Ledelse af digitalt indfødte, København

  • Er du klar til næste generation af medarbejdere?
  • Hvis ikke, så får du muligheden for at blive klogere på generation Z, værdier, sociale medier
  • Ikke mindst deres forventninger og krav til dig som leder og arbejdspladsen
På disse to morgenmøder vil fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fortælle meget mere om den unge digitale generation der er på vej ud på arbejdsmarkedet nu, og
hvordan de skal og vil ledes. Læs mere om Marianne her!
 
Marianne vil bl.a. i oplægget komme ind på

Arbejdsmarkedet i fremtiden

  • Portræt, opvækst socialisering af de unge Y og Z’ere
  • Værdier og digitalitet og sociale medier - Krav og forventning til arbejdsplads, ledere og kollegaer
  • Rekruttering, ledelse og forståelse af denne generation - hvad kræver det? 
Målgruppe: Mødet er forbeholdt ledere, altså medlemmer som har ledelsesansvar.
 
Møderækken "Inspiration og værktøjer til dig som leder" er et samarbejde mellem:
Bibliotekarforbundet, Kommunikation og sprog, Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Forbundet Arkitekter og Designere, Dansk Dyrlægeforening, Jordbrugsakademikerne, Dansk Journalistforbund og Dansk Psykolog Forening.

FAKTA

Navn

Ledermøder - Ledelse af digitalt indfødte, København

Ref.nr.

201711091

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge