Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer. Del 2: Metodetræning

 Underviser 

Underviser
Janne Høgh, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne. Før årtusindeskiftet sygeplejerske & voksenunderviser, fra 2004 psykolog i voksenpsykiatrien, dernæst palliation. Siden 2008 selvstændig på fuld tid i solopraksis med et klinisk ben og et organisationspsykologisk ben. Se også www.jannehogh.dk. De seneste år har jeg været optaget af, hvad der slider i jobbet som psykolog. Jeg har dels været med til at lave en stor undersøgelse blandt psykologer om, ‘hvad der slider’ og ‘hvad der hjælper’ mod omsorgstræthed, har skrevet forskningsartikler om emnet og er gennem deltagerinvolverende oplæg og kursusforløb for mono- og tværfaglige grupper af hjælpere inspirator for tilrettelæggelse af bedre arbejdsmiljøer.

Formål
Kurset står på skuldrene af del 1: “Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer - fænomen, forklaring, forandring”, hvor begrebet omsorgstræthed præsenteres, egne symptomer og særlige belastningsfaktorer detekteres, ligesom strategier for mere nænsomme arbejdsmiljøer præsenteres og overvejelser om relevante justeringer i eget arbejdsliv drøftes. På del 1 skitseres kort nogle konkrete metoder, som kan bidrage til forbedringer arbejdsmiljømæssigt, når det kommer til den belastning, arbejdet med mennesker i smerte uvægerligt medfører.

Del 2 er ‘praktikken. Denne dag er dedikeret til en dybere introduktion til metoder, som kan være hjælpsomme i hverdagen. Formålet er, at deltagerne omsætter træningen til gode vaner, som nedbringer den belastningsrisiko, psykologjobbet læner sig op af, så vi kan “holde til det fag, vi holder af”.

Læringsmål
Kurset mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

  • At anvende konkrete metoder til afhjælpning og forebyggelse af Omsorgstræthed
  • Gennem udforskning af eget arbejdsmiljø at indkredse konkrete justeringer, som kan reducere risici for Omsorgstræthed
  • På et erfaret grundlag at introducere kolleger for gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende metoder
  • At implementere gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende praktikker i hverdagen, uanset om du arbejder alene, med kolleger, er selvstændig eller ansat 

Målgruppe
Psykologer i arbejde - ansat som selvstændig - med interesse for og fornemmelse af, at omsorgstræthed er / kan blive en sideeffekt ved jobbet.
Deltagerne skal være indstillet på at dele egne erfaringer og være indforstået med, at kurset er tilrettelagt som træningsdag med sigte på transfer til eget arbejdsliv og -miljø med henblik på reduktion af Omsorgstræthed.
Deltagerne skal være indstillet på og afsætte tid til at involvere kolleger / netværk / organisation i iværksættelse af bedst mulige betingelser for forebyggelse og afhjælpning af Omsorgstræthed.
Kurset er tilrettelagt på skuldrene af teorien på Del 1. Det er derfor en forudsætning for deltagelse på del 2, at du har deltaget på Kursets Del 1 enten hos Dansk Psykolog Forening centralt eller andet sted, hvor underviseren har afholdt kurset.

Undervisningsform
Del 2 vil kort samle op på centrale pointer fra Del 1. Dernæst fokuseres på præsentation af metoder, metodetræning i grupper, samt drøftelse i grupper og plenum af metodernes effekt, muligheder og begrænsninger ift. egen kontekst samt evt. tilpasningsscenarier for den enkelte.
Erfaringsdeling og refleksion med andre psykologer er omdrejningspunkt på kurset.

Temaer i kurset
Overordnet er sigtet for Omsorgstræthed og egenomsorg - del 2 at give deltagerne mulighed for at prøve hjælpsomme metoder for gennem oplevelsen at bane vejen til implementering i egen praksis.

metoderne vil fokusere på:

  • samtalediscipliner ift. vanskelige sager og svære oplevelser.
  • bevidsthed omkring mindre bevidste følelsesmæssige påvirkninger fra ‘ugen, der gik’
  • en kollegialt støttende kultur
  • hensigtsmæssige fora til deling af oplevelser, som påvirker den enkelte
  • forebyggelse af kollegial smitte

Kurset er brugsorienteret! mest til hjerte og hånd (egenomsorg og handling), mindst til hoved (teoretiske oplæg).

Forberedelse 
Du får ca. 4 uger før kurset et brev, hvor du inviteres til at løse en lille opgave, som involverer to udvalgte ‘assistenter’. Formålet er at øge transfer af kurset, dvs.: at mest muligt kommer ‘med hjem’, så risikoen for Omsorgstræthed reduceres gennem nogle beskyttende praktikker i dit arbejdsliv.

Efter kurset 
Med assistance fra to af dig udvalgte er dit sigte efter kurset at få metoderne justeret til og flettet ind i din arbejdsmæssige hverdag.

Litteratur 
Litteratur anbefales, men forudsættes ikke læst. Formålet med litteraturanbefalingerne er mulighed for fordybelse og mere viden om emnet, så du føler sig godt klædt på til at argumentere for nødvendige tiltag på arbejdspladsen.

Godkendt til

Kurset er godkendt til alle Specialistuddannelser på det tværgående modul 3.99 med 6 timer.

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer. Del 2: Metodetræning

Ref.nr.

200310

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

- kr. 1862,00

Max deltagere

24

Deltagerforudsætninger

Det er forudsætning for deltagelse på del 2, at du har deltaget på kursets Del 1 enten hos Dansk Psykolog Forening centralt eller andet sted, hvor underviseren har afholdt kurset.

Tid og varighed

Tirsdag 10. marts 2020, kl. 10.00-17.00. 

Tilmeldingsfrist

28. januar 2020.

Der er stadig enkelte ledige pladser. Du kan tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.

Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge