Forsknings- og formidlingsmodulet, Aarhus Universitet

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus, har i samarbejde med Dansk Psykolog Forening udformet et program med henblik på at gennemføre hele modulet samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbejdelse af det skriftlige arbejde samt en formidlingsdel. Delene gennemføres successivt.

Forsknings- og formidlingsmodulet er programsat til gennemførelse inden for en 6-8 måneders periode.

Godkendelser 
Alle specialistuddannelserne: Når hele forløbet er gennemført tilfredsstillende, er forsknings- og formidlingsmodulet godkendt.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus

Fredag den 23. august, lørdag den 24. august, fredag den 13. september og lørdag den 28. september 2019.

Udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning påbegyndes under teoridelen og foregår med vejledning frem til maj 2020. Selve formidlingen kan evt. finde sted efter denne dato.

Undervisere
Undervisningen varetages af ansatte ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Pris
11.000 kr. - inkl. frokost for hele forløbet.

Flere detaljer om modulet kan ses her!

FAKTA

Navn

Forskning- og formidlingsmodulet - Forsknings- og formidlingsmodulet, Aarhus Universitet

Sted

Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Århus

Tilmelding og spørgsmål

Kontakt Annie Dolmer Kristensen, Psykologisk Institut,

tlf. 871 65794 eller e-mail:  annie@psy.au.dk

Tilmeldingsfrist

1. august 2019.

Pris excl. moms

11.000 kr. - inkl. frokost for hele forløbet.

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge