thomas-koester

Thomas Koester

Cand.psych.

Psykolog og teamleder i Force Technology, Afdelingen for Anvendt Psykologi

“Et godt råd til en jobsøgende psykolog er at forsøge at skabe sig sin egen faglige niche baseret på et konkret behov eller problem, som interesserer én.”

Hvad laver en psykolog som teamleder for Afdelingen for Anvendt Psykologi?

– Jobbet består i 40% ledelse og 60% faglige opgaver. Faglige opgaver inkluderer bl.a. konsulentarbejde for kunder og projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens områder, som omfatter designpsykologi, forbrugerpsykologi, sikkerhed, arbejdspsykologi og human factors samt psykologisk testning og evaluering.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Det er spændende, fordi det byder på en stor variation af arbejdsopgaver, metoder og faglige emner, mulighed for at udvikle nye metoder og koncepter inden for et bredt repertoire af genstandsfelter samt inspirerende og udfordrende samarbejdsrelationer med mange forskellige faggrupper i ind- og udland. Anvendelse af grundlæggende psykologisk viden og teori og kobling til almenpsykologien og videnskabsteori er essentiel i løsningen af praktiske problemstillinger for kunder og i projekter.

Hvordan havnede du i dit job?

– For 17 år siden henvendte jeg mig til min nuværende arbejdsgiver med en idé til et projekt i tråd med eksisterende aktiviteter i virksomheden. Siden da har psykologfunktionen udviklet sig betydeligt og udgør i dag en selvstændig afdeling med tre fuldtidspsykologer, deltidspsykologer og psykologpraktikanter. En afdeling som jeg selv har bidraget til at forme og udvikle ved bl.a. at formulere faglig profil, skabe og køre projekter og udvikle metoder.

Hvis du skal give tre gode råd til en jobsøgende psykolog…

  1. Forsøg at skabe dig din egen faglige niche baseret på et konkret behov eller problem, som interesserer dig.
  2. Kig i den forbindelse på hvordan du som psykolog kan skabe værdi i processer eller produkter, som ellers er domineret af andre faggrupper, og opsøg relevante brancher, industrier, organisationer osv.
  3. Opbyg netværk og skab kontakter tværfagligt inden for dit område. Brug netværket til at blive involveret i projekter og ansættelser. Et fast job kan sagtens udspringe af en midlertidig projektansættelse.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i forbindelse med Dansk Psykolog Forenings pjece Karriereveje for psykologer

KARRIEREPORTRÆTTER

ditte-krabbe

Ditte Krabbe
Cand.psych.
Specialkonsulent og teamkoordinator på KU

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge