Supervision af supervision

Undervisere

   Jan  Anne  Birgitte

Jan Nielsen, cand. psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt,
Anne Engholm Hedegaard, Ph.D., cand.psych.aut. og 
Birgitte Petersen , cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. 

Formål

Formålet er at højne dine praktiske supervisionsfærdigheder. Ved træning af supervision og gennem fremlæggelse af egne supervisionsopgaver er fokus på at styrke din evne til at reflektere over egen supervisionspraksis, således at du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver.
Undervisernes tilgang er dels almen supervisionsteori og dels psykodynamisk

Læringsmål

På kurset vil vi bygge bro mellem din teoretiske viden om supervision og din supervisionspraksis;

 

Du vil på kurset træne og udvikle dine færdigheder i:

  • At tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver s elvstændigt og på specialistniveau, herunder konstruktiv brug af supervisionsrelationen.
  • At organisere, strukturere og gennemføre supervisionsopgaver med en klar supervisionskontrakt, inddragelse af organisationsforståelse, dobbeltroller, etisk refleksion, etc.
  • At styrke dit valg af løsningsmuligheder og supervisionsmetoder. Herunder styrke din kritiske refleksion over konsekvenser, muligheder og begrænsninger i valg af forskellige metoder til supervision, individuelt og i grupper.

Du vil få kompetence i:

  • At have større handlekraft og beslutningsdygtighed som supervisorer indenfor en bred vifte at psykoterapeutiske samt social og sundhedsfaglige supervisionsopgaver.
  • A t reflektere over og udvikle din egen  supervisionspraksis, samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisionsstil.

Målgruppe
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver.

Kræver, at du har gennemført Almen superivsionsteori afholdt centralt i Dansk Psykolog Forening. 

 

Undervisningsform 
Du skal undervejs:

  1. Fremlægge  supervisionsopgaver  som du har udført  til refleksion i og feedback fra gruppen/læreren
    (1-2 gange pr. kursist)  og
  2. Fremlægge  psykoterapier eller andet klinisk  psykologisk  arbejde  (herunder også organisationspsykologiske sager) som du har udført  til livesupervision ved en af de øvrige deltagere,  der som  træner sig i at supervisere.  (1-2 gange pr. kursus).
  3. Udføre live-supervision af en af øvrige kursisters fremlagte psykoterapier eller andet klinisk psykologisk arbejde (1-2 gange pr. kursus – jf. pkt. 2 ovenfor)

Efterfølgende reflekteres over den udførte supervisionsproces og der gives konstruktiv feedback, ligesom der knyttes an til supervisionsteorien og almene supervisionsproblemstillinger og deres håndtering. 

Temaer i kurset
Deltagernes egen udførelse af supervision. 

Forberedelse
Du skal forberede og fremlægge dels udførte supervisionsopgaver (eller planlægningen af sådanne), dels eget klinisk klientarbejde. Begge dele danner afsæt for supervision. Instruktion i, hvordan fremlæggelse kan ske tilsendes kursisterne nogle uger forud for kursusstart.


Efter kurset
Du opfordres til at fortsætte egen supervisionspraksis for at konsolidere dine færdigheder som supervisorer. Du opfodres til at forsætte den fælles kollegiale refleksion i frivilligt dannede netværksgrupper. 

Evaluering
Midtvejs- og slutevalering internt på kurset – foruden den obligatoriske evaluering i forhold til Dansk Psykolog Forening.  
 
Godkendt til
Kursus i supervision af supervision er godkendt til 19.2.3. med 20 timer. 

FAKTA

Navn

Supervisortræning - Supervision af supervision

Ref.nr.

17193

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

- kr. 8228,00

Max deltagere

8

Jan Nielsen

Jan Nielsen

Anne Engholm Hedegaard

Anne Engholm Hedegaard

Birgitte Petersen

Birgitte Petersen

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge