Når psykologen vælger ledervejen - For før-ledere og nye ledere

Hvilken betydning har din psykologfaglighed for din lederrolle? Hvilken type leder vil du gerne være og hvad vil det egentlig sige at være en god leder? Det er nogen af de emner, du vil arbejde med på dette kursus.

Undervisere 
 Lene  Pernille 

Undervisere
Lene Møller Christensen, cand.psych.aut, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Lene har virksomheden Menuco og har mere end 20 års erfaring med at arbejde med lederudvikling og ledelse, som henholdsvis intern og ekstern konsulent og 
Pernille Forchhammer, cand.psych.aut. Pernille har virksomheden Forchhammer Consulting og har knap 15 års erfaring med at arbejde med lederudvikling og ledelse, som henholdsvis intern og ekstern konsulent.
Begge undervisere har erfaring med at arbejde i både offentlige og private organisationer og virksomheder.  

Formål 
Når du overvejer at påtage dig en lederrolle eller netop har valgt at sige ja til et lederjob, er det naturligt at stille sig selv  en række spørgsmål om, hvilken type leder, du gerne vil være, og hvad det egentlig vil sige at være en god leder.
Det handler f.eks. om, hvordan du vil håndtere den kompleksitet og de, dilemmaer, krydspres og paradokser, som er en uundgåelig del af ledelsesopgaven? Hvad det betyder at gå fra at være kollega og medarbejder til at være leder, - måske i samme organisation og måske også som leder af egen faggruppe?. Eller om hvilken betydning din psykologfaglighed har for din lederrolle og de udfordringer, der måske kan knytte sig dertil?

Kurset har til formål at hjælpe dig til at opnå en øget personlig afklaring af disse spørgsmål, af din interesse og motivation for ledelse og af hvordan du kan arbejde videre med din ledelsesudvikling.

Læringsmål 
Kurset giver dig større viden om, hvad ledelse er, herunder hvordan ledelsesrollen har udviklet sig, ledelsesopgavens kompleksitet og sammenhængen mellem ledelse, opgave og organisation.  

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne forstå lederens udfordring med at håndtere kompleksitet, dilemmaer, krydspres og paradokser i en travl hverdag – på introducerende niveau.
 • At kunne relatere sig til forskellige ledelsesroller og vurdere, hvad ledelsesopgaven vil kræve f.eks. i forhold til det konkrete ledelsesarbejde, ledelsesdilemmaer, lederkompetencer og personligt lederskab.

Dette giver dig følgende kompetencer

 • At kunne danne dig et klarere billede af, hvilken type leder du selv kunne tænke dig at være, herunder reflektere over egne foretrukne mønstre og deres styrker og udfordringer.
 • At lægge en plan for, hvordan du kan arbejde videre med din egen ledelsesudvikling, herunder for hvordan du løbende evaluerer denne udvikling

Målgruppe 
Kurset retter sig mod psykologer uden eller med begrænset ledelseserfaring (max. 1 år). Deltagerne forventes at have interesse for ledelse og lyst til at arbejde undersøgende med, hvad ledelse er, hvad det kræver og hvordan det passer med deres egne overvejelser om at være leder.

Undervisningsform 
Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg, case-arbejde, gruppearbejde, øvelser, dialog og refleksion, med henblik på at sikre progression i læringen og en høj grad af deltagerinvolvering. 

Temaer i kurset 
Der vil blive arbejdet med nedenstående temaer: 

Hvad er ledelse?

 • Ledelsesdefinitioner og udviklingen af disse
 • Sammenhæng mellem organisation og ledelse
 • Ledelsesniveauer
 • Magt og autoritet

Ledelsesdilemmaer

 • Kompleksitet, dilemmaer, krydspres og paradokser
 • Ledelse i en travl hverdag

Ledelseskompetencer

 • "Hvad vil det sige at være en god leder”

Lederroller/-stile 

 • Det personlige lederskab

Psykologfagligheden og ledelse

 • Psykologfagligheden i ledelsesopgaven
 • Ledelse af egen faggruppe
 • Bevægelsen fra at være kollega til at blive leder i samme organisation. 

Forberedelse/mellem kursusdage 
Deltagerne forventes at forberede sig til kurset ved at reflektere over egen interesse i ledelse og skal desuden gøre sig nogle forberedende overvejelser om, hvordan ledelsesopgaven i egen organisation ser ud. Den konkrete refleksionsopgave fremsendes til deltagerne ca. 3 uger før kurset, sammen med et program og en oversigt over den litteratur, der vil blive inddraget direkte i undervisningen. Du skal påregne at bruge 3-5 timer til denne forberedelse.

Litteratur 
Litteraturliste vil kunne ses her på siden ca. 4 uger før kursusstart.

Evaluering 
Kurset evalueres skriftligt af Psykologforeningen efter kurset.
På kurset gennemføres en formativ midtvejsevaluering ved afslutningen af dag 1, med henblik på at forventningsafstemme og eventuelt lave mindre justeringer af undervisningen dag 2. Desuden gennemføres en mundtlig evaluering ved kursets afslutning med henblik på at få deltagernes direkte tilbagemelding på udbytte, indhold og form. 

Godkendt til 
Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer.

 

 

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Når psykologen vælger ledervejen - For før-ledere og nye ledere

Ref.nr.

180321

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 4466,00

Max deltagere

14

Tid og varighed

Onsdag 28. februar - torsdag 1. marts 2018.
1. dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16.
Varighed 12 timer.

Til og afmeldingsfrist

17. januar 2018.

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge