Billeddannelsesteknikker

Underviser

Carsten Reidies Bjarkam, Speciallæge i Neurokirurgi, PhD.  Afdelingslæge og Klinisk Lektor, Neurokirurgisk Afd, Aalborg Universitetshospital, Ekstern Lektor ved Anatomi, Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet.

Formål
Formålet med dette kursus er, at psykologen tilegner sig en basal viden om de forskellige former for hjernebilleddannelsesteknikkers funktionsmåder, anvendelsesområder og begrænsninger.

Læringsmål: 
Kurset giver basal viden om hjernebilleddannelsesteknikker. 

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende til de billeddannelsesteknikker som bruges til at belyse hjernens struktur og/eller funktion.
 • At kende til de enkelte teknikkers (MRI, fMRI, CT, Rtg, PET, SPECT, MEG, EEG) fordele og ulemper ved aktuelle brug i forskning og klinik.

Dette vil give dig færdigheder i:

 • At vurdere om en given billeddannelsesteknik er egnet til at belyse en aktuel cerebral problemstilling.
 • At orientere dig i billede og skanningsvar omhandlende klinisk CT og MR.

Dette vil give dig kompetence i:

 • At kunne reflektere kritisk over hvorvidt en given billeddannelsesteknik reelt kan påvise en given neuropsykologisk problemstilling

Målgruppe
Psykologer med interesse indenfor billeddannelsesteknikker. Kurset udbydes på specialistuddannelsen på tværgående modul, som giver dig faglig indsigt på tværs af alle specialer. Det teoretiske indhold er således på et introducerende niveau. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion. Du kan også tilmelde dig kurset, selvom du ikke er i gang med specialistuddannelse. 

Undervisningsform 
8 x 1,5 timers interaktiv undervisning fordelt over 2 kursusdage. Forberedelse til de enkelte undervisningsgange er beregnet til 2 timer. Kurset er opdelt i 1 modul på 2 dage.

Hver deltager opfordres til at medbringe mindst 1 ”uforståeligt” skanningssvar, som vi så vil diskutere i plenum og bruge til reflektere over kursets læringsmål. 

Temaer i kurset

 

 • De forskellige billeddannelsesteknikker, der anvendes i såvel klinisk praksis som i forskning i forbindelse med neuropsykopatologiske tilstande, herunder forskellige: 
 • EEG-teknikker, CT-, MR- og fMRI-scanningsmetoder samt PET- og SPECT-skanning. 
 • Gennemgangen illustreres med casemateriale fra børne-, voksen- og ældreområdet.
 • Sammenhængen mellem en given billeddannelsesundersøgelse og patientens kliniske symptomer.
 • Forskningsmæssige muligheder og faldgruber.

 

 

Forberedelse
Du bedes orientere dig i kapitel 1, 3-4, 10-12, samt 16 i kursets grundbog – se nedenfor under litteratur.

Litteratur
Kursets grundbog er:

 • Bjarkam, C.R. (2015). Neuroanatomi (2. udgave). Danmark: Munksgaard - 400 sider, pris 460 kr. ISBN 9788762814738  

Herudover tilsendes 14 dage inden kursusstart, powerpoint præsentationerne til de enkelte undervisningsseancer

Godkendt til 

Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.13., 12 timer.

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Billeddannelsesteknikker

Ref.nr.

200313

Tid og varighed

Torsdag 19. november - fredag 20. november 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer

Til- og afmeldingsfrist

8. oktober 2020

Der er stadig enkelte ledige pladser send en mail til kursuscenter@dp.dk, hvis du ønsker at blive tilmeldt.

Sted

Kurset foregår virtuelt via zoom

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

19

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge