Personlighedsforstyrrelser i ICD-11, Aarhus

ICD-11 medfører en radikal ny måde at diagnosticere og klassificere personlighedsforstyrrelse på. I kontrast til ICD-10, hvor en række forskellige kategorier vurderes ud fra antallet af opfyldte kriterier, indbefatter ICD-11 en overordnet vurdering af personlighedsfunktionen, som kan klassificeres i tre sværhedsgrader (”Let”, ”Moderat”, ”Svær”). Formålet med kurset er at du får kendskab til rationalet i den nye ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelse inklusiv det videnskabelige fundament – samtidig med at du opnår en indledende forståelse af, hvordan denne nye måde at diagnosticere på kan finde anvendelse i daglig klinisk praksis.

Undervisere
 Sebastian  Bo
Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, forskningsleder ved Kompetencecenter for Psykoterapi, Psykoterapeutisk Center Stolpegaarden.
Bo Sayyad Bach, cand.psych., ph.d., specialist i psykopatologi, seniorforsker ved Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse, Psykiatrisygehuset Slagelse.

Begge undervisere har i en årrække beskæftiget sig både klinisk og forskningsmæssigt med nyere modeller til vurdering af personlighedsdysfunktion, inklusiv den alternative model for personlighedsforstyrrelser i DSM-5 Sektion III samt udkast til ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelse.

Formål
Personlighedsforstyrrelse skønnes at påvirke omtrent en tiendedel af almenbefolkningen, cirka halvdelen af psykiatriske patienter, omtrent hver fjerde patient i almen lægepraksis og størstedelen af stof- og alkoholmisbrugere. Den diagnostiske procedure har dog været krævende for klinikere og præget af videnskabelige problemer.
ICD-11 medfører en radikal ny måde at diagnosticere og klassificere personlighedsforstyrrelse på. I kontrast til ICD-10, hvor en række forskellige kategorier vurderes ud fra antallet af opfyldte kriterier, indbefatter ICD-11 en overordnet vurdering af personlighedsfunktionen, som kan klassificeres i tre sværhedsgrader (”Let”, ”Moderat”, ”Svær”). Herudover kan der ved hjælp af fem overordnede personlighedstræk suppleres med en beskrivelse af mere unikke egenskaber, der bidrager til funktionsnedsættelsen.
Formålet med kurset er at du får kendskab til rationalet i den nye ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelse inklusiv det videnskabelige fundament – samtidig med at du opnår en indledende forståelse af, hvordan denne nye måde at diagnosticere på kan finde anvendelse i daglig klinisk praksis.

Der vil være fokus på det nye i de faglige guidelines i ICD-11 og betydningen for diagnostik og behandling i klinisk psykologisk praksis. Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, fordi det er for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.


Læringsmål
Dette kursus giver dig grundlæggende og forskningsbaseret viden om klassifikation af personlighedsforstyrrelse i ICD-11.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At redegøre for det grundlæggende rationale i ICD-11s beskrivelse af centrale personlighedsfunktioner
 • At  skelne mellem Let Personlighedsforstyrrelse, Moderat Personlighedsforstyrrelse og Svær Personlighedsforstyrrelse.
 • At anvende de fem personlighedstræk (negativ affekt, tilbagetrækning, mangelfuld hæmning, dyssocial og tvangspræget), der bidrager til den unikke personlighedsmæssige funktionsnedsættelse.
 • At oversætte ICD-11 personlighedsforstyrrelse til ICD-10 personlighedsforstyrrelse og vice versa – vha. en tentativ skabelon.
 • At kunne skelne mellem Personlighedsvanskeligheder og Personlighedsforstyrrelse.
 • At overveje behandlingsmæssige anvendelsesmuligheder ved klassifikation af både overordnet sværhedsgrad og specifikke personlighedstræk.

Målgruppe
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for personlighedsforstyrrelser. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse, diagnostik og/eller behandling af personlighed og personlighedsforstyrrelser. 

Undervisningsform 
Kurset veksler mellem oplæg, mindre øvelser, samt diskussioner i plenum. Der inddrages case-materiale, hvor kursisten selv får mulighed for at afprøve ICD-11 modellen.


Temaer i kurset

 • Generelle diagnostiske krav ved ICD-11 personlighedsforstyrrelse
 • Grundlæggende kapaciteter i personlighedsfunktion og forstyrrelse heri
 • Klassifikation af Let Personlighedsforstyrrelse, Moderat Personlighedsforstyrrelse og Svær Personlighedsforstyrrelse
 • Specificering af fem personlighedstræk, der bidrager til den unikke funktionsnedsættelse i personligheden
 • Tentativ oversættelse mellem ICD-11 personlighedstræk og ICD-10 personlighedsforstyrrelser
 • Adskillelse mellem Personlighedsvanskeligheder og Personlighedsforstyrrelse
 • Kort om differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Kliniske anvendelsesmuligheder og behandlingsniveauer


Litteratur

 1. Bach, B., Meisner, M., Bo, S., Simonsen, S., Hesse, M., Fjermestad-noll, J., … Pedersen, K. (2018). Vi har brug for ICD-11 klassifikation af sværhedsgrad ved personlighedsforstyrrelse. Best Practice, (Maj), 48–55.
 2. Simonsen, E., Meisner, M. W., Bach, B., & Kongerslev, M. (2018). Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Ugeskrift for Laeger, 179.
 3. Simonsen, S., & Simonsen, E. (2014). Contemporary Directions in Theories and Psychotherapeutic Strategies in Treatment of Personality Disorders: Relation to Level of Personality Functioning. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44(2), 141–148. https://doi.org/10.1007/s10879-014-9265-0
 4. Tyrer, P., Reed, G. M., & Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The Lancet, 385(9969), 717–726. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61995-4
 5. Bach, B., Sellbom, M., Kongerslev, M., Simonsen, E., Krueger, R. F., & Mulder, R. (2017). Deriving ICD-11 personality disorder domains from dsm-5 traits: initial attempt to harmonize two diagnostic systems. Acta Psychiatrica Scandinavica, 136(1), 108–117. https://doi.org/10.1111/acps.12748
 6. Bach, B., Sellbom, M., Skjernov, M., & Simonsen, E. (2017). ICD-11 and DSM-5 personality trait domains capture categorical personality disorders: Finding a common ground. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1177/0004867417727867
 7. Crawford, M. J., Koldobsky, N., Mulder, R., & Tyrer, P. (2011). Classifying personality disorder according to severity. Journal of Personality Disorders, 25(3), 321–330. https://doi.org/10.1521/pedi.2011.25.3.321
 8. Mulder, R. T., Newton-Howes, G., Crawford, M. J., & Tyrer, P. J. (2011). The central domains of personality pathology in psychiatric patients. Journal of Personality Disorders, 25(3), 364–377. https://doi.org/10.1521/pedi.2011.25.3.364
 9. Widiger, T. A., & Simonsen, E. (2005). Alternative Dimensional Models of Personality Disorder: Finding a Common Ground. Journal of Personality Disorders, 19(2), 110–130. https://doi.org/10.1521/pedi.19.2.110.62628
 10. Hopwood, C. J. (2018). A framework for treating DSM-5 alternative model for personality disorder features. Personality and Mental Health. http://doi.org/10.1002/pmh.1414


Godkendt til
Psykopatologi specialiseringsmodul: 13.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi med 6 timer.
For de øvrige specialistuddannelser kan kurset godkendes ift. retningslinjerne for fleksibelt valg med 6 timer.

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - Personlighedsforstyrrelser i ICD-11, Aarhus

Ref.nr.

190130

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 1833,00

Max deltagere

24

Sebastian Simonsen

Sebastian Simonsen

Bo Sayyad Bach

Bo Sayyad Bach

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge