NYT! PTSD og kompleks PTSD i ICD-11 i København

 

Underviser
A
sk Elklit, Cand.psych., professor i klinisk psykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi. Leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU. Læs mere på www.psykotraume.dk.


Formål
ICD-11 vil betyde en stor omvæltning ift PTSD diagnose(rne). Undervisningen vil sætte fokus på ændringerne i ICD-11 indenfor PTSD set i forhold til det hidtidige diagnosesystem. Baggrunden for disse ændringer vil blive gennemgået.
Desuden vil den kliniske anvendelighed af det nye diagnosesystem i forhold til diagnoserne PTSD og kompleks PTSD blive diskuteret, samt den mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling.

Læringsmål
Efter kurset har du opnået viden om
  • At kende de to nye traumediagnoser, samt de diagnostiske kriterier og udviklingen, der ligger bag.
Du har opnået færdigheder i
  • At gøre dig kvalificerede diagnostiske overvejelser om traumereaktioner og tilgrænsende lidelser (komorbiditet).
  • At anvende redskaber, der kan hjælpe dig i en diagnostisk afklaring.
Du har opnået kompetencer i
  • At overveje de bedste behandlingsmæssige tiltag.
Mågruppe
Målgruppen er psykologer, der arbejder med traumatiserede klienter.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, og diskussion.

Temaer i kurset
1)   PTSD diagnosernes historie
2)   Kritiske undersøgelser af PTSD diagnosens struktur
3)   Det videnskabelige sammenstød – WHO mod APA
4)   Det gode udfald
5)   Gode redskaber til screening
6)   Hvad betyder de nye diagnoser for behandling?
7)   Evaluering af dagen

Forberedelse
Elklit, A.: Traumefremkaldte lidelser. I E. Simonsen & B. Møhl (Eds.): Grundbog i Psykiatri (425-435). København: Reitzel. 2017.
Elklit, A., Hyland, P. & Shevlin, M.: Different Profiles of Acute Stress Disorder Differentially Predict Posttraumatic Stress Disorder in a Large Sample of Female Victims of Sexual Trauma.
Elklit, A., Hyland, P. & Shevlin, M.: Evidence of symptom profiles consistent with posttraumatic stress disorder and complex posttraumatic stress disorder in different trauma samples.

Litteratur

På kurset udleveres slides og en liste over supplerende litteratur.

Godkendt til
Sundhedspsykologisk specialiseringsmodul: 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område med 6 timer.
Psykotraumatologisk specialiseringsmodul: 14.4.4.2.4. Valgfri med 6 timer.
For de øvrige specialistuddannelser kan kurset godkendes ift. retningslinjerne for fleksibelt valg med 6 timer.
 

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - NYT! PTSD og kompleks PTSD i ICD-11 i København

Ref.nr.

181205

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Max deltagere

30

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge