En Ph.d.-studerendes forskning: Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka, Århus

Kom og hør cand.psych. og ph.d.-studerende ved det Nordiske Cochrane Center, Anders Sørensen, præsentere, hvordan han i sin forskning er nået frem til den konklusion, at udtrapning af psykofarmaka bør betegnes som et psykoterapeutisk anliggende, og hvorfor han mener, at dine kompetencer som psykolog er yderst relevante for udtrapning af psykofarmaka.

 Anders Sørensen siger om sin forskning:

”Mange patienter på psykofarmaka kan med stor fordel trappes ud og få et medicinfrit liv.  Overgangen fra medicinafhængighed til det medicinfri liv kan være en stor udfordring for mange patienter. Flere ønsker udtrapning, men det er svært at få hjælp, da opgaven endnu ikke er placeret hos nogen faggruppe og emnet generelt er underudforsket. Det kan betyde, at patienten møder direkte modstand mod medicinudtrapning eller ikke oplever, at der eksisterer den fornødne viden, hvorfor patienterne ofte overlades til sig selv eller forbliver i en langvarig medicinsk behandling, der er både unødvendig og skadelig.

Den nyeste – og psykologiske – vinkel på psykofarmaka-debatten handler primært om, hvordan man bedst hjælper disse patienter ud af psykofarmaka. Forskningsfeltet bygger naturligt videre på den omfangsrige forskningslitteratur, der har fremsat alvorlig tvivl om både effekten og sikkerheden af psykofarmaka med ordene ”gør mere skade end gavn”, hvilket vil danne indledning til mit oplæg”.

Du møder
Anders Sørensen, uddannet cand.psych. i 2016 og umiddelbart efter startet som ph.d.-studerende ved det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, hvor han er ansat af dr.med. Peter Gøtzsche til at undersøge, hvordan udtrapning af psykofarmaka bør foregå på bedste og sikreste vis samt omfanget af de potentielle udfordringer og hvordan de relaterer sig til hvad psykoterapi kan.

Anders holder oplæg om sin forskning og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog undervejs. 

FAKTA

Navn

Temamøder - En Ph.d.-studerendes forskning: Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka, Århus

Ref.nr.

20170913

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge