thomas-koester

Thomas Koester

Cand.psych.

Psykolog og human factors specialist i afdelingen for Health, Safety, Security and Environment i virksomheden Maersk Drilling A/S

“Et godt råd til en jobsøgende psykolog er at forsøge at skabe sig sin egen faglige niche baseret på et konkret behov eller problem, som interesserer én.”

Thomas Koester arbejder som psykolog og human factors specialist i afdelingen for Health, Safety, Security and Environment i virksomheden Maersk Drilling A/S. Han indgår som afdelingens eneste psykolog sammen med tre andre medarbejdere og en teamleder i et tværfagligt team i afdelingen. Virksomhedens hovedkvarter ligger i Kongens Lyngby tæt på København, og dens aktiviteter foregår over hele verden. Der var i 2019 cirka 2.850 medarbejdere i hele virksomheden.

Hvad laver en psykolog, der hvor du arbejder?

– Mit arbejde drejer sig om at skabe læring i virksomheden, og om hvordan virksomhedens processer og teknologier i de daglige aktiviteter kan forbedres, så medarbejderne, miljøet og virksomhedens værdier beskyttes bedst muligt. Arbejdet er en vekselvirkning mellem daglig sagsbehandling og mere udviklingsrettede aktiviteter.

Hvorfor er jobbet spændende for en psykolog?

– Jeg har gennem langt det meste af min karriere arbejdet med det fagområde, som kaldes ”human factors”. Området har fokus på, hvordan mennesker, alene og i grupper, fungerer i samspil med teknologi, fysiske miljøer, processer, organisationer, kulturer mv. Dette dækker over menneskers oplevelse af og tanker om den omverden, de lever og arbejder i, dvs. perception og kognition, og over menneskers adfærd. Det dækker også over de forskelligheder, der er mellem mennesker, eksempelvis personlighed, og hvilken betydning disse forskelle har for de komplekse samspil, som mennesket indgår i. Forståelsen af samspillet har altså en betydelig psykologisk komponent og er derfor spændende for en psykolog.

Human factors er et fagområde, som både inkluderer forskning og praksis. Så der er ofte ny viden og nye metoder, som man skal sætte sig ind i for at være opdateret, hvilket naturligvis også er spændende.

Det er desuden både relevant og spændende, når man kan bruge psykologisk viden og metoder til at forbedre nogle helt konkrete og praktiske ting i menneskers, i dette tilfælde medarbejdernes hverdag.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Jeg bruger både min faglige uddannelse og baggrund som psykolog og mine 20 års erfaring med at arbejde med human factors i mit job. Jeg har særlig stor glæde af mine psykologkompetencer inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af psykologiske eksperimenter samt inden for etnografisk dataindsamling gennem interviews og observationer. Det er noget, jeg betragter som vigtigt og grundlæggende ”psykologhåndværk”.

Området human factors dækker de discipliner, som kendes under betegnelser som ”user experience” (UX), ”usability engineering” og ”user/human centred design”, og det berører også dét, man kalder ”adfærdsdesign”. I en stadig mere (teknologisk) kompleks verden bliver det yderligere relevant og aktuelt at kigge på samspillet mellem mennesker og teknologi, og hvad der sker, når mennesket indgår som komponent i komplekse systemer. Her er de teknologiske discipliner og kompetencer naturligvis vigtige, men de kan ikke stå alene, da de kun belyser den ene del af de komplekse systemer, som mennesker indgår i. Psykologien har som fag et oplagt bidrag og en oplagt mission i denne sammenhæng, og derfor har min baggrund som psykolog stor værdi.

Hvordan havnede du i dit job?

– Min karriere inden for human factors begyndte i 2000. De første knap 20 år arbejdede jeg i en konsulentvirksomhed, hvor jeg leverede rådgivning til en lang række forskellige virksomheder i Danmark og udlandet. Rådgivningen var som regel knyttet til virksomhedernes udviklingsprojekter og stod på i fra få måneder til 2-3 år. Jeg deltog også med ekspertviden i offentligt finansierede nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Det gav mig et bredt indblik i mange forskellige industrier inklusive skibsfart, offshore, energi- og procesindustri, hospitaler, medicinsk udstyr, design og arkitektur samt detailhandel og oplevelsesindustri.

Det var naturligvis spændende at arbejde med mange forskellige virksomheder og projekter, ofte med flere på samme tid. Undervejs blev jeg dog mere og mere interesseret i at komme til at arbejde med ét fokus, et længere tidsperspektiv og internt i en virksomhed, frem for at være en ekstern konsulent som hopper fra virksomhed til virksomhed. Derfor søgte jeg mit nuværende job i 2019 og var heldig at få det.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Jeg mener, at det er vigtigt, at man har en bred og åben tilgang til sit fag. Man bør i højere grad fokusere på de mange forskellige muligheder faget åbner på arbejdsmarkedet end snævert på de områder, som psykologer traditionelt beskæftiger sig med. Mine tre bedste råd er derfor:

  1. Forsøg at skabe din egen niche baseret på et konkret behov eller problem, som interesserer dig.
  2. Kig i den forbindelse på, hvordan du som psykolog kan skabe værdi i processer eller produkter, som ellers er domineret af andre faggrupper, og opsøg aktivt relevante brancher og virksomheder for at formidle dit budskab om den værdi, du kan skabe.
  3. Opbyg netværk og skab kontakter tværfagligt inden for dit interesseområde og vær ikke bange for at involvere dig med andre faggrupper. Vær dog opmærksom på, at andre faggrupper kan se dig som ”konkurrent”, når du trænger dig ind på deres område.

 

Portrættet er oprindeligt bragt i forbindelse med Dansk Psykolog Forenings pjece Karriereveje for psykologer

KARRIEREPORTRÆTTER

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge