portraet_louise-fransgaard

Louise Fransgaard

Cand.psych.

Psykolog på Center for Mental Sundhed, Aalborg Kommune

“I min stilling skal man have lyst til alsidigheden i arbejdsopgaverne. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at man kan se sig selv arbejde med psykisk sårbare unge, der både indebærer små og store, komplicerede problemstillinger.”

Louise Fransgaard arbejder som psykolog i Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune.

Hvad laver en psykolog, der hvor du er?

– Jeg arbejder i centerets ungeindsats med forebyggelse, tidlig opsporing og indsats overfor psykisk sårbare unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Konkret intervenerer jeg i tre ”spor”; psykoedukation på klasseniveau omkring mentale helbredsvanskeligheder og stress (spor 1), afholdelse af stresskurset Åben og Rolig for Unge (spor 2) og individuelle samtaleforløb (spor 3).

Derudover holder jeg ofte oplæg på konferencer og udvalgsmøder samt laver kursusforløb for medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, der er i berøring med psykisk sårbare unge. Jeg indgår også i et forskningsprojekt omkring unge og stress.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Det er en meget alsidig stilling, der giver mulighed for både at arbejde med undervisning og intervention i såvel gruppe- som individformat.

Derudover går en stor del af min arbejdstid med etablering, vedligeholdelse og koordination af samarbejde med ungdomsuddannelsernes ledelser og medarbejdere. I centeret er der stor interesse i udvikling af evidensbaserede metoder, forskningssamarbejde og fortsat videreudbygning af de ansattes faglighed. Ligeledes er der fokus på opretholdelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor supervision og sparring vægtes højt sammen med mere uformelle kollegiale sociale aktiviteter.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– I arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare unge til bedre mental sundhed og trivsel er det i sig selv værdifuldt, at man har en psykologfaglig baggrund. Det er vigtigt at kende til almenpsykologi, udviklingspsykologi og klinisk psykologi for at kunne differentiere mellem hvad der er henholdsvis inden- og udenfor normalområdet og hvilken indsats, der er mest hjælpsom for den enkelte.

Det er også en fordel at være uddannet psykolog i samarbejdet med uddannelsernes medarbejdere og ledelser, som jeg oplever er meget lydhøre og gerne vil sparre med én omkring vanskelige problemstillinger i forhold til de psykisk sårbare elever. Her er det godt også at have lidt kendskab til det pædagogisk-psykologiske område.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg fik denne stilling efter at have arbejdet som projektleder i forhold til psykisk sårbare unge på erhvervsuddannelser. Aalborg Kommune ønskede at igangsætte en målrettet forebyggende og tidligt opsporende indsats på ungdomsuddannelserne i forhold til psykisk sårbare unge, hvilket tiltalte mig meget.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– I en stilling som min skal man først og fremmest have lyst til alsidigheden i arbejdsopgaverne. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at man kan se sig selv arbejde med målgruppen, der både indebærer små og store, komplicerede problemstillinger. Selvom man er del af et større psykologteam, arbejder man meget selvstændig og skal have lyst til begge dele.

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge