Socio-emotionelle kompetencer hos børn - teori og praksis

Underviser på kursusdag 1 - (undervisningen foregår på engelsk) -  Læs mere om kursusdag 1 her
 Judi Mesman, Professor of Diversity in Parenting and Development, Leiden University, the Netherlands. Prof. dr. Mesman is doing research within the role of parent and child, gender, culture, and socioeconomic factors in shaping parent-child interactions and child developmental pathways, with special emphasis on observational research on sensitive parenting.  

Undervisere på kursusdag 2 (undervisningen foregår på dansk):
 Nina Madsen Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi, ph.d., selvstændig psykolog med kliniske og forskningsopgaver samt opgaver for forlag. Nina har arbejdet med test og spørgeskemaer i over 15 år, senest har hun stået for normindsamling af et dansk spørgeskema om socio-emotionelle kompetencer, der netop er udgivet på dansk (SEAM på forlaget Hogrefe). 
 Ida Egmose Pedersen, cand.psych., ph.d. Ida er post.doc. ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Ida har i sin forskning beskæftiget sig med spædbørns socioemotionelle udvikling og sensitiv forældreadfærd i kliniske og ikke-kliniske grupper. Herudover er Ida uddannet COS-P terapeut og varetager terapigrupper i projektet Copenhagen Infant Mental Health Project. 

Kurset er delt op i kursusdag 1 og 2. Det er muligt kun at deltage på kursus dag 1, hvorimod deltagelse i kursusdag 2 forudsætter deltagelse på kursusdag 1. 
Nedenfor kursusbeskrivelse for kursusdag 2

Formål
De to kursusdages samlede formål er at formidle den nyeste internationale viden om børns socio-emotionelle kompetencer, så den er brugbar for og kan anvendes i praksis af danske klinikere, der skal udrede børn med socio-emotionelle vanskeligheder samt iværksætte intervention. Fokus er børn op til 8 år med størst vægt på småbørn. 
Fokus på denne 2. kursusdag, som er opfølgning på dag 1 er, om formiddagen hvordan du kan udrede socio-emotionelle kompetencer gennem test og spørgeskemaer. Fx de spørgeskemaer, der primært er målrettet det socio-emotionelle felt: SEAM, Ages and Stages Questionnaire: Social-emotional samt spørgeskemaer, der har subskalaer, der er målrettet dette område (eksempelvis Conners3, CBRS samt kommende udgivelser som BASC-3, der udkommer i 2019). 
Om eftermiddagen fokuseres der på betydningen af den tidlige tilknytning. Tilknytningskategorierne gennemgås og eksemplificeres med video som baggrund for en introduktion til interventionsmodellen Circle of Security-Parenting. Ligeledes introduceres observationsmetoden Alarm Distress Baby Scale (ADBB)  til undersøgelse og vurdering  af det 2-24 måneder gamle barns sociale kontakt.  

Læringsmål 
Kursusdag 2 er praksisorienteret og er tiltænkt at give kliniske psykologer en viden om de nyeste redskaber om børns socio-emotionelle kompetencer. Konkret vil vi beskæftige os med forskellige typer af spørgeskemaer ift. udredning af socio-emotionelle kompetencer og introducere en konkret observationsmetode til vurdering af det lille barns sociale kontakt. Derudover introduceres en tilknytningsbaseret interventionsmodel, der har til formål at fremme børns socio-emotionelle udvikling. 
Der gås ikke i dybden med alle danske spørgeskemaer og test, men der præsenteres et overblik baseret på de tre psykologiske forlags udgivelser med en vægt på nyudgivelser. Udvalgte spørgeskemaer gennemgås i forhold til eksisterende viden fra forskning og praksis med fokus på indbyrdes fordele og ulemper fx gennemgang af normer, eksisterende studier med brug af redskaberne i forskellige danske interventionsstudier. Vi beskæftiger os med børn, der er i risiko for at udvikle socio-emotionelle forstyrrelser og deres adfærdsmæssige udtryk. 
Der vil ikke være en dybdegående gennemgang af de socio-emotionelle kompetencer hos en særskilt diagnostisk gruppe af børn (fx autister).

På baggrund af dette vil du være i stand til (viden): 

At kende eksisterende spørgeskemaer og observationsmetoden ADBB, samt deres styrker og begrænsninger til brug i udredning af børn 0-8 år.

 • At have et kendskab til interventionen Circle of Security  målrettet socio-emotionelle kompetencer, der kan anvendes i familier eller skoleregi/ institutionsregi  

Du vil være i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau at kunne bidrage til tilrettelæggelsen af udrednings- og interventionsforløb ift. socio-emotionelle vanskeligheder. 

Du vil have kompetence i:

 • At kunne vælge kvalificeret mellem eksisterende spørgeskemaer og udvalgte observationsmetoder. 

Målgruppe
Alle psykologer med interesse for børns socio-emotionelle kompetencer og mulige udrednings- og interventionsmetoder. Endvidere psykologer på vej mod specialist niveau indenfor børnepsykologi eller børneneuropsykologi.


U
ndervisningsform
Foredrag, videoeksempler og arbejde i små grupper i korte tidsintervaller.

Temaer for dag 2: 

 • Social og emotionel udvikling hos normale børn og børn med vanskeligheder 0-8 år med særligt fokus på de yngste
 • Vurdering af sociale færdigheder og emotionel trivsel hos børn
 • Spørgeskemaer og observationsmetoder
 • At vælge det rette spørgeskema til rette barn
 • Fordele og ulemper ved de eksisterende spørgeskemaer
 • Opdateret viden om kommende udgivelser fra forlagene
 • Psykometriske egenskaber og målgrupper
 • Udvalgte interventionsmetoder med henblik på at afhjælpe socio-emotionelle vanskeligheder 

Forberedelse og litteratur til dag 2:

Det forudsættes, at du har læst følgende 2 artikler der kan downloades fra mit DP 3 uger før kurset:

 1. Groh, A.  M., Fearon, R. P, Bakermans-Kranenburg, M. J., van Ijzendoorn, M. H., Steele & Glenn, R. D., Riosmann, I. (2014). The significance of attachment security for children’s social competence with peers: a metaanalytic study. Attachment and Human Development, vol. 16(2), 103–136.
 2. Resumeet (side 7-9) i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI. (2014). Instrumenter til at måle små børns trivsel.  

Supplerende litteratur til dag 1 og dag 2, hvis du ønsker at vide mere om emnet:
Supplerende litteratur skal du selv anskaffe.

 1. Yagmur, S., Mesman, J., Malda, M.M., Bakermans-Kranenburg, M.J., & Ekmekci, H. (2014). Video-feedback intervention increases sensitive parenting in ethnic minority mothers: A randomized control trial. Attachment and Human Development, vol. 16(4), 371-386.
 2. Mesman J. & Emmen R.A.G. (2013), Mary Ainsworth's legacy: A systematic review of observational instruments measuring parental sensitivity, Attachment & Human Development 15(5-6), 485-506.
 3. Joosen, K., Mesman, J., Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, M.H. (2012). Maternal Sensitivity to Infants in Various Settings Predicts Harsh Discipline in Toddlerhood. Attachment and Human Development, vol. 14(2), 101-117.
 4. Emmen R.A.G., Malda M., Mesman J., Van IJzendoorn M.H., Prevoo M.J.L. & Yeniad N. (2013), Socioeconomic Status and Parenting in Ethnic Minority Families: Testing a Minority Family Stress Model, Journal of Family Psychology, vol. 27(6), 896-904.
 5. Groh, A. M., Fearon, R. P., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., Steele, R. D., & Roisman, G. I. (2014). The significance of attachment security for children's social competence with peers: a meta-analytic study. Attach and Human Development, 16(2), 103–136.
 6. Drake, K., Belsky, J., & Fearon, R. M. P. (2014).  From Early Attachment to Engagement With Learning in School: The Role of Self-Regulation and Persistence. Developmental Psychology, 50(5), 1350-61.
 7. Squires et al. (2013). A Psychometric Study of the Infant and Toddler Intervals of the Social Emotional Assessment Measure. Topics in Early Childhood Special Education, 33,(2), 78-90.
 8. Barblett L, Maloney C. (2010). Complexities of assessing social and emotional competence and wellbeing in young children. Australasian Journal of Early Childhood, 35(2), 13-18.
 9. Humphrey et al. (2011). Measures of Social and Emotional Skills for Children and Young People A Systematic Review. Educational and Psychological Measurement, 71(4),617–37.
 10. Hoffman, K., Marvin, R., Cooper, G. & Powell, B. (2006). Changing toddlers’ and preschoolers’ attachment classifications: The Circle of Security Intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology , 74(6) , 1017-1026.
 11. Hallers-Haalboom, E. T, Mesman, J., Groeneveld, M. G., Endendijk, J. J., van Berkel, S. R., van der Pol, L. D., and Bakemans-Kranenburg, M. J. (2014). Mothers, Fathers, Sons and Daughters: Parental Sensivity in Families With Two Children. American Psychological Association, vol. 28, (2), 138-147.
 12. Mesman, J., van Ujzendoorn, M. H., and Bakermans-Kranburg, M. J. (2012). Unequal in Opportunity, Equal in Process: Parental Sensivity Promotes Positive Child Development in Ethnic Minority Families, Child Development Perspectives, vol. 6 (3), 239-250.

Godkendt til
Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi, 1. dag: 6.4.4.2.1.,6 timer, 2. dag: 6.4.4.2.2., 6 timer.
Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi 1. dag: 7.4.4.2.1., 3 timer og 7.4.4.2.3., 3 timer. 2. dag: 7.4.4.2.3., 3 timer og 7.4.4.2.4., 3 timer. 
Specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: 3.99., 12 timer.  

FAKTA

Navn

Specialiseringsmodulerne - Socio-emotionelle kompetencer hos børn - teori og praksis

Ref.nr.

198011

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 4623,00

Max deltagere

40

Nina Madsen Sjö

Nina Madsen Sjö

Ida Egmose Pedersen

Ida Egmose Pedersen

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge