ansat i min nuværende stilling.

På studiet var det min store drøm at blive ansat dér, hvor jeg arbejder nu. Jeg lagde derfor meget energi i, at finde relevante studiejobs og frivilligt arbejde, og jeg er helt sikker på, at det hjalp mig til at få praktikpladsen.

Da jeg blev færdiguddannet, blev jeg rådet til at starte et andet sted end i konsulentbranchen, for at få erfaring med at være ‘på den anden side’ som kunde. Det synes jeg selvfølgelig var irriterende dengang, da jeg helst ville i gang som konsulent. Men efterfølgende har det var vist sig at være et værdifuldt råd, da den tid gav mig en masse brugbar erfaring.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– Opgiv målet om at finde drømmejobbet, hvis det er svært at få fat i. Tænk i stedet på, hvordan det job, du søger, kan være et godt og lærerigt springbræt videre. Eller kig i stedet for, på specifikke funktioner eller arbejdsopgaver – måske stillingsbetegnelsen så kunne hedde noget helt andet?

Brug dit netværk, og arbejd for at skabe dig et godt og bredt netværk. Man ved aldrig hvornår det kan være udslagsgivende at have en god kontakt, der har et særligt kendskab eller kan hjælpe dig videre. Tag til arrangementer, spørg til netværks netværk, og vær ikke bange for at tage kontakt til folk. De synes kun at det er spændende, at andre vil høre om deres arbejde.

Hvis du er studerende, så er det godt givet ud at bruge tid på studiejobs og frivilligt arbejde. For mig har det nærmest kun vist sig at være relevant. Eksempelvis var jeg, i en del år, rådgiver på Livslinien. Selvom det umiddelbart ikke har meget med organisationsudvikling at gøre, bruger jeg ofte min erfaring derfra, fx når jeg arbejder med medarbejdere, der har med samme målgruppe at gøre, eller når jeg underviser i professionelle samtaler.

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge