Neuropsykologiske tilstande, børn

Underviser

Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Ekstern lektor på Københavns Universitet (børneneuropsykologi).

Formål
Kursets formål er at give dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, samt deres neurologiske baggrund. Herunder omgivelsernes betydning for tilstand og prognose. Desuden berøres neuropsykiatriske lidelser og deres neuropsykologiske konsekvenser kort.


Læringsmål
På kurset tilegner du dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, herunder kendskab til hjernens udvikling og plasticitet.   

 

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

  • At forstå betydningen af hjernens påvirkelighed/plasticitet for neuropsykologisk intervention.
  • At kunne genkende neurologiske lidelser/tilstande og deres neuropsykologiske konsekvenser hos børn og unge.
  • At identificere behov for udredning, når du møder børn og unge med neurologiske skader/tilstande med henblik på, om det er relevant at viderehenvise en klient til udredning og/eller støtte/behandling.
  • At kunne vurdere konklusioner af udredningsforløb med henblik på, hvad det betyder for intervention/det kliniske arbejde ift. den pågældende klient og dennes familie.

  Du vil få kompetence i: 

  • At reflektere over samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelserne og barnets adfærd.


Målgruppe 

Psykologer med interesse for børneneuropsykologi og psykologer som af og til møder børn med neurologiske skader/tilstande i hverdagen.  Niveauet er ikke på specialistniveau, men sigter mod at du opnår et bredt kendskab til feltet. 
 

Undervisningsform 

Oplæg fra underviser, videoklip, cases, og diskussion i grupper og plenum. Temaer i kurset

  • Basal forståelse af hjernes udvikling og funktion. 
  • Neurologiske lidelser hos børn: Erhvervet og medfødt hjerneskade, cerebral parese, epilepsi, sklerose, hydrocephalus/rygmarvsbrok.
  • Børneneuropsykologiske følgevirkninger af for tidlig fødsel og omsorgssvigt.
  • Børneneuropsykologisk vinkel på neuropsykiatriske lidelser (ADHD, autisme, Tourettes syndrom).

Forberedelse
Der forudsættes et grundlæggende kendskab til udviklingspsykologi. Du er velkommen til at medbringe egne cases. 

Efter kurset
Du vil på kurset få litteraturreferencer mhp. yderligere fordybelse i de enkelte emner efter kurset. 

Litteratur  
Det forudsættes ikke at deltageren har gjort sig bekendt med litteratur forud for kurset.

 

Som grundbog anbefales:

1.       Pediatric Neuropsychology. Yeates, Ris, Taylor (2010) eller

2.       Pediatric Neuropsychology. Medical Advances and Lifespan Outcome. Baron &    Rey-Casserly (eds). (2013). 


Godkendt til 
Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer.

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Neuropsykologiske tilstande, børn

Ref.nr.

190307

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 3666,00

Max deltagere

18

Dokumenter
Tid og varighed

Onsdag 4. september - torsdag 5. september 2019.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer

Til- og afmeldingsfrist

24. juli 2019.

Evalueringspraksis

Læs mere!

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge