tine-woebbe-2

Tine Wøbbe

Cand.psych.

Chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans

“Gå efter det, du drømmer om. Jeg har flere gange afvist ansøgere, der var for ’grønne’ til en stilling, hvor jeg har sagt til dem, at de meget gerne måtte søge igen, når de havde fået lidt erfaring. Når de så kom tilbage med mere på CV’et, og stadig viste klar interesse for netop den type stilling, de søgte, stod de stærkt i feltet.”

Redigeret af Ditte Hillebrand Mortensen, cand.ling.merc

Tine Wøbbe er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og arbejder derudover bl.a. som ekstern lektor på Københavns Universitet.

Hvor arbejder du?

– Jeg er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Jeg har været ansat på Sct. Hans siden 2004, primært på den retspsykiatriske afdeling.

Jeg leder 22 psykologer, herunder 8 SPU’ere, som jeg er uddannelsesansvarlig for. Jeg har derfor en del administrative opgaver, og det meste af min dag går med organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, samt supervision og vejledning af psykologerne.

Hvorfor er jobbet spændende?

– Psykologerne på Sct. Hans arbejder henholdsvis på de retslige afsnit, på dobbeltdiagnoseafsnit, i ambulant regi og som SPU’ere. De spænder bredt – fra meget nyuddannede til specialister og meget erfarne klinikere. Det er derfor en krævende (men også sjov og udfordrende) opgave, at skulle støtte og bidrage til deres faglige trivsel og udvikling, og at sikre et godt arbejdsmiljø generelt for psykologerne på stedet.

Jeg får hele tiden brugt min egen faglighed – mest via supervision af de andre psykologer. Og når man har så dygtige og engagerede medarbejdere, så kræver det, at man også selv kontinuerligt holder sig fagligt opdateret.

Jeg er også i en position, hvor jeg repræsenterer psykologerne ’opadtil’, samtidig med at jeg repræsenterer ledelsen i psykologgruppen.  Det er, hvad man klassisk kan betegne som et ledelseskrydspres. Jeg kan rigtig godt lide at få det hele til at balancere, så vi både lever op til de krav, der er fra organisationens side til os som faggruppe, samtidig med, at jeg sikrer, at vi får indpas og anerkendes for netop vores speciale i psykiatrien. Sidstnævnte arbejder jeg vedvarende på, både lokalt og nationalt; jeg deltager i diverse udvalg (fx under DP) og er engageret i faglige selskaber – fx har jeg i en årrække været formand for psykopatologisk selskab, også under DP.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det lyder måske lidt søgt, men det giver en force ift. at kunne læse sine omgivelser og navigere i det føromtalte krydspres. Jeg oplever også ofte, at der bliver lyttet til, hvad jeg siger. Både pga. min uddannelse som psykolog, men efterhånden også pga. min anciennitet i organisationen. Jeg har kun sjældent mødt modstand, der var begrundet i min titel af psykolog – snarere tværtimod.

Hvordan havnede du i dit job?

– Jeg arbejdede på Sct. Hans Hospital, som det hed dengang, fra 1997-1999 som studentermedhjælper. Jeg blev forelsket i stedet, ånden og historikken, og ikke mindst den høje faglighed på stedet.

Da jeg blev færdiguddannet, startede jeg med at være i gerontopsykiatrien i 5 år, og det var jeg meget glad for. Men da der kom en stilling i retspsykiatrien på Sct. Hans, måtte jeg slå til – det kombinerede både et speciale og et arbejdssted jeg brændte for. Fordi man ønskede at opkvalificere psykologfunktionen, blev jeg hurtigt fagligt ledende psykolog, siden ledende psykolog og senest chefpsykolog for hele centret.

Hvis du skal give et godt råd til en jobsøgende psykolog?

– Gå efter det, du drømmer om. Hvis det fx er psykiatrien, så søg alt hvad du kan komme til, start gerne med barselsvikariater osv. Læs og fordyb dig i et speciale, og hvis du bliver ved med at være nysgerrig, er du på rette spor. Du må ikke give op, ej heller ved afslag.

Jeg har flere gange afvist ansøgere, der var for ’grønne’ til en stilling, hvor jeg har sagt til dem, at de meget gerne måtte søge igen, når de havde fået lidt erfaring fra fx almenpsykiatrien eller socialpsykiatrien. Når de så er kommet tilbage med mere på CV’et, og stadig har vist klar interesse for netop den type stilling, de søgte, har de stået stærkt i feltet.

Brug de faglige selskaber, gå til deres arrangementer (fx sammenslutningen af yngre psykologer), dan netværk, og bliv ved med at orientere dig indenfor et felt, hvis du ønsker at specialisere dig. Faktisk kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at netværke – det har jeg altid haft meget ud af.

Sidst, men ikke mindst: Brug din forening. Den laver workshops og arrangementer for netop jobsøgende kandidater – og fortæl den også gerne, hvad du evt. synes der mangler af udbud og muligheder for netop dig.

KARRIEREPORTRÆTTER

inge-loua-ny

Inge Loua
Cand.psych.

Psykolog i konsulenthuset Minoritetskonsulenterne ApS

stine-reintoft

Stine Reintoft
Cand.psych.

Supervisor og konsulent i Supervisionshuset

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge