louise-arnfeldt

Louise Arnfeldt

Cand.psych.

Psykolog i Rigspolitiet

“Mit arbejde er spændende, fordi det giver mig mulighed for at arbejde med psykologien på et praksisniveau, hvor der hele tiden er fokus på at rette psykologiens tematikker mod politiprofessionen.”

Hvad laver en psykolog hos Rigspolitiet?

– Jeg arbejder ud fra tre fokuspunkter i min hverdag: undervisning af politistuderende i psykologiske temaer, som er relevante for politiprofessionen, udvikling og planlægning af politiets nye professionsbacheloruddannelse og varetagelse af studierådgivning af de politistuderende med fokus på trivsel på studiet samt eksamensangst.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Mit arbejde giver mig mulighed for at arbejde med psykologien på et praksisniveau, hvor der hele tiden er fokus på at rette psykologiens tematikker mod politiprofessionen og herigennem gøre psykologien både vedkommende og relevant for politifolk. Det er en hverdag, som konstant er i udvikling og i forandring, og især spændende for psykologer, som brænder for formidling. Yderligere giver jobbet med at arbejde med psykologiske emner inden for det politifaglige felt en mulighed for at nå meget bredt omkring i diverse facetter af den viden, en psykolog forventes at have. Det giver samtidig en spændende mulighed for at have mange forskellige kolleger og hermed muligheden for at arbejde tværfagligt.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg var i praktik i mit nuværende job under psykologstudiet og blev rigtig interesseret i politiprofessionen med henblik på psykologiske temaer. Jeg foreslog derefter, at jeg kunne blive på arbejdspladsen og skrive speciale om politiets håndtering af psykisk syge, samtidig med at jeg underviste politistuderende i psykologi. Herefter blev jeg ansat i en projektstilling med henblik på udvikling af den nye professionsbachelor. Efterfølgende blev jeg fastansat i mit nuværende job.

Hvis du skal give tre gode råd til en jobsøgende psykolog…

  1. Undersøg virksomheden og tænk på, hvor du kan ’tilbyde’ virksomheden noget, de måske ikke selv havde tænkt på. Læg vægt på, hvad du kommer med eller kunne tænke dig at bidrage med.
  2. Vær ikke bange for uopfordrede ansøgninger.
  3. Afvis ikke et stillingsopslag på baggrund af mangel på den ’kliniske’ psykologi. Der er mange ting at lære alligevel.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i Dansk Psykolog Forenings pjece Karriereveje for psykologer

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge