Sorgdiagnosen i ICD-11, København

ICD-11 bringer en helt ny diagnose om sorg med sig. Diagnosen er udtryk for en helt ny måde at forstå sorgreaktioner på, og den er derfor meget omdiskuteret. Dagen vil gøre rede for baggrunden for sorgdiagnosens tilblivelse og forskningen i sorgreaktioner og især klassifikationen af sorg som en stress-relateret lidelse. Diagnosen vedvarende sorglidelse er udtryk for en følelsesmæssig og/eller kognitiv fastlåsning i sorgudtrykket, som kan forårsage en betydelig funktionsnedsættelse i arbejdsmæssige, sociale eller relationelle funktioner. Sorgdiagnosen skønnes at kunne være relevant til ca. 7% af de sørgende, hvilket vil sige op mod hver tiende sørgende. Det er især sørgende med forudgående psykisk sårbarhed, relationelle konflikter og mange tab, der er i risiko og sørgende med pludselige, traumatiske og voldsomme tab såsom selvmord.

Der vil være fokus på det nye i de faglige guidelines i ICD-11 og betydningen for diagnostik og behandling i klinisk psykologisk praksis. Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, fordi det er for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.

Underviser

Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. PhD, Specialist i Psykoterapi. Mai-Britt Guldin har 20 års erfaring med sorgterapi og er en erfaren underviser og foredragsholder. Hun leder en forskningslinje om Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital, som i årevis har forsket i sorgdiagnosen. Hun udgiver i 2018 bogen Sorgterapi – Evidens og praksis samt er forfatter til flere andre bøger om sorg. Hun har derudover skrevet 7 bogkapitler og over 30 forsknings- og formidlende artikler om emnet.

Formål
Formålet med kurset er, at du får kendskab til ICD-11 sorgdiagnosen, dens diagnostiske kriterier og rationalet bag den. Kurset giver også indblik i modeller om vedvarende og kompliceret sorg og differentialdiagnostiske overvejelser, samt hvordan diagnosen kan finde anvendelse i daglig klinisk praksis.

Læringsmål Kurset vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende sorgdiagnosen, dens diagnostiske kriterier og rationalet bag den
 • På introducerende niveau at tilegne dig viden om teoretiske modeller omkring vedvarende og kompliceret sorg

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At gøre dig relevante diagnostiske overvejelser om sorgreaktioner
 • At gøre dig relevante differentialdiagnostiske overvejelser i forhold til tilgrænsende lidelser og kunne skelne mellem vedvarende/kompliceret sorg, depression og PTSD
 • At overveje behandlingsmæssige anvendelsesmuligheder i forbindelse med vedvarende og kompliceret sorg

Målgruppe
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for tab og sorg samt sorgdiagnosen. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse, diagnostik og/eller behandling af tab og sorg.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser. Der inddrages case-materiale hvor kursisten selv får mulighed for at arbejde med og gøre sig overvejelser om de diagnostiske kriterier.

Temaer i kurset

 • Introduktion af sorgdiagnosen og dens diagnostiske kriterier
 • Forskningen i sorgdiagnosen, risikofaktorer og lidt om ætiologi
 • Modeller om vedvarende og kompliceret sorg
 • Differentialdiagnostik og skelnen mellem vedvarende/kompliceret sorg, depression og PTSD
 • Kliniske og behandlingsmæssige konsekvenser

Litteratur
Nedenstående litteraturen er til inspiration og ekstra viden. Litteraturen forventes ikke læst inden kurset.

 • Arizmendi, B., Kaszniak, A.W. & O’Connor, M.-F. (2016). Disrupted prefrontal activity during emotion processing in complicated grief. An fMRI investigation. Neuroimage, 124 (0 0): 968-976.
 • Bremner, J.D. MD* (2006). Traumatic stress: Effects on the brain. Dialogues Clin Neurosci, Dec. 8 (4): 445-461.
 • Guldin, M.-B. (2014). Kapitel 5: Den behandlingskrævende sorg i Tab og sorg. En grundbog for professionelle. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Guldin MB, Ina Siegismund Kjaersgaard M, Fenger-Gron M , et al. Risk of suicide, deliberate self-harm and psychiatric illness after the loss of a close relative: A nationwide cohort study. World Psychiatry 2017 Jun;16(2):193-199. 
 • Maercker, A., Brewin, C.R., Bryant, R.A. et al. (2013). Viewpoint. Proposals for mental disorders specifically associated with stress in the International Classification of Diseases-11. Lancet; 381: 1681-1683. 
 • Shear, M.K. (2015a). Clinical practice. Complicated grief. New England Journal of Medicine, 372 (2): 153-160.
 • Stroebe, M.S. & Schut, H. (1999). The Dual Process Model of coping with bereavement: Rationale and description. Death Studies, 23: 197-224.


Godkendt til

 • Psykotraumatologisk specialiseringsmodul: 14.4.4.2.4. Valgfri med 6 timer. 
 • Sundhedspsykologisk specialiseringsmodul: 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område med 6 timer
 • For de øvrige specialistuddannelser kan kurset godkendes ift. retningslinjerne for fleksibelt valg med 6 timer.

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - Sorgdiagnosen i ICD-11, København

Ref.nr.

190313

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 1833,00

Max deltagere

30

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge