Ledelse og organisation

Underviser

Thomas Lundby, cand.psyk, specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Stifter og erhvervspsykolog hos IMPAQ – www.impaq.dk

Formål
Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til forskellige teorier og forståelser for ledelse og organisationer i såvel offentligt regi som i privat regi.

Psykologen vil få kendskab til forskellige perspektiver på ledelse og ikke mindst hvilken betydning dette får for ledelsesgerningen i praksis. Præsentationen af de forskellige ledelsesoptikker kobles til organisationsteori, herunder betydningen af sammenhænge mellem ex. Kultur og struktur, effektivitet og arbejdsglæde, etc.

Kravene til god ledelse er massive og stiger voldsomt i takt med den oplevede kompleksitet i organisationernes opgaveløsning.

Idealerne er ambitiøse, ledelsesteorierne mange og omsiggribende! Som den ”gode leder” skal du eks. både kunne gå forrest og vise vej og samtidig være inddragende og involverende. Du skal også være faglig kompetent ift. arbejdspladsens mangeartede kerneopgaver og kunne tænke ud af boksen og indgå i større, tværgående partnerskaber. Fortællingerne er mange og kravene om god ledelse er tårnhøje, og tit oplever ledere dette som et stort pres på egne skuldre. Et pres der også berører det personlige lederskab.

Læringsmål
På kurset vil du få en kort indsigt i organisationspsykologiens historie, samt i forskellige ledelsesteorier og forståelser for, hvorfor man som leder kan opleve at blive ”fanget” i disse idealfortællinger. Vi vil arbejde med forståelse af begreberne ledelse og organisation, herunder narrative perspektiver på ledelse- og organisationsudvikling.

Fokus er på forskellige teoretiske perspektiver på ledelse og organisationer med specielt vægt på ledelse i kompleksitet, paradoksledelse og ”det personlige lederskab”. I mindre omfang vil enkelte konkrete metoder trænes på kurset. Du vil blive introduceret for forskellige konkrete bud på, hvordan du som leder kan håndtere og skabe en grobund for, at ledelse er noget der (sam)skabes.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At identificere sammenhænge, samspil og dynamikker i ledelse og organisationer.
 • At kunne anbefale, tilrettelægge og indgå i værdiskabende interventioner ifm givne problematikker, herunder diskutere fordele og ulemper ved givne interventioner, kommunikation, m.m.
 • På introducerende niveau at anvende enkelte konkrete redskaber og metoder rettet mod intervention i ledelse .

Du vil få kompetence i:

 • At reflektere over grundlaget for de interventioner, du overvejer/anbefaler/anvender.
 • At påbegynde en strategi for, hvordan du fortsat udvikler dine lederegenskaber, herunder får en større bevidsthed om stærke og udfordrende aspekter af din ledelsesgerning.

Målgruppe
Kurset er særligt for kursister der har direkte eller indirekte relateret arbejde med ledelse og organisationsudvikling som hovedopgave. 


Undervisningsform
Kursets undervisningsform vil veksle mellem:

 • Teoretisk oplæg
 • Plenumrefleksion
 • Casearbejde
 • Gruppeøvelser/ sparring  

Det forventes desuden at kursisten deltager aktivt – både i form af gruppearbejde, casearbejde, samt åbne plenumrefleksioner.

Temaer i kurset

 • Diskurser betydning for ledelses- og organisationsforståelse.
 • Arbejds- og organisationspsykologisk historie (kritisk vinkel).
 • Kompleksitet og ledelse.
 • Paradoksledelse.
 • Det personlige lederskab


Forberedelse 
Det forudsættes, at du tager en aktuel case med iht. fagets formål/ målbeskrivelse.
Dvs. en case der vedrører konkrete udfordringer med ledelses og/ eller organisationsudvikling. Det kunne ex. være en forandringsproces, tilgå kompetenceudvikling mere strategisk, herunder afvikling af MUS-samtaler, fusionsprosser, effektivisering/ fyringsrunder, mm.

Efter kurset
Aktionslæring.

Litteratur - Anbefalet litteratur: 

 1. Kristensen, J. (2006) Den selvopfyldende profeti der tryllebinder, HR.
 2. Stacey, R. (2012) Tools and techniques of leadership and management.
 3. Lüscher, L. (2013) Ledelse gennem paradokset.
 4. Schnoor, M (2012) Narrativ organisationsudvikling.
 5. Goffee, R & Jones, G. (2006) Why Should Anyone Be Led by YOU.


Godkendt til  

Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer.

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Ledelse og organisation

Ref.nr.

160321

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 3485,00

Max deltagere

20

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge