NYT! Psykologisk behandlings-/støttetilbud til pårørende til mennesker med demens

Få grundlæggende viden og psykologfaglige værktøjer i forbindelse med psykologisk behandling til pårørende til mennesker med demens. 
Et samarbejde mellem alzheimerforeningen, Dansk Psykolog Forening og Nationalt videnscenter for demens.

Undervisere
Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog, Nationalt Videnscenter for Demens, 
Anna Aamand, Gerontopsykolog, Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune og Ældrepsykologisk Klinik,
Ida Marie Lind, Antropolog, Alzheimerforeningen,
Else Hansen, Sygeplejerske, Alzheimerforeningen og
Susanne Kaagaard, Psykolog og specialist i psykoterapi, Køge Kommune og Psykologisk Klinik.

Formål
Formålet med kurset er at give psykologer grundlæggende viden og psykologfaglige værktøjer til at modtage pårørende til mennesker med demens til psykologisk behandling. Det kan være psykoterapi, støttende forløb såvel som gruppetilbud.

Målgruppe
Privatpraktiserende psykologer og psykologer (f.eks. ansat i kommuner), der varetager psykologiske behandlings- og støttetilbud til pårørende til mennesker med demens.

Undervisningsform
Kurset vil veksle mellem teori og cases, og deltagerne vil blive involveret i diskussioner og drøftelse af cases.

Temaer i kurset

  • Kognitive og psykiatriske symptomer ved demenssygdomme og disse symptomers betydning for hverdagslivet
  • Kommunikation med mennesker med demens
  • Pårørendes forståelse og reaktioner på demenssymptomer
  • Den kontinuerlige sorg/oplevelse af tab
  • Relationer og intimitet
  • Behov hos forskellige grupper af pårørende
  • Familiedynamik i en familie, der er ramt af demens
  • Supervision af andre faggrupper  

Der vil være fokus på både individuelle forløb og forløb med forskellige grupper af pårørende, herunder særligt tilbud til børn og unge, der er pårørende.


Evaluering
Kurset evalueres af Nationalt Videnscenter for Demens

Godkendt til
Kurset er godkendt under specialiseringsmodulet for neuropsykologi under Rehabilitering 15.4.4.2.2. med 6 timer og samt 6 timer til det tværgående modul 3.99.
Kurset er godkendt under specialiseringsmodulet for gerontopsykologi under 16.4.4.2.2.3 med 12 timer.
For andre specialer godkendes timerne iht. principperne for det fleksible valg i øvrige voksenuddannelser. Samt det tværgående modul 3.99 på børneuddannelserne. 

Kurset planlægges gentaget i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus i foråret 2018.


FAKTA

Navn

Specialiseringsmodulerne - NYT! Psykologisk behandlings-/støttetilbud til pårørende til mennesker med demens

Ref.nr.

17803

Pris excl. moms

- kr. 1950,00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge