Maria Brønden

Maria Brønden (Wiechmann)

Aut.cand.psych.

Ekstern konsulent på bl.a. ældreområdet

”At arbejde med en gruppe, der passer på nogle af samfundets svageste, og være med til at indgyde dem noget glæde og stolthed ved deres arbejde, er utroligt meningsgivende. ”

Maria Brønden er selvstændig organisationspsykolog og arbejder bl.a. som ekstern erhvervspsykologisk konsulent i plejehjemssektoren. Her beskæftiger hun sig først og fremmest med ledelse, medarbejdernes trivsel, kommunikation og samarbejde ud fra princippet om, at mennesker, der er klædt ordentligt fagligt på til deres arbejde, udfører det bedst muligt.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Fordi det nytter! At arbejde med mennesker, der arbejder med mennesker, er altid vigtigt. Men at arbejde med en gruppe, der passer på nogle af samfundets svageste, er utroligt meningsgivende. Det er jo nogle mennesker, som ikke længere kan tage fuldt vare på sig selv, men som har bygget hele vores velfærdssamfund op, og de skal selvfølgelig behandles med værdighed og respekt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er prestige i at arbejde inden for ældresektoren. Og det ved de mennesker, som arbejder i sektoren, desværre også godt. Så at få lov til at komme tæt på dem i dagligdagen og være med til indgyde dem noget glæde og stolthed ved deres arbejde, som bestemt er berettiget, er meget givende for mig som psykolog.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det har værdi, da jeg ofte har flere perspektiver og vinkler på oplevelser og hændelser. En leder beskrev samarbejdet med mig som at få ” såvel et tredje øje som øre”. Dét, at have et bredt kendskab til kommunikation som værktøj, er naturligt med til at bedre mange samarbejdsvanskeligheder. Jeg har speciale i organisationspsykologi, og her er der meget fokus på den styrke og magt, der ligger i at være bevidst om sin kommunikationsform. Altså på hvor meget man også siger, når man ikke siger noget højt med ord.

Derudover mærker jeg, at demenspsykologerne synes, det er berigende at have en organisationspsykolog inde over og samarbejde med, fordi vi så har en bredere indgangsvinkel. De er jo selvfølgelig skarpe på, hvordan man arbejder med mennesker med demens, mens jeg i højere grad fokuserer på de mennesker omkring disse mennesker med demens.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg møder hovedsageligt myten om, at mit arbejde ikke er attraktivt. Om at jeg “jo bare arbejder med mennesker, der tørrer mås på ældre” og om at “medarbejderne er lavt (hvis noget) uddannet – hvad kan man lære dem?”. Der er desværre mange – og grove – myter og fordomme på området, og de hænger jo desværre sammen med denne her manglende respekt for arbejdet inden for ældresektoren. Myterne siger mere om menneskers ignorance end om de mennesker, der arbejder i sektoren. At vi som samfund ikke har større respekt for de mennesker, der varetager det her arbejde, synes jeg kan være lidt skammeligt. Ligesom med pædagoger og skolelærere – der burde være en langt større respekt over for folk, der enten varetager vores børn eller vores ældre. De første skal forme fremtiden og de andre har formet nutiden via fortiden.

Meget af mit arbejde har derfor drejet sig om at få afmytificeret medarbejderes egen tro på samfundets fordomme. Det gør jeg ved simpelthen nogle gange at realitetskorrigere dem: “Synes I selv, at I kun tørrer mås?” “Nej, nej, vi laver så meget andet” “Godt, hvad er det, I laver?” “Jamen, vi er nærværende, vi sørger for at skabe de gode stunder, varetager pleje og meget andet”. “Jamen, det skal I da være stolte over, tænk at kunne det”. Så arbejdet er altså også at hjælpe medarbejdere af med deres egne fordomme og indgyde dem stolthed over at gøre det, de gør.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Søg inden for ældreområdet! Man er i den grad er med til at gøre en forskel. Men man skal nyde at stå på ølkassen, for her handler det ikke om fine ord og fornemmelser – men om det virkelige liv, hvor man får fingeren på pulsen og hånden på hjertet. Det er et meningsfyldt arbejde, når man tør, og når man også selv får slettet de fordomme, der eksisterer omkring sektoren.

Så hvis man brænder for at arbejde med mennesker og rykke på noget, hvor det virkelig nytter, så kan man med fordel arbejde med dette område. Men man skal også have hår på brystet, for vi er ikke mange organisationspsykologer inden for ældresektoren, der arbejder med ledelse og medarbejdere i Danmark, så man er altså meget alene og skal derfor turde skabe sig en platform.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i forbindelse med Psykologkampagnen II

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge