NYT! De digitale sårbare - et praksisorienteret perspektiv på digital selvskade


Signe

Underviser

Signe Sandfeld Hansen, Cand. Psych. Signe arbejder som projektleder ved Center for Digital Pædagogik og er samtidig en del af det rådgivende team, som varetager og drifter en række digitale rådgivninger til sårbare og udsatte børn og unge. Gennem sit arbejde har hun fået en bred forståelse af, hvordan de digitale medier kan påvirke psykiske problematikker hos børn og unge og i værste fald bidrage til en fastholdelse i uhensigtsmæssige handlemønstre som f.eks. selvskadende adfærd.

Formål
Den digitale verden er en stor del af de unges hverdag og tilbyder en lang række muligheder for at opsøge både viden, fællesskaber, underholdning og inspiration. For langt de fleste børn og unge har den digitale verden en positiv karakter, men for særligt de sårbare findes der også en digital verden, som både kan fastholde og opildne en problematisk adfærd. En digital verden som i høj grad kan virke forstyrrende for behandlingsrelation og mål.
Kurset har til formål at italesætte den del af den digitale verden, som henvender sig til sårbare og udsatte børn og unge. Gennem eksempler fra praksis illustrerer kurset, hvordan samtaler om det digitale liv ikke kan tilsidesættes, hvis man ønsker et helhedsorienteret møde med den unge. Kurset har dermed også til formål at skærpe psykologens opmærksomhed på, hvordan det digitale kan spille ind i behandlingsrelationen. 

Læringsmål
Dette kursus giver dig indblik i de unges digitale liv herunder digital selvskade som potentiel risikofaktor for generel mistrivsel.

Du vil tilegne dig viden, som gør dig i stand til:

 • At forstå begrebet digital selvskade

Du udvikler færdigheder i:

 • At identificere hvordan klienten/patienten bruger digitale medier ift. sin problematik, samt anvende den viden i praksis
 • At kunne vurdere hvorvidt en digital adfærd har en skadelig eller støttende effekt for den unge.

Du udvikler kompetencer i:

 • At reflektere over betydningen af unges digitale liv for den unges mere generelle trivsel, herunder hvordan det digitale kan understøtte hhv. en positiv og negativ udvikling.

Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer, som arbejder med børn og unge, og som har interesse for unges digitale liv og selvskadende adfærd. Kurset er på introducerende niveau og erfaring med området er ikke påkrævet.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, mindre øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. Gruppearbejdet tager
udgangspunkt i cases inspireret af praksis.

Temaer i kurset

 • Digitale unge
 • Digitale medier
 • Digital selvskade
 • Digitale fællesskaber
 • Digital trivsel

Forberedelse/mellem kursusdage
Du bedes læse følgende artikler inden start:

Vi forventer at indlede kurset med en kort præsentationsrunde.

Efter kurset
Efter kurset skal du være i stand til at forstå, hvordan digitale medier kan påvirke psykiske problematikker, og hvordan det kan give dig, som behandler, en mulighed for et mere præcist helhedsbillede af patienten/klienten.

Litteratur
Kurset er baseret på følgende litteratur (må gerne læses, dog er det ikke et krav).

 • Englander, E. K. (2012). Digital Self Harm: Frequency, Type, Motivations, and Outcomes. Massachusetts Aggression Reduction Center
 • Lund, Christian & Ørum-Petersen, Louise (2012). Digital trivsel. Danmark: Center for Digital Pædagogik
 • Mitchell, K. J., Wells, M., Priebe, G., & Ybarra, M. L. (2014). Exposure to websites that encourage selfharm and suicide: Prevalence rates and association with actual thoughts of self-harm and thoughts of suicide in the United States. Journal of Adolescence, 37(8), 1335-1344.
 • Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2017). Digital Self-Harm Among Adolescents. Journal of Adolescent Health, 61(6), pp. 761-766.
 • VIOSS (2016). Spiseforstyrrelser, selvskade og sociale medier. Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade.

Godkendelse
Kurset er uden forhåndsgodkendelse til specialistuddannelse. Du kan dog søge om godkendelse som en del af din samlede ansøgning til specialist, 4 timer.

 

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - NYT! De digitale sårbare - et praksisorienteret perspektiv på digital selvskade

Ref.nr.

2006091

COVID-19 retningslinjer

Læs mere her!

Til- og afmeldingsfrist

22. juli 2020.

Der er fortsat ledige pladser.
Indtil 3 uger før kursusstart kan du tilmelde dig kurset via "Mitdp".

Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

Tid og varighed

Onsdag 2. september 2020, kl. 13.30-17.30

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 1064,00

Max deltagere

19

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge