Valg af interventionsformer, børn og unge

Underviser
  
Jørn Nielsen, cand.pæd.psych. ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere formand for Dansk Psykologforenings etiknævn.

Formål
Som psykolog skal du dagligt træffe valg, når du møder børn og unge i dit kliniske arbejde. Du skal finde ud af, hvordan du bedst forstår barnets eller den unges vanskeligheder, samt hvordan du bedst hjælper barnet/den unge og hvordan du tilrettelægger behandlingen i samspil med barnets forældre og omgivelser.
Kursets formål er at du efter endt kursus kan beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt at du kan vurdere effekten af den valgte interventionsform.
Du trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for dette arbejde. Desuden inviteres du til at reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden. 

Læringsmål
På kurset arbejder vi med at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for at kunne vælge relevante interventionsformer overfor børn og unge i udsatte situationer.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

  • At styrke din evne til at foretage kvalificerede vurderinger og valg i behandlingsarbejde med børn og unge.
  • At kunne tilrettelægge relevante interventionsformer overfor børn og unge.
  • At inddrage og vurdere betydningen af barnets kontekst (forældre, professionelle, m.m.) ved valg af interventionsform.
  • At kunne vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Du vil få kompetencer i:

  • At reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund.


Målgruppe
Psykologer der arbejder indenfor børne- og ungeområdet.

Undervisningsform
Undervisningen baserer sig på oplæg, øvelser og fælles drøftelser. Erfaringer fra praksis, gerne deltagernes egne, inddrages.

Temaer i kurset

  • De almindeligste interventionsformer ift. forældre, børn, unge og familier.
  • P ædagogiske/psykologiske handleplaner.
  • E valuering af effekten ved valgte interventionsformer.
  • Evidensbaseret praksis


Forberedelse
Du er velkommen til at medbringe en case.


Litteratur

Godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelser på børneområdet: 5.4., 12 timer.

 

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Valg af interventionsformer, børn og unge

Ref.nr.

170504

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

- kr. 3555,00

Max deltagere

24

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge