NYT! Certificering i NEO-PI-3 - Personlighedstest - Erhverv

 
Underviser

Hanna El-Kholy, cand.psych.aut., selvstændig erhvervspsykolog.  Har i over 13 år arbejdet med og undervist i NEO PI-3. Har de sidste 3 år certificeret erhvervskonsulenter, HR og psykologer i analyseværktøjet. Er selvstændig stifter og direktør af konsulenthuset El-kholy Consult.
 
Formål
Det er vigtigt, at vi som psykologer kan repræsentere og sikre den psykologfaglige viden der kobles op på anvendelsen af psykologiske tests på arbejdsmarkedet. NEO-PI-3 er en test der er evidensbaseret og gennemtestet med høj validitet.
 
NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest. Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.
Testen måler personligheden på fem faktorer: 
 • Emotionelle reaktioner
 • Ekstroversion 
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed
Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i testpersonernes præferencer og kompetencer.
 
Formålet med en certificering i NEO PI-3 erhverv er at blive så fortrolig med værktøjet at det kan bruges etisk forsvarligt ift.:
 • Rekruttering
 • Udvikling af ledere og medarbejdere
 • Karrierer udvikling og outplacement
 • 360 graders vurderinger
Udover NEO-PI-3 vil andre erhvervstests kort blive præsenteret, herunder; intelligenstest, kompetencetest mm. 
 
Læringsmål
Kursets mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:
 • at kunne anvende NEO-PI-3 erhvervstest til selvstændigt at varetage rekruttering, udvikling af ledere og medarbejdere, karriereudvikling og outplacement samt til 360 graders vurderinger
 • at analysere dig frem til dysfunktionalitet såvel som kompetencer og evner på baggrund af værktøjet
 • at give feedback til fokuspersoner på baggrund af NEO PI-3 analysen. 
Kursets mål er endvidere, at du opnår kompetencer i forhold til:
 • at forholde dig kritisk og reflekteret omkring personlighedsbegrebet
Målgruppe
For alle psykologer som har interesse i at bruge den erhvervsrettede personlighedstest i deres daglige arbejde. Det skal understreges at du bliver certificeret i ERHVERVS udgaven. Det er de samme spørgsmål som ligger til grund for både erhvervs- og den kliniske udgave dog med forskellige målgrupper.
 
Undervisningsform 
Undervisningen er meget praktisk og anvendelsesorienteret. Der vil være en blanding af teori, praktiske øvelser og metadialog om værktøjet. Det er VIGTIGT at du har lyst til at sætte dig selv i spil da din egen personlighedstest vil være træningsbane for kurset. 
 
Temaer i kurset

 • En kortfattet beskrivelse af indholdet i kurset:
 • NEO-PI-3 testværktøj
 • Hvad er personligheden?
 • Big Five
 • Introduktion til de 30 facetter
 • Feedback teknik
 • Samtale teknik og analyse ift. rekruttering, udvikling, ledelse og karriere
 • Case arbejde – analyse af styrker og svagheder samt udviklingsområder af anonyme cases
 • Demonstration af feedback
 • Træning af forskellige feedback situationer
 • Spotting af dysfunktionalitet, stress, depression, psykopatiske træk mm.
 • Ledelse
 • Gennemgang af eksamen
Derudover får deltagerne en introduktion til brugen af følgende tests:
 • Intelligenstest (Bomat og IST2000R)
 • Kompetencetest (FJAS og SDS)
 • Visuelle værktøjer
 • Diversity IceBreaker
 • BIB – personlighedstest
 • Stress- indicator
Forberedelse
Cirka 2 uger før kursusstart vil du modtage et link til besvarelse af NEO PI-3 personlighedstest. Du skal afsætte ca. 40 min til i fred og ro at besvare 240 spørgsmål så umiddelbart og ærligt som muligt.
 
Efter kurset
Efter de to kursusdage skal du:
 • teste 4 personer og give dem testfeedback. 
 • en af de 4 personer du har testet skal du skrive en 3 siders rapport omkring og aflevere til underviser
 • rapporten bliver vurderet til bestået/ikke bestået
 • Hvis bestået, får du tilsendt diplom og kan selv varetage fremtidig testning og analyse
Der vil være en detaljeret beskrivelse af disponering og krav til rapporten på dag 2.

Litteratur
Du modtager en manual som forventes læst efter de to kursusdage og inden eksamensaflevering
Du modtager undervisningsmappe samt noter fra undervisningen til at understøtte din læringsproces
Godkendt til Kurset er godkendt til Specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi: 18.4.4.2.6. Specialiseringsmodulets øvrige teorikurser, 12 timer
For de øvrige specialistuddannelser kan kurset godkendes i forhold til retningslinjer for fleksibelt valg med 12 timer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - NYT! Certificering i NEO-PI-3 - Personlighedstest - Erhverv

Ref.nr.

1903998

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 7409,00

Max deltagere

22

Dokumenter
Evalueringspraksis

 Læs mere her!

Tid og varighed

Mandag 26. august - tirsdag 27. august 2019.
1. dag kl. 10-00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.

Tilmeldingsfrist

15. juli 2019

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge