portraet-sille-schandorph-loekkegaard-karriereportraet

Sille Schandorph Løkkegaard

Cand.psych.

Ph.d.-studerende på SDU

“Jeg synes det er vigtigt, at psykologerne taler sårbare gruppers sag i samfundsdebatten. Det kan vi gøre ved at udvikle og dokumentere ny viden inden for feltet – og bruge den viden til at få prioriteret ressourcer til specifikke sårbare grupper.”

Redigeret af Ditte Hillebrand Mortensen, cand.ling.merc

Sille Schandorph Løkkegaard er ph.d.-studerende på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun er tilknyttet Videnscenter for Psykotraumatologi, forskningsgruppen CH:LD og forskningsgruppen ThRIVE.

Hvad laver en psykolog der hvor du er?

– Jeg arbejder med forskning inden for psykotraumatologien på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet (SDU). Min forskning handler om børn, der har været udsat for psykiske traumer, og hvordan de reagerer efterfølgende.

Arbejdet består overordnet i at udvikle forskningsprojekter, lave projektstyring og projektledelse, og samarbejde med eksterne partnere. Vi rekrutterer deltagere til projekterne, indsamler data via spørgeskemaer, interviews og observationer. Derudover behandler og analyserer vi data, afrapporterer resultaterne af forskningsprojektet skriftligt – både i internationale peer-reviewed tidsskrifter og i danske sammenhænge, fx i danske tidsskrifter, rapporter og fagblade.

Vi formidler også den nye viden, vi producerer, på forskningskonferencer, fx på posters, ved symposier og på workshops. I forskelligt omfang formidler vi også vores viden til populærmedier. Og så underviser jeg psykologistuderende, færdiguddannede psykologer og andre fagfolk.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Ved at udvikle ny viden, kan det på sigt være muligt at hjælpe grupper af mennesker, og rykke ved nogle strukturer i vores samfund. Fx arbejder jeg med at udvikle og validere psykologiske testredskaber til førskole og yngre skolebørn, der har været udsat for psykiske traumer. Formålet med det er at kunne finde de børn, som har brug for hjælp, og tilbyde dem og deres familier målrettet hjælp, så hurtigt som muligt.

Et andet eksempel er at samarbejde med organisationer for udsatte grupper, såsom Dansk Stalking Center. De kan anvende den nye viden i deres arbejde til at fokusere på at udbrede viden om, at stalking som en form for interpersonel vold og et samfundsrelevant problem, og ikke mindst hjælpe stalkingudsatte.

Derudover er det spændende, fordi man får mulighed for at arbejde med den nyeste viden inden for et felt, og får mulighed for at fordybe sig i den viden.

En stor del af arbejdet med forskning er også formidling af ens arbejde. Den nye viden, vigtigheden af denne viden, og hvad den kan bruges til i praksis, skal formidles til mange forskellige faggrupper og lægfolk. Så hvis man kan lide at formidle viden om det psykologiske felt, er der rig mulighed for det.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Den psykologiske viden er vigtig, når man laver forskning, der handler om og involverer mennesker. Uanset om det er voksne eller børn, sårbare grupper eller ikke-sårbare grupper, man arbejder med. Derudover kan psykologer bidrage med en psykologisk indgangsvinkel til projekter, som ellers ikke har et psykologisk sigte, fx projekter inden for andre grene af sundhedssektoren.

Jeg synes også, at det er vigtigt, at psykologer taler sårbare gruppers sag i samfundsdebatten. Det kan vi gøre ved at udvikle og dokumentere ny viden inden for feltet – og bruge den viden i vores argumenter for, at det er vigtigt, at der bliver prioriteret ressourcer til at støtte fx børn og unges udvikling eller specifikke sårbare grupper, som har brug for støtte, rådgivning og/eller behandling.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg var studentermedhjælper på forskellige forskningsprojekter, mens jeg studerede. På den måde fik jeg erfaring med noget af benarbejdet i forskning, fx at arbejde i laboratorier og kontakten til klienter og forsøgspersoner ved at transskribere interviews, kode film af interaktioner med forsøgspersoner og psykologer.

Jeg kunne godt lide det høje detaljeniveau i arbejdet, og muligheden for at fordybe sig i forskellige aspekter af arbejdet. Derfor søgte jeg en forskningspraktik under min kandidatuddannelse.

Jeg kom i forskningspraktisk på Videnscenter for Psykotraumatologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Dernæst skrev jeg speciale ved min praktikvejleder Ask Elklit, som blev min medspecialevejleder. Derefter blev jeg videnskabelig assistent, og dernæst begyndte jeg at arbejde med mit Ph.d. projekt.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

Brug dit netværk til at få kontakt og erfaring med det område, du gerne vil arbejde inden for. På den måde bliver du klogere på dig selv og egne kompetencer og mål for dit fremtidige arbejde.

Jeg tror på, at det er de uformelle veje og gode kontakter, der kan give én det rette indblik til at få skabt sin professionelle profil, renommé og mulighed for at målrette, hvor og hvad man gerne vil arbejde inden for.

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge