Psykologen i rollen som konsulent i PPR - et treårigt efteruddannelsesforløb 2019-2021

Efteruddannelsen tager afsæt i en forståelse af, at børn og unge udvikler sig gennem deltagelse i fællesskaber. Den overordnede ramme for og fokus på uddannelsen er forebyggelse og tidlig indsats og inklusion. Uddannelsen er godkendt til specialiseringsmodulet for specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Der kan komme mindre justeringer i forhold til temaer m.m. 

Uddannelsens mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

  • At kunne inddrage barnet/den unge og dets relevante voksne og bidrage til samarbejde mellem alle parter til gavn for barnets udvikling (dets mange kontekster i arbejdet med at skabe nye perspektiver i lærings- og udviklingsfællesskaber)
  • At kunne udvikle fællesskaberne omkring børnene/de unge, således at der skabes nye udviklings- og deltagelsesmuligheder for børnene/de unge 
  • At kunne vurdere og udvælge egnede tilgange til at agere i komplekse situationer og facilitere samarbejdsprocesser med forskellige interessenter i PPR-arbejdet

Uddannelsens mål er endvidere, at du udvikler kompetencer i forhold til:

  • At kunne evaluere og reflektere over egen psykologfaglige viden og praksis i rollen som konsulent i PPR
  • At kunne lægge en plan for egen psykologiske-pædagogiske faglige udvikling i PPR-arbejdet

FORÅR 2019 11.-12. marts - Børns invitationer engaging in complexity, v. Jørn Nielsen - se indhold og læringsmål HER!
14.-15. maj  - Rådgivning, positionering og facilitering af forandringsprocesser, v. Dorte Nissen - se indhold og læringsmål  HER!
3. juni - Den pædagogiske psykolog som 'vært', v. Vibe Strøier - se indhold og læringsmål HER!

EFTERÅR 2019
30. september – 1. oktober - Kontekst management, v. Jørn Nielsen - se indhold og læringsmål HER!
18.-19. november - Mødeledelse og facilitering af samarbejde omkring børn og unge,  v. Dorte Nissen - se indhold og læringsmål HER!

FORÅR 2020
2. juni - Implementeringsteori I, v. Vibe Strøier - se indhold og læringsmål HER!
3. juni - Implementeringsteori II, v. Vibe Strøier - se indhold og læringsmål HER!

EFTERÅR 2020 
3.-4. september - Trivselsfremmende og inkluderende læringsmiljøer, v. Tine Basse Fisker - se indhold og læringsmål HER!
28. september - Deltagerobservation med inspiration fra etnogratisk metode, v. Dorte Kausholt - se indhold og læringsmål HER!
29. september -  At forankre og anvende observationer, v. Dorte Nissen - se indhold og læringsmål HER!
9. november - Sociale kategorier - om køn og etnicitet i skolen, v. Iram Khawaja - se indhold og læringsmål HER!
10. november  - Børnefællesskaber og deltagerobservation, v. Charlotte Højholt - se indhold og læringsmål HER!

FORÅR 2021
16. marts - Etablering af læringsmiljøer v. Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen - se indhold og læringsmål HER! 
17. marts, PPV – skriftlighed i en pædagogisk praksis, v. Lone Hygum og Sara Bork - se indhold og læringsmål HER!
4.-5. maj - Konflikthåndtering, v. Dorte Nissen - se indhold og læringsmål HER!

EFTERÅR 2021
7. september - Forebyggelse af marginalisering - om at arbejde med inklusion af udsatte børn, unge og deres familier ud fra et antropologisk, førstepersons perspektiv, v. Line Lerche Mørck - se indhold og læringsmål HER!
8. september - Skriftlighed i relation til undersøgelsessarbejde, v. Camilla Mikkelsen Printz - se indhold og læringsmål HER!
10.-11. november  - Effektvurdering, v. Jørn Nielsen - Indhold og læringsmål HER!

Formål og målgruppe
’Psykologen i rollen som konsulent i PPR’ har til formål at skabe nye forståelser af børns vanskeligheder i de forskellige konkrete kontekster, barnet er en del af og til at udvikle interventionsformer som skal føre til nye og bedre udviklings- og deltagelsesmuligheder for barnet. Målgruppen for efteruddannelsen er psykologer i PPR.

Indhold
Hvordan kan psykologen bidrage til at skabe nye muligheder og læring i udviklingsfællesskaber omkring børnene, således at der opstår nye muligheder for børnene?
Hvordan kan psykologen, sammen med barnet og de vigtige aktører i barnets liv, bidrage til at skabe nye muligheder for barnet i udviklings- og læringsfællesskaberne?
Hvilke psykologfaglige og personlige kompetencer kan styrkes hos psykologen i de ofte meget komplekse og til tider modsætningsfyldte konsultationer med mange interessenter? Og hvordan kan psykologen cope med disse udfordringer?

Tidsramme
Det treårige efteruddannelsesforløb afholdes med fire-fem kursusdage pr. semester i årene 2019-2021.

Form
Oplæg, cases og gruppedrøftelser. Træning og kobling af den nye teoretiske viden til egen praksis er en vigtige del af undervisningen – på og imellem kursusdagene. Du må påregne at mødes i studiegrupper. Deltagelse i studiegruppe er obligatorisk og har til formål at træne og give mulighed for fordybelse i udvalgte temaer, og at arbejde med, hvordan den præsenterede viden omsættes til din praksis. Kursisterne udarbejder et essay om egen praksis. Der inddrages fire essays pr. semester med feedback fra underviser og medkursister. Essayet præsenterer et tema med anvendte teorier, anvendt metode, kobling til egen praksis samt beskrivelse af, hvad kursisten har gjort og hvordan det er gået. På hvert semester er der mulighed for at kursister kan træne værtsrolle og procesteknologi. To kursister pr. semester varetager introduktion til temaer og undervisere samt refleksioner og kobling til øvrige semestre og semestrets fire essays.

Forberedelse
Der vil være litteratur der skal læses til hver undervisningdag - ca. 30-50 sider. Derudover kan der af underviser stilles opgaver, som skal løses hjemme eller i studiegrupper mellem hver undervisningsgang, bl.a. udarbejdelse af essay om egen praksis. Der skal påregnes deltagelse i obligatoriske studeigrupper 1-2 dage pr. semester/halvår. 

Supervision
Der er mulighed for at kursister kan få supervision i forhold til uddannelsens indhold. Dette arrangeres efter kursisternes behov og forsøges arrangeret lokalt. Supervision er ikke en formel del af uddannelsen, og defor skal der påregnes særskilt betaling for dette. 

Organisering og udvikling
Uddannelsen er udviklet af DP i samarbejde med tre erfarne eksperter og undervisere Jørn Nielsen, Dorte Nissen og Vibe Strøier. Gruppen følger uddannelsen og drøfter deltagernes evalueringer samt eventuelle behov for justering. 

Godkendelse til specialistuddannelse
Efteruddannelsen er forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi med 150 timer;
8.4.4.2.1. Udviklings-, lærings- og organisationsteorier 50 timer.
8.4.4.2.2.1. Udredning 50 timer.
8.4.4.2.2.2. Intervention 50 timer.
De tre områder ses ikke som tre adskilte områder, men som emner der ses i sammenhæng.

Udervisere

 Jørn Vibe  Morten & Thomas
  Dorte Nissen  Dorte Kousholt  Tine
 Iram   Charlotte 

Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere formand for Dansk Psykolog Forenings Etiknævn.
Vibe Strøier, cand.psych., specialist  og supervisor i psykoterapi for voksne samt  arbejds- & organisationspsykologi.
Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og arbejds- og organisationspsykologi.
Line Lerche Mørck, cand.psych., professor  på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).
Dorte Kousholt, cand.psych., ph.d.
Iram Khawaja, cand.psych, ph.d. lektor.
Thomas Lundby, cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.
Morten novrup Henriksen, cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.
Tine Basse Fisker,cand.pæd.psych., ph.d. 
M.fl. 

 

FAKTA

Navn

Specialiseringsmodulerne - Psykologen i rollen som konsulent i PPR - et treårigt efteruddannelsesforløb 2019-2021

Ref.nr.

198031

Tid og varighed

3-årigt kursusforløb med start 11. marts 2019 og slut 11. november 2021
Varighed: 150 timer.
Dage og tider for de enkelte delkurser kan ses i kursusbeskrivelsen. 

Til- og afmeldingsfrist

28. januar 2019.

Regler for afbud

Hvis framelding sker efter 28. januar 2019 betales et afbudsgebyr på 10.000 kr. ekskl. moms for hele uddannelsen

STADIG LEDIGE PLADSER

Der er stadig ledige pladsker kontakt kursuscenter@dp.dk eller ring til.nr. 3526 9955

COVID-19 retningslinjer

Læs mere her!

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 47000,00

Max deltagere

24

Line Lerche Mørck

Line Lerche Mørck

Thomas Lundby

Thomas Lundby

Morten Novrup Henriksen

Morten Novrup Henriksen

Iram Khawaja

Iram Khawaja

Line Lerche Mørck

Line Lerche Mørck

Charlotte Højholt

Charlotte Højholt

Vibe Strøier Larsen

Vibe Strøier Larsen

Jørn Nielsen

Jørn Nielsen

Dorte Nissen

Dorte Nissen

Tine Basse Fisker

Tine Basse Fisker

Dorte Bilenberg Kousholt

Dorte Bilenberg Kousholt

Camilla Mikkelsen Printz

Camilla Mikkelsen Printz

Lone Hygum

Lone Hygum

Sara Hansen Bork

Sara Hansen Bork

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge