Årsmøde - 2017

FORSKNING, DER GØR FORSKEL FOR MENNESKER OG SAMFUND

FAGLIGT PROGRAM KL. 10:00-17:00

Tema om forskning og samfund
Årsmødets overordnede tema er nyere forskning indenfor psykologi, og hvordan den forskningsbaserede viden kan bruges som fundament for indflydelse på samfundsudviklingen.  

Se programmet her. 

Keynotespeakers  - I Norge behandles OCD på 4 dage med bedre resultater end traditionel terapi
Keynotespeakers er Gerd Kvale, professor og psykologspecialist og leder af OCD-teamet i Helse Bergen, og Bjarne Hansen, førsteamanuensis og psykologspecialist. De er begge tilknyttet Institut for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen og vandt i 2015 den norske "nyvinningspris" for ders nye metode til behandling af patienter med OCD. 

 
Angstlidelser kan med rette kaldes 'De unges lidelse'. Mere end 3/4 bliver ramt før de fylder 25 år og uden behandling er der stor riskiko for at lidelsen bliver kronisk. 

I Bergen står Gerd Kvale og Bjarne Hansen bag et succesfuldt og komprimeret behandlingsforløb på bare 4 dages ambulant behandling. Den nye behandlingsform tager udgangspunkt i at kurere tvangstanker gennem intensiv eksponering af klienten i tæt samarbejde med psykologen. Efter tre måneder er næsten 70% af klienterne ude af diagnosen og andelen som er helt raske er betydelig højere end med traditionel terapi. 

På Årsmødet vil Gerd Kvale og Bjarne Hansen præsentere metoden, forskningen bag og de videre muligheder for også at behandle andre angstlidelser på nye og mere effektive måder. 

Læs mere om Gerd Kvale og Bjarne Hansen og deres arbejde her.


Parallelsessioner

Formiddagen vil byde på fem parallelsessioner, der præsenterer ny forkning indenfor flygtningebørn, hjerneskaderehabilitering, ældreomsorg, arbejdsrelateret psykisk lidelse og sundhedspsykologi. Læs uddybende om parallelsessionerne her. 


Juniorforskerpris

Modtageren af Psykologforeningens Juniorforskerpris vil blive hyldet. Prisen er en anerkendelse af og opfordring til yngre forskere om at bidrage til udviklingen af psykologfaget og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau ved at kaste lys på det. 

Læs mere om juniorforskerprisen.

AFTENPROGRAM KL. 17:00-20:00

70 års jubilæum
Vi markerer ved en let mellemøstlig buffet, at Danks Psykolog Forening fylder 70 år. 

Det koster 550 kr. at deltage og 330 kr. for studerende og ledige. 

 

FAKTA

Ref.nr.

20170825

Sted

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge