Styrk din kommunikation med private virksomheder

Undervisere

Underviserne har mere end 10 års erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde, jobmatch og rådgivning af jobsøgende akademikere. Kristina Falkvist, Chefkonsulent, Akademikerkampagnen og Louise Bruun Rosenbaum, Chefkonsulent, Akademikerkampagnen.

Til dig der er jobsøgende psykolog og som gerne vil vide mere om små og mellemstore private virksomheder, og hvordan du bedst kan målrette din kommunikation til dem.

Formål 
Dansk Psykolog Forening tilbyder i samarbejde med Akademikernes Centralorganisation dette kursusforløb med fokus på jobsøgende psykologers kommunikation med de private virksomheder – særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV).
Kursusforløbet er sat sammen af værktøjer, metoder og oplæg der tilsammen har til formål at styrke og målrette din kommunikation til de private virksomheder. Et kursusforløbet varer 2 hele dage og en halv opfølgningsdag.
Baggrunden for at udvikle og tilbyde kurset, er behovet for at kommunikere målrettet i forhold til at ”sælge sig ind ” til segmentet af små og mellemstore virksomheder og sætte ord på, hvad du som psykolog konkret kan tilbyde den private virksomhed.
Du vil også får større kendskab til segmentet af små og store virksomheder, så de kan indgå som en naturlig del af din jobsøgningsstrategi.

Læringsmål
Kurset har til formål at

  • præsentere dig som jobsøgende psykolog for små og mellemstore virksomheder og deres fokus på at drive forretning. Og ikke mindst, hvad det betyder i din jobsøgning, at de har det såkaldte bundlinjefokus.
  • træne din evne til at præsentere dine kompetencer målrettet arbejdsgivere/ejerledere i små og mellemstore virksomheder (pitch), så du bliver endnu skarpere på segmentets typiske behov og bundlinjefokus.
  • klæde dig på til at målrette din kommunikation i mødet med arbejdsgiverens efterspørgsel. Vi inddrager værktøjer der tager udgangspunkt i arketyper og kommunikationsstile. Tilsammen udgør værktøjerne en metode, der skal styrke sin egen uopfordrede jobsøgning i SMV segmentet.
  • rette fokus på vigtigheden af, at du inddrager SMV segmentet som et naturligt delarbejdsmarked i din jobsøgning – både uopfordret og på opfordring gennem jobopslag. Hertil relevansen af at have en aktiv profil på Akademikerbasen.

Målgruppe
Jobsøgende ledige psykologer, der er dimitteret - men freelancere og dimittender i midlertidigt i arbejde er også velkomne. Er du ikke registreret som ledig kontakt kursuscenteret på mail: kursuscenter@dp.dk. for tilmelding.

Undervisningsform
Undervisningen vil indeholde oplæg i forhold til de overordnede temaer. En del af undervisningen vil foregå i workshops, hvor du arbejde konkret med de præsenterede værktøjer. Desuden vil rollespil også indgå som en del af undervisningsformen.

Temaer i kurset 

  • Kom ind i maskinrummet i en SMV (Små og mellemstor virksomhed)
  • Spot dit talent og lær hvordan du får det pitchet overfor virksomhederne
  • Spot en ejerleder og få styr på kommunikationen

Forberedelse 
Det er vigtigt at tage værktøjerne i brug efter kurset og inden opfølgningsdagen. Ingen forberedelse.

Litteratur 
www.akademikerkampagnen.dk

Evaluering
Kurset evalueres af Akademikernes Centralorganisation

FAKTA

Navn

Jobsøgningskurser - Styrk din kommunikation med private virksomheder

Ref.nr.

20170307

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Max deltagere

21

Dato og tid

Tirsdag 7. marts - onsdag 8. marts 2017 begge dage fra 9.00 – 16.00 med en opfølgningsdag torsdag 20. april 2017 fra kl. 13.00 – 16.00.

Pris

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Forplejning

Der vil være fuld forplejning alle dagene.

Tilmelding

Er du ikke registreret som ledig kontakt kursuscenteret på mail: kursuscenter@dp.dk for tilmelding.

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge