Valg af interventionsformer, børn og unge, Århus

Undervisere 
 Else   Kristian

Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi.
Kristian Bech Arendt, Cand.psych., ph.d. Adjunkt, 
 

Formål
Som psykolog skal du dagligt træffe valg, når du møder børn og unge i dit kliniske arbejde. Du skal finde ud af, hvordan du bedst forstår barnets eller den unges vanskeligheder, samt hvordan du bedst hjælper barnet/den unge og hvordan du tilrettelægger behandlingen i samspil med barnets forældre og omgivelser. Vi har således ofte direkte, eller indirekte, indflydelse på vurdering og visitation af relevant indsats og behandling der skal iværksættes – hvilket kan få stor betydning for det enkelte barn/unges trivsel og udvikling. Hvilke faktorer har indflydelse på dine vurderinger af relevant intervention i din kliniske praksis? På hvilket grundlag, vurderer du hvilke interventionsformer der er relevante, og hvordan evaluerer du på valgt behandling og indsats for at sikre at dine vurderinger er med til at gøre en forskel?

Formålet med dette kursus er at udforske disse spørgsmål for at skærpe vores evne til at vurdere, beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Læringsmål
På kurset arbejder vi med at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for at kunne vælge relevante interventionsformer overfor børn og unge i udsatte situationer.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At styrke din evne til at foretage kvalificerede vurderinger og valg i behandlingsarbejde med børn og unge.
 • At kunne tilrettelægge relevante interventionsformer overfor børn og unge.
 • At inddrage og vurdere betydningen af barnets kontekst (forældre, professionelle, m.m.) ved valg af interventionsform.
 • At kunne vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Du vil få kompetencer i:

 • At reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden. 


Temaer

 • Hvilke forståelser ligger til grund for og påvirker vores valg af interventionsform?
  -          Nationale retningslinjer vedrørende valg af interventionsformer
  -          Samfundsmæssige og kulturelle betingelser
  -          Den medicinske model som udgangspunkt for valg af interventionsformer
  -          Den kontekstuelle model som udgangspunkt for valg af interventionsform
 • De almindeligste interventionsformer ift. forældre, børn, unge og familier.
  -          Manual baseret behandling, familieterapeutisk behandling, individuel terapi m.v.
  -          Støttende indsats, specialpædagogisk indsats, rådgivning m.v.
  -          Pædagogiske/psykologiske handleplaner
 • Hvordan navigere i mødet med den konkrete problemstilling, vælge relevant og optimal intervention samt evaluere på den valgte intervention? 
  -       Evidensbaseret behandling og evidensbaseret praksis
  -          Effekten af behandling: Feedback Informed Treatment et redskab
  -          Kontinuerlig opkvalificering af evne til at vurdere, tilrettelægge og evaluere på intervention.


M
ålgruppe
Psykologer der arbejder indenfor børne- og ungeområdet.

Undervisningsform
Undervisningen baserer sig på oplæg, øvelser og fælles drøftelser.

Forberedelse
Der opfodres til at deltagerne medbringer cases fra egen praksis med henblik på at inddrage dette i gruppearbejde, øvelser og drøftelser. 

Godkendt til 
Børnemodulet – fælles for alle specialistuddannelser på børneområdet: 5.4., 12 timer.

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Valg af interventionsformer, børn og unge, Århus

Ref.nr.

190504

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

- kr. 3666,00

Max deltagere

24

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge