Affektive lidelser i ICD-11

 
     
Christian                      Krista

Undervisere
Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri. Christian har mange års erfaring psykiatrisk med udredning og behandling og har undervist og publiceret inden for områderne differentialdiagnostik, assessment og undersøgelsesmetodik.

Krista Straarup, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri. Krista har gennem en lang årrække beskæftiget sig med udredning og behandling af patienter med affektive lidelser. Hun har i vid udstrækning forsket, publiceret og undervist inden for området.

Formål
ICD-11 vil indebære en ny tilgang til forståelse og klassifikation af affektive lidelser (depression og bipolar lidelse).

Kursets formål er at gennemgå det videnskabelige fundament for de kommende ændringer og introducere til anvendelse af de kommende diagnosekriterier i den daglige klinik. Der vil samtidig være en oversigt over både ligheder og forskelle i opfattelsen af affektive lidelser, når man sammenligner ICD-10, ICD-11 og DSM-5. Kurset berører desuden differentialdiagnostik i forhold til de væsentligste tilgrænsende lidelser med symptomoverlap. Hovedvægten på kurset er på kriteriernes praktiske anvendelighed i forhold til diagnostik og behandlingsplanlægning.

Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, da det endnu er for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.

Læringsmål

Du vil få viden om:

·        grundlæggende og forskningsbaseret viden om klassifikation af affektive sygdomsepisoder og affektive lidelser i ICD-11

·        forskelle og ligheder i diagnosticering af affektive lidelser ved sammenligning af ICD-10, ICD-11 og DSM-5

Du vil få færdigheder i:

·        på introducerende niveau at kunne anvende de nye diagnosekriterier til at afgrænse affektive episoder og affektive lidelser i ICD-11

·        på introducerende niveau at kunne skelne affektive lidelser fra tilgrænsende lidelser i henhold til ICD-11 samt oversætte affektive diagnoser i ICD-10 til ICD-11 og vice versa (fagligt navigere i overgangen mellem de 2 diagnosesystemer)

Du vil få kompetencer i:

·        at kunne forholde sig reflekteret til muligheder og udfordringer ved de nye kriterier og anvende diagnostikken i forhold til overvejelser om relevant behandlingsplanlægning.


Temaer

  • Generelle diagnostiske krav til affektive lidelser
  • Skelnen mellem affektive episoder, affektive lidelser og specificering af sværhedsgrad og andre træk som f.eks. melankoli og angst
  • Kort om differentialdiagnostik og comorbiditet
  • Forskelle og ligheder i opfattelsen af affektive lidelser ved sammenligning af ICD-10, ICD-11 og DSM-5
  • Kliniske anvendelsesmuligheder ved de nye kriterier herunder betydning for behandlingsplanlægning.


Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, mindre øvelser, inddragelse af casemateriale samt refleksion og diskussion i plenum. Kursisterne får mulighed for selv at afprøve ICD-11 modellen i forhold til affektive lidelser.


Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder såvel i den offentlige sektor som i privat praksis, og som har interesse for og gerne erfaring med udredning og behandling af affektive lidelser.


Godkendelse

Kurset er forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulet. 
Sundhedspsykologi voksen 11.4.4.2.1 med 6 timer. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område.
Psykopatologi 13.4.4.2.1 med 6 timer. Diagnostik og psykopatologi. 

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - Affektive lidelser i ICD-11

Ref.nr.

190624

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 1833,00

Max deltagere

24

Krista Margrethe Nielsen Straarup

Krista Margrethe Nielsen Straarup

Christian Møller Pedersen

Christian Møller Pedersen

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge