Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, København

Undervisere
 
          sander

 Bo Bach                   Sebastian Simonsen             Jacob Sander Hansen

Bo Bach, cand.psych., ph.d., specialist i psykopatologi,Psykiatrisygehus Slagelse.
Sebastian Simonsen, cand.psych.aut., ph.d., Psykoterapeutisk Center Stolpegård.
Jacob Sander Hansen, cand.psych.aut., Psykiatrisk Center Glostrup.

Formålet 
Formålet med dette element er at give deltagerne en sammenhængende personlighedsteoretisk forståelse af personlighedsforstyrrelser samt diagnostik og behandling heraf. Der bliver undervist i, hvordan personlighedsforstyrrelser fremtræder og diagnosticeres jf. aktuelle ICD-10 og DSM-5 kriterier suppleret med et kig ind i ICD-11's fokus på sværhedsgrad og personlighedstræk. Herudover forsynes deltageren med en forståelse af udviklingspsykopatologiske og tilknytningsmæssige forhold for personlighedsdannelsen med fokus på mentalisering og hvordan dette finder anvendelse i konceptualisering og behandling af personlighedsforstyrrelser. Endelig vil kursisten få en teoretisk og praktisk introduktion til psykologisk behandling eksemplificeret med dialektisk adfærdsterapi.

Læringsmål
Du vil på kurset kunne tilegne dig nuanceret viden om personlighedsforstyrrelser i forhold til fremtrædelsesformer, epidemiologi og diagnostik samt central viden om tilknytningsteori, social kognition/mentalisering og psykoterapi. 

På baggrund af dette vil du være i stand til (viden):

 • At kunne beskrive og skelne kendetegn ved personlighedsforstyrrelser samt forstå bagvedliggende mekanismer
 • At kende til forskellige behandlingsmodeller med høj grad af evidens på introducerende niveau, særligt mentaliseringsbaseret terapi og dialektisk adfærdsterapi.

På baggrund af dette vil du være i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau kunne diagnosticere mulig tilstedeværelse af en personlighedsforstyrrelse – inkl. differentialdiagnostik jf. tilgrænsende psykiske lidelser og fænomener (f.eks. skizofreni, depression, autisme og kompleks PTSD) samt afgrænsning ift. det normale.
 • At kunne anvende nyere viden om udviklingspsykopatologi, tilknytningsteori og mentalisering i din forståelse og behandling af personlighed og personlighedsforstyrrelser.
 • På introducerende niveau at anvende elementer af dialektisk adfærdsterapi i tilgangen til mennesker med personlighedsforstyrrelse.

Målgruppe 
Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse indenfor voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien og for psykologer, der arbejder med klientgrupper, hvor der er en høj forekomst af personlighedsforstyrrelser.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, mindre øvelser og diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videomateriale, som oplæg til diskussion af diagnosticering og illustration af temaer. 

Temaer i kurset

 • Generelt: epidemiologi, generelle kriterier og specifikke diagnostiske kendetegn
 • Differentialdiagnostisk vurdering – inkl. ICD-11 sværhedsgrad og træk
 • Udviklingspsykopatologi, tilknytning og mentalisering
 • Grænseområder til normalitet samt personlighed over tid og rum
 • Overordnet forståelse af behandlingsprogrammer og evidens
 • Dialektisk adfærdsterapi for svære/borderline personlighedsforstyrrede personer

Forberedelse
Kurset kræver ingen forberedelse, men som inspiration kan man med fordel læse en eller to af artiklerne nævnt under "anbefalet litteratur".
Litteraturen nævnt under supplerende er kun til inspiration.

Anbefalet litteratur:

 1. Bateman, A. W., Gunderson, J., & Mulder, R. (2015). Treatment of personality disorder. The Lancet, 385(9969), 735-743.
 2. Kernberg, O. F. (2016). What is personality? Journal of Personality Disorders, 30(2), 145–156.
 3. Tyrer, P., Reed, G. M., & Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The Lancet, 385(9969), 717–726.
 4. First, M. B., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S., & Spitzer, R. L. (2017). Guide til SCID-5-PD (1st ed.). Hogrefe Psykologisk Forlag.
 5. Karterud, S., Wilberg, T., & Urnes, Ø. (2013). Personlighedspsykiatri. Akademisk Forlag.

Supplerende litteratur:

 1. Bach, B., & First, M. B. (2018). Application of the ICD-11 classification of personality disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 351. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1908-3
 2. Bach, B. (2017). Skematerapi for personlighedsforstyrrelser. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 491–514). Hans Reitzels Forlag.
 3. Bo, S. (2017). Udviklingspsykopatologisk forståelse af personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 121–140). Hans Reitzels Forlag.
 4. Bo, S., Kongerslev, M. T., Larsen, K. A., & Bateman, A. (2017). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 435–472). Hans Reitzels Forlag.
 5. Fonagy, P., Luyten, P., & Strathearn, L. (2011). Borderline personality disorder, mentalization, and the neurobiology of attachment.  Infant Mental Health Journal, 32(1), 47-69.
 6. Hansen, J. S. (2017). Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 473–490). Hans Reitzels Forlag.Koerner, K. (2011). Doing dialectical behavior therapy – a practical guide. Guildford Press.
 7. Lind, M., Thomsen, D. K., Bøye, R., Heinskou, T., Simonsen, S., & Jørgensen, C. R. (2019). Personal and parents’ life stories in patients with borderline personality disorder. Scandinavian Journal of Psychology, 60(3), 231–242. https://doi.org/10.1111/sjop.12529
 8. Nørgaard, N. L., & Simonsen, S. (2019). Den ængstelige personlighed (1st ed.). Hans Reitzels Forlag.
 9. Simonsen, S., Bateman, A., Bohus, M., Dalewijk, H. J., Doering, S., Kaera, A., Moran, P., Renneberg, B., Ribaudi, J. S., Taubner, S., Wilberg, T., & Mehlum, L. (2019). European guidelines for personality disorders: past, present and future. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 6(1), 9. https://doi.org/10.1186/s40479-019-0106-3
 10. Storebø, O. J., Stoffers-Winterling, J. M., Völlm, B. A., Kongerslev, M. T., Mattivi, J. T., Jørgensen, M. S., Faltinsen, E., Todorovac, A., Sales, C. P., Callesen, H. E., Lieb, K., & Simonsen, E. (2020). Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012955.pub2
 11. Swane, S. (2019). Skematerapi. In I. Oestrich (Ed.), Grundbog i kognitive metoder (pp. 99–114). Dansk Psykologisk Forlag.

Godkendt til
Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på voksenmodulet:10.4., 18 timer.  

FAKTA

Navn

Voksenmodulet - Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, København

Ref.nr.

2010042

Tid og varighed

Mandag 7. december - onsdag 9. 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00, og 2. og 3. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 18 timer.

Til- og afmeldingsfrist

26. oktober 2020

Der er enkelte ledige pladse og du kan tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

 

Sted

Kurset foregår virtuelt via zoom

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 6309,00

Max deltagere

25

Sebastian Simonsen

Sebastian Simonsen

Sebastian Swane

Sebastian Swane

Jacob Sander Hansen

Jacob Sander Hansen

Bo Sayyad Bach

Bo Sayyad Bach

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge