Medlemsmøde om ændringer i pensionsordningen, København

Dansk Psykolog Forening og MP Pension inviterer til medlemsmøde i København mandag den 27. marts 2017, kl. 17.00-18.30. Kom og hør mere om ændringerne og dine muligheder
 
MP Pensions bestyrelse har besluttet at nedsætte beregningsrenten fra 4,25 % til 3,75 % fra 1. januar 2017. Det har de gjort for, at du og andre medlemmer fortsat får et realistisk billede af jeres fremtidige pensionsudbetalinger.
 
Når beregningsrenten nedsættes, vil dine risikodækninger (invalide-, ægtefælle/samlever-og børnepension) blive lavere. Men du har mulighed for at justere din pensionsordning, så faldet bliver mindre. Det er særligt relevant for dig, hvis du er syg, eller hvis du af andre årsager ikke har udsigt til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Du kan tilpasse din invalidepension, så den får samme niveau som ved udgangen af 2016, uden at afgive helbredsoplysninger inden 30. april 2017. Herefter skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du vil ændre noget.
 
På mødet vil du møde Niels Kjeldsen (Aarhus) og Kim Rønsholt (København) fra Dansk Psykolog Forening, Arne Grønborg, medlem af MP Pensions bestyrelse, udpeget af Dansk Psykolog Forening og Markeds- og kundechef i MP Pension, Kenneth Petersen. 

FAKTA

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge